SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach zaprasza na  spotkania informacyjne  „Wsparcie z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorstw”  z ogłoszonego naboru wniosków w ramach Osi Priorytetowej 2. Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się: 

  • 11 października 2017 r., w godzinach od 10.00 do 13.00,
    w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie (sala konferencyjna),
    ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy wszystkich zainteresowanych o telefoniczne zgłoszenie udziału pod jednym z numerów: 41 378 12 06 lub  41  370 97 17

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.