Nabór wniosków

Samorząd Powiatu Jędrzejowskiego informuje, że osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 w ramach programu „Aktywny Samorząd”

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w okresie od 04.09.2017r. do 10.10.2017r. Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9, I piętro, pokój nr 10  tel. 41 386 58 05.