1 września - 78 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Tą datę 1 września 1939 r. znają wszyscy Polacy. W upalny dzień rozpoczęła się jedna
z najdłuższych i najbardziej krwawych wojen w dziejach ludzkości. Jej ofiary tylko
w liczbach szacuje się na ponad 70 milionów, ale nikt nie jest w stanie zmierzyć zniszczeń moralnych i materialnych. Trzeba pamiętać o tych, którzy walczyli i o tych, którzy ginęli za niepodległość Polski.

W Jędrzejowie pod pomnikiem Bohaterów Ziemi Jędrzejowskiej odbyła się uroczystość upamiętniająca 78  rocznicę wybuchu II wojny światowej  z udziałem kombatantów, Starosty Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka, Wicestarosty Jędrzejowskiego Janusza Grabka, Burmistrza Miasta Jędrzejowa Marcina Piszczka oraz radnych powiatowych
i gminnych.

W uroczystości, którą prowadził Bernard Suchmiel -  wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie uczestniczyły również poczty sztandarowe, przedstawiciele szkół i organizacji społeczno - politycznych, instytucji oraz mieszkańcy miasta.

W hołdzie poległym złożono wiązanki i wieńce.

 

Fot.: www.umjedrzejow.pl