Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

imagesW związku z przypadającym w dniach 22 - 27 lutego 2016 r. Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach obchodów  akcji, na terenie naszego powiatu zaplanowało następujące przedsięwzięcia:


1) DODATKOWE DYŻURY SPECJALISTÓW z Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kielcach:
 w dniu 22 lutego br. - dodatkowy dyżur adwokata -w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy. ul. Okrzei 49B
 w dniu 23 lutego br. - dyżur psychologa w godz. 14:00 – 18:00 w budynku Ogniska Wychowawczego Caritas w Jędrzejowie, przy ul. Jana Pawła II 3
 w dniu 29 lutego br. - dodatkowy dyżur psychologa -w godz. 14:30 – 12:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy. ul. Okrzei 49B
2) WSPÓLNE DYŻURY W INSTYTUCJACH - z inicjatywy PCPR-u w dniach 22 – 26 lutego 2016 r. będą pełnić dyżury oraz udzielać porad i informacji osobom pokrzywdzonym wskutek przemocy pracownicy następujących instytucji:
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie – w godz. 7:30 do 15:30 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B i pod numerem tel. 41 3863600 / pracownik socjalny, specjalista pracy z rodziną/
 Sąd Rejonowy w Jędrzejowie - w godz. od 8:00 – 15:30 w siedzibie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 74 i pod numerem tel. 41 3861441 /kuratorzy/
 Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie w godz. 7:45 do 15:45 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie, przy ul. Piłsudskiego 1 / prokurator/
 Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie – w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 78, tel. 41 3860205
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jędrzejowie – w godz. od 8:00 do 15:00 w siedzibie Poradni w Jędrzejowie, przy ul. Reymonta 1 lub pod numerem telefonu 41 3861722 / psycholog, pedagog /
 Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 113B lub pod numerem tel. 41 3861828 / pracownik socjalny /
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nagłowicach – w godz. od 7:00 do 15:00 w siedzibie Ośrodka w Nagłowicach, przy ul. Kacpra Walewskiego 6 lub pod numerem tel. 41 3814584 / pedagog, psycholog, pracownik socjalny/
 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień przy Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie – terapeuta uzależnień / specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
22 lutego br. - w godz. 12:00 – 17:00, w siedzibie Punktu w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro );
23 lutego br. – w godz. 15:00 – 19:00 w Centrum Rehabilitacji w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 113B ( budynek OPS MiG Jędrzejów );
24 lutego br. - w godz. 10:00 – 19:30, w siedzibie Punktu w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro );
26 lutego br. - w godz. 14:30 – 19:30, w siedzibie Punktu w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro );
 Pogotowie Ratunkowe Oddział w Jędrzejowie – w godz. 18:00 do 8:00 w siedzibie placówki w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 i pod numerem tel. 41 38623640 - lekarz dyżurujący, w godz. 7:00 – 14:00 pielęgniarka
 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Sędziszowie, przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 4 lub pod numerem tel. 41 3811184 / pracownik socjalny /
 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu – w godz. 7:00 – 15:00 w siedzibie Ośrodka w Małogoszczu, przy ul. Jaszowskiego 3a lub pod numerem tel. 41 3855386 / pracownik socjalny /
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupii Jędrzejowskiej – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Słupii 257 lub pod numerem tel. 41 3816034 / pracownik socjalny /
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Sobkowie, przy ul. Rzecznej 8, pokój nr 6 lub pod numerem tel. 41 3871281 / pracownik socjalny /
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach – w godz. 7:15 – 15:15 w siedzibie Ośrodka w Nagłowicach, przy ul. Mikołaja Reja 9 lub pod numerem tel. 41 3814619 / pracownik socjalny /
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie – w godz. 7:15 – 15:15 w siedzibie Ośrodka w Oksie, przy ul. Włoszczowskiej 28 lub pod numerem tel. 41 3808095 / pracownik socjalny /
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Wodzisławiu, przy ul. Krakowskiej 6 lub pod numerem tel. 41 3806117 / pracownik socjalny /
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie – w pon. godz. 7:15 – 15:15, od wt. do pt. w godz/ od 8:00 – 16:00 w siedzibie Ośrodka w Imielnie, przy ul. Cmentarnej 6 lub pod numerem tel. 41 3851299 / pracownicy ośrodka /

3) AKCJA INFORMACYJNA w postaci:
 informacji i ogłoszeń rozpropagowanych do wszystkich instytucji, urzędów, poradni i parafii w powiecie i gminach na temat przypadającego w dniach 22 - 27 lutego 2016 r. Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz wsparcia realizowanego w tych dniach dla mieszkańców powiatu w postaci bezpłatnych dyżurów specjalistów: adwokata, psychologa i specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspólnych dyżurów specjalistów w poszczególnych w instytucjach;
 informacji i ogłoszeń na temat przedmiotowej akcji oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać zamieszczonych w mediach lokalnych, na stronach powiatu i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego.

Dyrektor PCPR w Jędrzejowie
mgr inż. Marianna Sodel