Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

DSC02685Podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej ponad osiemdziesięciu nauczycieli z terenu powiatu jędrzejowskiego uhonorowano odznaczeniami i nagrodami.

Uroczystość odbyła się w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie. W obecności gości, reprezentantów samorządu powiatu i gmin, administracji samorządowej, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego, odbyło się wręczenie odznaczeń i nagród dla szczególnie zasłużonych pedagogów.
Poseł Mirosław Pawlak i wicewojewoda świętokrzyski Paweł Olszak wręczyli złote, srebrne i brązowe medale „Za długoletnią służbę”, przyznane na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.
Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania 20 nauczycieli otrzymało Medale Komisji Edukacji Narodowej, które wręczyła im Małgorzata Muzoł, świętokrzyski kurator oświaty. Oprócz nauczycieli Medal KEN otrzymał także wójt gminy Oksa Tadeusz Soboń, jako przedstawiciel organu prowadzącego.
Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Nagrodę Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty otrzymali: Anna Białek-Wątor – ZSP nr1 w Jędrzejowie, Aleksander Brzeziński - dyrektor w Gimnazjum nr1 w Jędrzejowie, Anna Olszewska - Gimnazjum nr1 w Jędrzejowie, Krystyna Pakuła - ZSP nr2 w Jędrzejowie, Bożena Tarach - Szkoła Podstawowa nr 2 w Jędrzejowie, Alicja Witkowska-Wolska – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie.

DSC02727

Starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek również przyznał nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Otrzymały je – z rąk starosty – następujące osoby: Jolanta Jędrzejewska – dyrektor ZSP nr 2 w Jędrzejowie, Jan Wolf - dyrektor ZS CKP w Krzelowie, Małgorzata Trelińska - I LO w Jędrzejowie, Małgorzata Pyzowska - I LO w Jędrzejowie, Małgorzata Wojtasik - ZSP Nr 1 w Jędrzejowie, Bartosz Grudzień - ZSP Nr 1 w Jędrzejowie, Bożena Smorąg - ZSP Nr 1 w Jędrzejowie, Andrzej Grot - ZSP Nr 2 w Jędrzejowie, Jolanta Pietrucha - ZSP Nr 2 w Jędrzejowie, Anna Stolarska - ZSP Nr 2 w Jędrzejowie, Jadwiga Ibragimow - SOSW w Jędrzejowie, Beata Radziejewska-Buchnat -SOSW w Jędrzejowie, Jolanta Wcisło - SOSW w Jędrzejowie, Bogusława Supierz-Nowińska - PPP w Jędrzejowie, Krzysztof Dalka - ZSP CKP w Krzelowie, Grzegorz Płatek - ZSP CKP w Krzelowie, Jolanta Kudła - ZSP w Sędziszowie, Marta Piątek - ZSP w Wodzisławiu
Podczas uroczystości czworo nauczycieli złożyło ślubowanie z okazji otrzymania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Byli to: Dorota Chuptyś - ZS CKP w Krzelowie, Marzena Magiera-Albin - ZSP nr 1 w Jędrzejowie, Marek Pułka - ZSP nr 1 w Jędrzejowie, Piotr Walczak - ZSP w Sędziszowie.

DSC02713

Świętokrzyski kurator Oświaty Małgorzata Muzoł przygotowała także specjalne statuetki „Przyjaciel Świętokrzyskiej Oświaty”, które otrzymują osoby i instytucje w wybitny sposób wspierające oświatę. Statuetki zostały przyznane dla Bożeny i Mariusza Wójcików oraz dla Łukasza Stanka.
Na zakończenie tej miłej uroczystości dla wszystkich wystąpili uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie.

Odznaczeni Medalem "Za długoletnią służbę"

Medal Złoty

1. KASZA Małgorzata -nauczyciel SOSW w Jędrzejowie
2. NARTOWSKA Małgorzata - starszy referent ZS Ponadgimn. nr1 w Jędrzejowie
3. OSIŃSKA Lidia - nauczyciel Gimnazjum nr1 w Jędrzejowie
4. SKRZYPIEC Ryszard - nauczyciel Gimn. nr1 w Jędrzejowie
5. SYTA Józef - nauczyciel SP nr2 w Jędrzejowie
6. SZAREK Bożena- nauczyciel I LO w Jędrzejowie
7. ZAKRZEWSKA Wiesława- nauczyciel SPnr2 w Jędrzejowie
8. SOPEL Tadeusz - nauczyciel gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie
9. ŁATAŚ Elżbieta - nauczyciel gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie

Medal Srebrny
10.DĄBROWAMonika - nauczyciel SP nr3 w Jędrzejowie
11. FORTUNKA Artur- nauczyciel Gimn nr2 w Jędrzejowie
12. GRAD Elżbieta – wicedyrektor ZSP nr1 w Jędrzejowie
13. GROMIEC Marta - nauczyciel SOSW w Jędrzejowie
14. KOSIK Dorota- nauczyciel Gimnazjum w Małogoszczu
15. KOT Beata - nauczyciel SP w Mnichowie
16. KRZELOWSKA Grażyna- nauczyciel SP nr2 w Jędrzejowie
17. KUDŁA Jolanta- nauczyciel ZSP w Sędziszowie
18. KUTERASIŃSKI Błażej-- nauczyciel LO w Małogoszczu
19. LECHOWICZ Iwona - nauczyciel I LO w Jędrzejowie
20. MAJECKA Dorota - nauczyciel Gimn. nr1 w Jędrzejowie

21. MARUSZAK Zofia - nauczyciel SP nr 4 w Jędrzejowie
22. PAŃTAK Jacek - pracownik obsługi ZSP nr1 w Jędrzejowie
23. PRYCZYŃSKA Joanna - nauczyciel SP nr2 w Jędrzejowie
24. PUTOWSKA Agnieszka- nauczyciel SOSW w Jędrzejowie
25. SKORUPKA Anna - nauczyciel Gimn. nr1 w Jędrzejowie
26. SKROBOT Ewa - nauczyciel SP w Mnichowie
27. WCISŁO Jolanta- nauczyciel SOSW w Jędrzejowie
28. WOLSKA Beata - nauczyciel SOSW w Jędrzejowie
29. WÓJCIK Robert - nauczyciel ZSP nr1 w Jędrzejowie
30. ZYGAN Elżbieta - nauczyciel I LO w Jędrzejowie
31. Barbara Kałka - dyrektor Przedszkola w Wodzisławiu

Medal Brązowy

32. ADAMCZYK Tomasz - nauczyciel SP nr3 w Jędrzejowie
33. CHRUŚCIEL Tomasz- nauczyciel ZSP nr1 w Jędrzejowie
34. DZWONEK Piotr - nauczyciel Gimn.nr1 w Jędrzejowie
35. FATYGA-LATO Izabela - nauczyciel ZSP nr1 w Jędrzejowie
36. MALUDZIŃSKA Anita- nauczyciel SOSW w Jędrzejowie
37. MOTYCZYŃSKA Małgorzata - nauczyciel I LO w Jędrzejowie
38. ROSIŃSKA Beata - nauczyciel SOSW w Jędrzejowie
39. STACHURA Ewa - nauczyciel I LO w Jędrzejowie
40. WOJTASIK Małgorzata – wicedyrektor ZSP nr1 w Jędrzejowie

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej

1. Adamczyk Janusz - nauczyciel w ZSP nr2 w Jędrzejowie
2. Bąkiewicz Małgorzata - nauczyciel w Szkole Podstawowej nr3 w Jędrzejowie
3. Bugajska Agnieszka - nauczyciel w ZSP nr1 w Jędrzejowie
4. Chodakowska Elżbieta - nauczyciel w SP nr3 filia w Węgleńcu
5. Chrust Wioletta - nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu
6. Cichoń Elżbieta - nauczyciel w ZSP nr1 w Jędrzejowie
7. Jóźwik Grzegorz - nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych w Złotnikach
8. Kośmider Norbert - nauczyciel w Gimnazjum nr2 w Jędrzejowie
9. Kot Maria - nauczyciel w ZSP nr1 w Jędrzejowie
10. Maluch Beata- nauczyciel w SOSW w Jędrzejowie

11. Muszyńska Maria- nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu
12. Olszewski Janusz- nauczyciel w I LO w Jędrzejowie
13. Przybyła Małgorzata - nauczyciel w ZSP nr1 w Jędrzejowie
14. Równicka Anna- nauczyciel w ZSP nr1 w Jędrzejowie
15. Sikorska Anna- pedagog w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu
16. Smorąg Katarzyna - nauczyciel w Gimnazjum nr2 w Jędrzejowie
17. Soboń Tadeusz - Wójt Gminy Oksa
18. Sutkowska-Woźniak Ewa - nauczyciel w Gimnazjum nr1 w Jędrzejowie
19. Szymańska Agnieszka - nauczyciel w Gimnazjum nr2 w Jędrzejowie
20. Piotr Zimoch- nauczyciel Gimnazjum w Sobkowie