Edmund Kaczmarek na czele konwentu starostów

Podczas pierwszego w tej kadencji samorządu posiedzenia konwent starostów województwa świętokrzyskiego wybrał przewodniczącego. Funkcję tę powierzono - już po raz trzeci - Edmundowi Kaczmarkowi, staroście jędrzejowskiemu.

 

Pierwsze posiedzenie konwentu nowej kadencji odbyło się w Opatowie w ubiegły czwartek. Starostowie wybrali spośród siebie przewodniczącego i jego zastępców. Przewodniczącym konwentu został starosta jędrzejowski, zastępcami - starosta buski Jerzy Kolarz (starosta o najdłuższym stażu - to już piąta jego kadencja) oraz starosta kazimierski Jan Nowak.

Jak mówi Edmund Kaczmarek, który już trzecią kadencję będzie stał na czele konwentu, przez 15 lat istnienia samorządu powiatowego, konwenty starostów stały sie jedną ze skuteczniejszych korporacji. Jako organ Związku Powiatów Polskich, konwent starostów ma na celu przede wszystkim ochronę interesów powiatów, wspólne reprezentowanie i zabieganie o korzystne rozwiązania problemów związanych z pracą samorządów powiatowych.

Na spotkania konwentu zapraszani są przedstawiciele służb wojewody i marszałka województwa i na takiej płaszczyźnie ustala się współdziałanie, postępowanie w sprawach ważnych dla powiatów. Konwent służy powielaniu dobrych praktyk samorządów, czy dzieleniu się doświadczeniami, tak aby z kolei nie powielać błędów w pracy urzędów i samorządów.

Wdrażane są także wspólne projekty. W najbliższym czasie konwent starostów województwa świetokrzyskiego będzie realizować duży projekt, którego liderem został powiat kielecki, ale dotyczy on wszystkich trzynastu powiatów. Przedsięwzięcie to, warte ponad 80 mln zł, z czego powiaty dołożą tylko 15 procent kosztów, dotyczy uporządkowania i digitalizacji zasobów geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków. Projekt będzie realizowany przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim oraz Głównym Geodetą Kraju.