Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

DSC08708Już po raz 19 starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek wręczył stypendia dla najlepszych uczniów w powiecie.


Stypendium Starosty Jędrzejowskiego ustanowione uchwałą Rady Powiatu przyznawane jest od roku 2005, wyróżnienie otrzymało do tej pory 171 osób. Po raz kolejny nagrodzeni zostali najzdolniejsi wśród uczniów z naszych szkół, którzy z  sukcesami uczestniczą w szkolnych, powiatowych, wojewódzkich czy krajowych olimpiadach i konkursach. Uczniowie, którzy wyróżniają się wzorową postawą, często stuprocentową frekwencją, nienaganną kulturą osobistą.

Na I semestr roku szkolnego 2014/2015 stypendium otrzymali:

1. Emil Krzysztofik – wzorowy uczeń klasy 2c I Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie, od pierwszej klasy jest członkiem samorządu klasowego, w którym pełni funkcję zastępcy. W ubiegłym roku szkolnym uzyskał na świadectwie średnią ocen 5,25 i został wyróżniony za 100% frekwencję. Działa w redakcji gazetki szkolnej „Echo Rejowiaka", w której pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego. W roku szkolnym 2013/2014 zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Cudze chwalicie, swego nie znacie". Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy, ma uzdolnienia plastyczne i aktorskie – drugi rok opiekuje się gazetką w klasopracowni języka polskiego, często bierze udział w programach artystycznych, inscenizacjach szkolnych. Uczeń jest bardzo koleżeński, kulturalny i zaangażowany w życie szkoły oraz lokalnej społeczności – bierze udział w licznych akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę i środowisko lokalne.

2. Aleksandra Stanek – wzorowa uczennica II klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie, profil matematyczno – przyrodniczy Od pierwszej klasy wzorowo pełni funkcję skarbnika w samorządzie klasowym. Ubiegły rok szkolny ukończyła ze średnią 5,25. W bieżącym roku szkolnym została redaktorem naczelnym gazetki szkolnej „Echo Rejowiaka". W roku szkolnym 2013/2014 zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Cudze chwalicie, swego nie znacie". Zajęła trzecie miejsce w Szkolnym Konkursie Ortograficznym i reprezentowała szkołę w XVII Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach. Zdobyła drugie miejsce w VIII Wojewódzkim Turnieju Sprawności Językowej we Włoszczowie. Reprezentuje szkołę w międzyszkolnych zawodach w piłkę siatkową i należy do Jędrzejowskiej Powiatowej Ligi Siatkowej. Jest koleżeńska otwarta i chętnie się włącza w różnego rodzaju akcje charytatywne na terenie szkoły i przez środowisko lokalne.

3. Martyna Fendrych – wzorowa uczennica II klasy II Liceum Ogólnokształcącego w ZSP nr 1 w Jędrzejowie o profilu biologiczno – medycznym. Uzyskała w roku szkolnym 2013/2014 średnią ocen 5,06 . Jest to uczennica bardzo sumienna i odpowiedzialna o wzorowej frekwencji na zajęciach lekcyjnych. Jest bardzo ambitna i aktywna co przejawia się w jej ocenach szkolnych oraz działalności pozalekcyjnej. Uczestniczyła w konkursach matematycznych, w konkursie Wiedzy o patronie szkoły, gdzie uzyskała wysokie wyniki. Jest bardzo zaangażowana w działalność wolontariatu, która wypełnia jej wolny czas. Systematycznie pracuje na rzecz Federacji Polskich Banków Żywności, PCK, Caritasu oraz WOŚP, biorąc udział w zbiórkach żywności i pieniędzy. Również w szkole włącza się w organizację różnych uroczystości i imprez sportowych np. wigilia szkolna, Dni otwarte szkoły oraz coroczne zawody w biegach przełajowych. Martyna także brała udział w Zaduszkach Poetyckich w ramach Miłośników Teatru a także w Przedszkolu Nr 1 wraz z grupą uczniów organizowała Spotkania Mikołajkowe. Uczennica wykazuje duże predyspozycje organizatorskie, jest bardzo lubiana i szanowana przez całą społeczność szkolną, cechuje ją wysoka kultura osobista, zawsze dotrzymuje słowa i rzetelnie wywiązuje się z powierzonych zadań.

4. Piotr Simlat – wzorowy uczeń IV klasy Technikum nr 1 w ZSP nr 1w Jędrzejowie, średnia ocen 5,05. Od pierwszej klasy osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Znakomicie radzi sobie z przedmiotów humanistycznych, zawodowych i ścisłych. Swoje zainteresowania rozwija poprzez uczestnictwo w konkursach i olimpiadach. Piotr brał udział w XVII Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, uczestniczył również w etapie diecezjalnym XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej, gdzie osiągnął wysokie noty. Również spróbował swoich sił w VI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej. Piotr jest niezwykle aktywnym uczniem w działaniach na rzecz szkoły i społeczności uczniowskiej, jest uzdolniony artystycznie, pięknie śpiewa, rysuje, recytuje a także tańczy, jest znakomitym konferansjerem. Swoimi talentami uświetnia wszystkie uroczystości szkolne: patriotyczne, jubileuszowe oraz artystyczne. Piotr dzięki wysokiej średniej ocen uczestniczyła w projektach dla najzdolniejszych uczniów szkoły, min „Targi przyszłością regionu", gdzie zdobył certyfikat z marketingu towarowego, treningu kreatywności oraz planowania i organizacji eventu. Również brał udział w projekcie „Sukces z Politechniką Świętokrzyską", dzięki któremu doskonalił swoją wiedzę matematyczną. Piotr wykazuje dużą wiedzę i szacunek dla narodowych i szkolnych symboli, pełni służbę przy sztandarze kombatanckim, brał udział w rekonstrukcji zamachu na Helmunta Kappa. Piotr to bardzo sympatyczny uczeń, który zawsze znajduje czas na pomoc koleżanką i kolegom w nauce.

5. Artur Grząba – wzorowy uczeń IV klasy Technikum nr 2 w ZSP nr 2 w Jędrzejowie, uzyskał w roku szkolnym 2013/2014 średnią ocen 4,61. Uczeń ambitny, koleżeński. Aktywnie pracuje na rzecz szkolnego samorządu uczniowskiego, organizuje pomoc dla kolegów mających trudności w nauce, jest wolontariuszem PCK i WOŚP. Cieszy się zaufaniem kolegów i koleżanek, sumienny. Cyklicznie bierze udział w zawodach sportowych lekkoatletycznych reprezentując tym samym szkołę. Aktywnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych (koło matematyczne).

6. Andrzej Popiół – wzorowy uczeń IV klasy Technikum nr 2 w ZSP nr 2 w Jędrzejowie, uzyskał w roku szkolnym 2013/2014 średnią ocen 4,9. Jest uczniem klasy III Technikum o profilu technik informatyk. To młody ambitny, koleżeński, sumienny i skromny człowiek. Aktywnie pracuje na rzecz klasowego samorządu uczniowskiego, organizuje pomoc dla kolegów mających trudności w nauce. Cieszy się zaufaniem kolegów, wychowawcy i nauczycieli. Bierze udział w licznych konkursach i olimpiadach, godnie reprezentuje szkołę. Aktywnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych oraz projektach edukacyjnych.

7. Klaudia Piłat – jest uczennicą klasy IV Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie. Kształci się w zawodzie technik ochrony środowiska. Uczennica uzyskała bardzo dobre wyniki w nauce, średnia ocen 5,05 oraz wzorową ocenę z zachowania. Chętnie uczestniczy w działaniach pozalekcyjnych, angażuje się w pracach na rzecz szkoły i klasy. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego w samorządzie szkolnym i klasowym . pomaga słabszym koleżankom i kolegom. Aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych o charakterze patriotycznym i religijnym. Brała udział w konkursach organizowanych przez powiat i gminę. Był to: konkurs na prezentację multimedialną „Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie zorganizowanych w ramach XI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki przez Komendę Powiatową Policji w Jędrzejowie, Gminny Konkurs „Zbiórka surowców wtórnych", Gminny Konkurs Multimedialny „Edukacja ekologiczne w szkołach". Wyróżnia się również w zajęciach sportowych uczestnicząc w zawodach piłki siatkowej. Jest wolontariuszką w Szkolnym Kole Caritas, które współpracuje z Domem Środowiskowym CARITAS w Sędziszowie. Klaudia to uczennica posiadająca wyjątkowe walory: rzetelna i pracowita, koleżeńska, otwarta na potrzeby innych, lubiana i akceptowana w klasie i szkole. Klaudia wykazuje się wyjątkowym poczuciem obowiązku, pracowitością oraz dużą motywacją do nauki.

8. Kordian Jakubski – uczeń klasy III w ZSP w Sędziszowie w roku szkolnym 2013/2014 uzyskał średnią ocen 4,44 oraz wzorową ocenę z zachowania. Jest uczniem którego cechuje wysoka kultura osobista, twórcze myślenie oraz bardzo dobra znajomość wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy szkolnej. Ma bogaty zasób słownikowy i pojęciowy. Systematycznie przygotowuje się do lekcji i odpowiedzialnie traktuje swoje obowiązki szkolne. Posiada właściwą motywację do nauki,, co skutkuje bardzo dobrymi wynikami w nauce. Chętnie uczestniczy w konkursach przedmiotowych i cyklicznie reprezentuje szkołę w konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej. Pasjonuje się również muzyką i swoje umiejętności artystyczne chętnie prezentuje na uroczystościach szkolnych. W tym roku z zaangażowaniem pełnił funkcję przewodniczącego samorządu klasowego i podejmował różnego typu przedsięwzięcia o charakterze społecznym np.: działał w wolontariacie i brał udział w innych akcjach charytatywnych. Wśród innych uczniów wyróżnia go postawa dojrzałości, ambicja, pracowitość i życzliwość dla kolegów, którym chętnie pomaga w nauce. Nieprzeciętną sumiennością zjednał sobie sympatię zarówno rówieśników jak i nauczycieli.

9. Aleksandra Jaskulska – uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego w ZSP w Wodzisławiu, w roku szkolnym 2013/2014 uzyskała średnią ocen 5,07 oraz wzorową ocenę z zachowania. Uczennica szczególną uwagę poświęca przedmiotom przyrodniczym pasjonując się jednocześnie sportem. W ubiegłym roku szkolnym została finalistką Olimpiady Zdrowego Stylu Życia PCK na szczeblu centralnym w Zgierzu. Uczennica prezentuje wysoki poziom kultury osobistej czym stanowi wzór dla swoich rówieśników. Aktywnie angażuje się i uczestniczy w różnych uroczystościach szkolnych i poza szkolnych. Jest lubianą, wzbudzającą sympatię zarówno kolegów, jak i nauczycieli, zawsze służy innym pomocą w nauce a ambicja ułatwia jej realizować własne marzenia. Swoją wrażliwością pozytywnie wpływa na atmosferę w klasie.DSC08714