Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

IMG 145014 października zakończył się cykl szkoleń z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników pomocy społecznej, realizowany w powiecie jędrzejowskim od grudnia 2015 roku.

W budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 83 odbyło się szkolenie dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa kadr pomocy społecznej”. Tym samym zakończył się cykl szkoleń z powyższego zakresu dla pracowników pomocy społecznej, który był realizowany w Powiecie Jędrzejowskim od grudnia 2015 r.

Ogółem zrealizowano osiem 7-miogodzinnych spotkań ( w tym 7 w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, 1 w MGOPS w Małogoszczu ), podczas których przeszkolono blisko 130 pracowników pomocy społecznej ( w tym: z 9-ciu gminnych ośrodków pomocy społecznej naszego powiatu, z 7 placówek opiekuńczo – wychowawczych, 2 wtz, dps-u, PCPR-u, placówki wsparcia dziennego OW „Caritas” oraz koordynatorów pieczy zastępczej i terapeutę realizują- cego na zlecenie PCPR programy korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie ).

IMG 1454Przypomnijmy, że celem szkolenia było zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie własnego bezpieczeństwa w kontakcie z niebezpiecznym petentem i/lub poradzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wymagających interwencji służb zewnętrznych, w tym policji.

Szkolenie to było odpowiedzią na apel, jaki wystosował Minister Pracy i Polityki Społecznej do przedstawicieli samorządów o podjęcie działań w środowisku lokalnym w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy pracowników pomocy społecznej. Apel ten był wynikiem współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Komendą Główną Policji, która została podjęta w związku z tragicznymi wydarzeniami w Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie, gdzie niezadowolony klient pomocy społecznej dokonał fizycznego ataku na pracownice ośrodka – oblał je benzyną i podpalił, pozbawiając je życia. W obliczu tych wydarzeń, jak również z uwagi na fakt coraz częstszych napaści na pracowników pomocy społecznej, zarówno fizycznej, jak i słownej / w miejscach pracy i w środowisku, podczas wykonywania obowiązków służbowych, np. przeprowadzania wywiadu środowiskowego / powołano Zespół stanowiący reprezentację środowiska pomocy społecznej, który zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom pomocy społecznej w ich miejscach pracy, pod kątem bezpiecznej ewakuacji lub montowania „przycisków bezpieczeństwa”. Kluczowym ustaleniem była również organizacja szkoleń dla pracowników pomocy społecznej na szczeblu lokalnym, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ich pracy.
W naszym powiecie, zgodnie z ustaleniami, szkolenie było realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach i Komendę Powiatową Policji w Jędrzejowie ( które były odpowiedzialne za merytoryczną stronę szkolenia) we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, które z kolei zabezpieczało część organizacyjną szkolenia (salę i wyposażenie ), zajmowało się rekrutacją osób do szkolenia, sporządzało informacje i sprawozdania z realizacji szkolenia do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz prowadziło monitoring i ewaluację szkolenia, pod kątem sposobu jego prowadzenia i zawartości merytorycznej, przydatności przekazanych w trakcie szkolenia treści i nabytych umiejętności oraz pod kątem oczekiwań.
Szkolenie zostało podzielone na dwie części – część teoretyczną, podczas której uczestnicy szkolenia dowiedzieli się więcej na temat kompetencji i zadań policji oraz możliwych sposobów obrony własnej, w tym o stosowaniu takich narzędzi jak paralizatory i gaz do obrony. Prowadzący – przedstawiciel KPP w Jędrzejowie i psycholog policyjny z KWP w Kielcach uświadamiali uczestników szkolenia o niebezpieczeństwach czyhających w pomieszczeniach, w których się pracuje, np. kraty w oknach i drzwiach, ślepe pokoje, klucze w drzwiach. Zwracali uwagę na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej poprzez konieczność montażu przycisków bezpieczeństwa, wyposażenia pracowników w bezpieczne i zgodne z prawem narzędzia obrony – gaz, paralizator. Mediator policyjny z KWP w Kielcach prezentował praktyczne możliwości prowadzenia rozmowy podczas interwencji albo sytuacji kryzysowej / kiedy klient jest niezadowolony, wzburzony, agresywny, pod wpływem alkoholu / do czasu przyjazdu służb specjalistycznych: policji, straży miejskiej, pracowników medycznych lub negocjatorów.
Zarówno z informacji zwrotnych w postaci opracowanych przez PCPR ankiet, jak i z bezpośrednich rozmów z uczestnikami i prowadzącymi szkolenie wynika, że wszyscy jego uczestnicy pozytywnie odbierają szkolenie, uważają jego przeprowadzenie za bardzo przydatne. Pojawiły się elementy superwizji. Uczestnicy w trakcie szkolenia zadawali wiele pytań, omawiali własne przykłady. Zwłaszcza część praktyczna szkolenia – symulacje sytuacji kryzysowych - cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy szkolenia oczekują kolejnych edycji szkolenia, rozbudowanej części praktycznej – w tym wprowadzenia elementów z samoobrony.

Urszula Abramowicz, PCPR Jędrzejów

dzien edukacjAż 61 nauczycieli zostało wyróżnionych odznakami prezydenta RP podczas uroczystej gali, którą zorganizował starosta jędrzejowski. Starosta przyznał również swoje wyróżnienia.

Otwierający wtorkowe uroczystości w Jędrzejowie naczelnik wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie Stanisław Nawrot zaznaczył:

 - Życzę Wam ewolucji w nadchodzącym czasie – nie rewolucji!

Wypowiedź naczelnika wprawiła w dobry nastrój zebranych nauczycieli. Obecny na uroczystości wicewojewoda Andrzej Bętkowski udekorował 61 nauczycieli odznakami za zasługi i wezwał do zaangażowania w proces nadchodzących zmian w oświacie. Pod dużym wrażeniem jędrzejowskiej oświaty był świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik:

- Znam szkoły w Jędrzejowie, dlatego nie dziwię się tak dużej ilości wręczonych odznaczeń i wyróżnień.

Starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek nazwał nauczycieli szlifierzami żywych diamentów:

- To tak z Wami jest, że dostajecie materiał, który jest zbuntowany czasami, nie wiadomo co z niego wyrośnie i ostatecznie dopiero po latach okazuje się, że od mistrza zależy jaki to będzie człowiek, jaki to będzie obywatel.

Starosta zadeklarował również, co ucieszyło zapewne nauczycieli zebranych w starostwie, że władze samorządowe powiatu zrobią wszystko, by czekające oświatę przekształcenia nie odbiły się na nauczycielach. Wyróżnionych nauczycieli pytaliśmy o pracę. Okazuje się, że być nauczycielem w dzisiejszych czasach nie jest łatwo. 

Wtorkowa uroczystość choć podniosła, to dało się słyszeć na każdym kroku szepty i rozmowy dotyczące sytuacji, która już niebawem zacznie obowiązywać w oświacie. Na ten temat również porozmawialiśmy z jędrzejowskim nauczycielami. Do tematu reformy jeszcze wrócimy na naszej antenie. Wszystkim nagrodzonym nauczycielom szczerze gratulujemy i trzymamy kciuki.

W dniach 17 – 21 października br. przypada Ogólnopolski Tydzień Mediacji. W ramach obchodów Tygodnia Mediacji w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w dniu 20 października br., ogłoszonym Międzynarodowym Dniem Mediacji, zaplanowano spotkanie, dotyczące propagowania idei mediacji w środowisku lokalnym oraz podejmowania inicjatyw włączenia lokalnych środowisk we współpracę w tym zakresie z wymiarem sprawiedliwości.
Ponadto, w dniu 21 października 2016 roku w godz. 08.45 - 10.45 i 12.00-15.00 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie, pok. 117 (I p.) będzie dyżurować mediator Pani Irena Ścisłowska.

Zapraszamy wszystkich chętnych do przyjścia i rozmowy.
Koordynator ds. Mediacji
SSR Adam Struski

DSC05038Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej - jak co roku - były okazją do wręczenia nauczycielom i pracownikom odznaczeń i nagród oraz do przekazania im podziękowań i życzeń za całorocną pracę.

 

Złotym Krzyżem Zasługi została odznaczona Barbara Jaworska, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie, natomiast Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała Dorota Walczyńska, nauczycielka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie.

39 osób otrzymało "Medale za długoletnią służbę", zaś dziewięciorgu nauczycielom wręczono Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

DSC05078Medale i odznaczenia wręczali goście uroczystości: wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik, w asyście gospodarza - starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka.

Przekazano także nagrody pieniężne - przyznawane przez ministra, kuratora oświaty oraz starostę jędrzejowskiego.

Święto Edukacji to czas podziękowań i dobrych życzeń dla pedagogów, które składali goście i gospodarz uroczystości. Przy okazji tego spotkania pojawił się oczywiście temat planowanej przez rząd reformy systemu edukacji w Polsce.

Świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik dwukrotnie zapewniał nauczycieli, że nie będą tracić pracy w kontekście planowanej reformy. Jak podkreślił, może być jedynie tak, że nauczyciele z odpowiednim stażem pracy będą mogli odejść na emeryturę, a dla wszystkich pozostałych wystarczy pracy.

- Przy wszelkich przekształceniach i reformach zdarzają się różne trudne sytuacje, bo takie jest życie - mówił z kolei starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek. - Ze strony samorządu powiatowego mogę zapewnić, że uczynimy wszystko co możliwe, by zminimalizować problemy. 

Starosta mówił także o ważnej roli, jaką pełnią nauczyciele i o tym, że dobry nauczyciel to taki, który posiada długie doświadczenie, którego trudno zastąpić w momencie, kiedy odejdzie z pracy. - Bądźcie jak świece, które spalają się, aby oświetlić innym ich drogę - mówił do pedagogów starosta.

Po części oficjalnej, dla wszystkich wystąpiła młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie, która zaprezentowała program artystyczny, pokazujący życie nauczyciela na wesoło, przeplatany nastrojowymi piosenkami.

ODZNACZENIA I NAGRODY

MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
1.Maria Barańska - nauczyciel w SP nr 4 w Jędrzejowie
2.Piotr Basoń - nauczyciel w Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie
3.Bożena Bożęcka-Chodakowska - nauczyciel w SP nr 4 w Jędrzejowie
4.Barbara Czarnecka - pracownik obsługi w ZSP nr1 w Jędrzejowie
5. Danuta Domagała - księgowa w ZSP nr 2 w Jędrzejowie
6.Zbigniew Gajerski- nauczyciel w ZSP nr 2 w Jędrzejowie
7.Jadwiga Jadczyk- nauczyciel w SP w Mnichowie g. Jędrzejów

8.Lucyna Krzysztofik - specjalista w ZSP nr 2 w Jędrzejowie
9.Dariusz Łaskawski- nauczyciel w ZSP nr 2 w Jędrzejowie
10.Agnieszka Łęczek-Bieganik - referent w ZSP nr 2 w Jędrzejowie
11. Włodzimierz Pietralik - nauczyciel w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie
12. Małgorzata Putowska - nauczyciel w SP nr4 w Jędrzejowie
13. Małgorzata Różyc- nauczyciel w ZSP nr 2 w Jędrzejowie
14.Jolanta Wijas - nauczyciel w SOSW w Jędrzejowie

 

MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
1. Janusz Adamczyk – nauczyciel w ZSP nr 2 w Jędrzejowie
2. Irena Bartkowska – nauczyciel w SP nr 3 w Jędrzejowie
3. Jacek Bertman – nauczyciel ZSP nr 2 w Jędrzejowie
4. Marzena Jach – nauczyciel w SOSW w Jędrzejowie
5. Barbara Jaskólska – nauczyciel w SP nr 4 w Jędrzejowie
6. Joanna Kochaniec-Kowalska- główny księgowy w ZSP nr 2 w Jędrz.
7. Ojciec Wiesław Kundera- nauczyciel w ZSP nr 2 w Jędrzejowie

8. Joanna Michalska- wicedyrektor Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie
9. Siostra Magdalena Murzyn- nauczyciel I LO w Jędrzejowie
10. Bożena Radosz – nauczyciel w SP nr 3 w Jędrzejowie
11. Małgorzata Rokicka – nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie
12. Jerzy Skuczyński – nauczyciel SP nr 2 w Jędrzejowie
13. Arkadiusz Słabosz - nauczyciel SP nr 2 w Jędrzejowie
14. Marzena Wydrych - nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie

MEDAL BRĄZOWY za DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
1. Ciesek Barbara Katarzyna nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Jędrzejowie
2. Ciuła-Ciesielska Urszula Magdalena nauczyciel w Szkole Podstawowej nr2 w Jędrzejowie
3. Dominowska-Cicha Ewelina Marta nauczyciel w Szkole Podstawowej nr2 w Jędrzejowie
4. Kraus Ewa Agnieszka nauczyciel w Szkole Podstawowej nr2 w Jędrzejowie
5. Maciąg-Wojtanowska Agnieszka nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Jędrzejowie
6. Miksztal Marcin nauczyciel w Szkole Podstawowej nr3 w Jędrzejowie
7. Olesiński Michał Piotr nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 w Jędrzejowie
8. Olszak Katarzyna Magdalena nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 w Jędrzejowie
9. Piwowarska Agnieszka Teresa nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Jędrzejowie
10. Smerdzyńska Maria Zuzanna nauczyciel w Szkole Podstawowej nr2 w Jędrzejowie
11. Ślusarek Katarzyna nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jędrzejowie


MEDALE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

1. Chrabąszcz Magdalena nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym
w Małogoszczu
2. Cichoń Wojciech nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Jędrzejowie
3. Gajerski Zbigniew nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 w Jędrzejowie
4. Lubelska Beata nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Publicznym Gimnazjum w Małogoszczu
5. Nawrot Aldona bibliotekarz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Jędrzejowie
6. Piasecki Adam nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 w Jędrzejowie
7. Radosz Beata nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jędrzejowie
8. Wiewióra Renata nauczyciel w Gimnazjumnr2 w Jędrzejowie

9. Wójcik Robert nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Jędrzejowie

NAGRODY MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

1. Adamczyk Bożena Maria wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 3
w Jędrzejowie
2. Krawiec Krystyna Elżbieta Nauczyciel w Zespole Szkół CKP
w Krzelowie -Sędziszów
3. Wielińska Małgorzata Maria Pedagog w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie

NAGRODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY

1. Nowak Maria Ewa dyrektor w Szkole Podstawowej nr 3
w Jędrzejowie
2. Pełka Beata Urszula nauczyciel w Gimnazjum nr 1
w Jędrzejowie
3. Pryczyńska Joanna Maria nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie
4. Sajdak Jolanta pedagog w Gimnazjum nr 2
w Jędrzejowie
5. Stępień Jolanta nauczyciel w Gimnazjum Publicznym
w Sobkowie pow. jędrzejowski
6. Suchmiel Bernard wicedyrektor w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie
7. Supernat Maria Janina dyrektor w Zespole Placówek Oświatowych w Oksie pow. jędrzejowski
8. Równicki Władysław dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie

NAGRODY STAROSTY JĘDRZEJOWSKIEGO

1. Agnieszka Zaczkowska dyrektor SOSW w Jędrzejowie
2. Zofia Piłat wicedyrektor ZSP CKP w Krzelowie
3. Maciej Romek wicedyrektor ZSP Nr 2 w Jędrzejowie
4. Elżbieta Suliga I LO w Jędrzejowie
5. Ewa Stachura I LO w Jędrzejowie
6. Elżbieta Grad ZSP Nr 1 w Jędrzejowie
7. Anna Krempińska ZSP Nr 1 w Jędrzejowie
8. Aleksander Mazurkiewicz ZSP Nr 2 w Jędrzejowie
9. Paweł Kowalski ZSP Nr 2 w Jędrzejowie
10. Michał Fendrych ZSP Nr 2 w Jędrzejowie

11. Agnieszka Chabior ZSP Nr 2 w Jędrzejowie
12. Małgorzata Kasza SOSW w Jędrzejowie
13. Łukasz Jaszczyk SOSW w Jędrzejowie
14. Dorota Pełka SOSW w Jędrzejowie
15. Zdzisława Wrześniewska SOSW w Jędrzejowie
16. Anna Malarczyk PPP w Jędrzejowie
17. Renata Wcisło ZSP w Sędziszowie
18. Agnieszka Tomasik ZSP w Wodzisławiu

 

 

drezno zsp1Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie wrócili z ciekawych praktyk z Drezna w Niemczech. Wyjazd był możliwy w ramach projektu Edukacja Zawodowa Szansą Na Lepsze Jurto.

Myśl o praktykach w Dreźnie jeszcze dzisiaj wzbudza uśmiech na twarzy opiekunki wyjazdu Katarzyny Szydłowskiej:

- Oczywiście, że było fajnie! Głównym celem pobytu w Dreźnie było kształtowanie umiejętności zawodowych uczestników projektu. Zajęcia odbywały się w języku angielskim, z naciskiem na słownictwo branżowe.

Projekt cieszył się ogromną popularnością wśród młodzieży. Do Drezna wyjechało 60 osób, które zostały podzielone na cztery grupy.

- Mieliśmy bardzo szeroką fazę przygotowawczą projektu. Projekt rozpoczął się w styczniu. Osób chętnych do wyjazdu było znacznie więcej niż 60 – mówiła Agnieszka Tercz, koordynator projektu Edukacja Zawodowa Szansą Na Lepsze Jurto.

Praktyki i szkolenia stanowiły dużą część pobytu w Dreźnie, ale opiekunowie „Konarskiego” nie zapominali także o atrakcjach, których nie brakowało.
Młodzież chętnie wróciłaby do Drezna, bo wyjazd był nader udany.

Teraz przed uczestnikami projektu spotkania z kolegami i koleżankami i dzielenie się swoimi wrażeniami. Do Drezna wyjechali uczniowie z kierunków informatycznych, logistycy, uczniowie o profilu reklamy i ekonomii, a także hotelarze.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym programie przyczyni się do lepszego poznania zwodów, do których w przyszłości trafią uczniowie „Konarskiego”.