Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

jk161023-lzy15-113703 1Na prośbę Prezesa Fundacji Miśka Zdziśka Dariusza Lisowskiego pop rockowy zespół Łzy przyjechał do Kielc specjalnie po to, żeby nagrać spot zachęcający do zbierania funduszy i ratowania życia 19-letniego Dawida Szpaka z Buska Zdroju, cierpiącego na ataksję móżdżkowo - rdzeniową.

Wokalistka Sara Chmiel powiedziała, że obowiązkiem i misją każdej osoby publicznej, każdego artysty jest niesienie pomocy osobom potrzebującym.
Z wielką chęcią przyjęliśmy zaproszenie Dariusza Lisowskiego i przyjechaliśmy do Kielc, żeby wesprzeć Dawida -mówił Sara.
Z jego udziałem nagramy spot, czyli krótki utwór dźwiękowy ze słowami, by pomóc temu dzielnemu chłopakowi złapać szczęście, bo życie w gruncie rzeczy jest piękne. Co roku bierzemy udział w akcjach charytatywnych, nie wyobrażamy sobie tego, że mielibyśmy postąpić inaczej.
Dawid, który w tym roku zdaje maturę w Technikum Informatycznym, w którym jest nauczany indywidualne, był szczęśliwy, kiedy dowiedział się, że specjalnie dla niego zagra zespół „Łzy”.
- Jestem bardzo wzruszony tym, że pomaga mi tyle osób – mówił.
Bez nich byłbym skazany na śmierć, bo na moją chorobę nie ma jeszcze żadnego lekarstwa, oprócz przeszczepu komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Teraz czuję się lepiej, niż na początku tej choroby.
Mama dodała, że jej największym, marzeniem jest to, żeby syn zaczął chodzić, a przede wszystkim, żeby żył. - Jakby wszystko się udało, to po maturze chciałby pójść o własnych siłach już nie na wózku do Policealnego Studium Informatycznego, bo informatyka i piłka nożna to jego największe pasje.
Prezes Dariusz Lisowski powiedział, że bardzo zależy mu na losie podopiecznego z Buska Zdroju, bo jest bardzo mądrym, wrażliwym chłopcem, a tak bardzo cierpi.
- Na kolejną terapię potrzebujemy 20 tysięcy złotych, wierzę, że wspólnie uda się je uzbierać - apeluje o pomoc dla Dawida.
Wszelkie informacje na temat możliwości udzielania wsparcia choremu można znaleźć na naszej stronie www.blekitnypromyknadziei.pl

Adrian Wieczorek, menager zespołu Łzy, zdradził, że oprócz nagrania spotu, podarują na licytację płytę z autografem.
Do tej pory wydaliśmy już osiem płyt, grywamy kilkadziesiąt koncertów rocznie i cały czas robimy coś dla drugich, podkreślał.
Chcielibyśmy, żeby inne osoby publiczne postępowały podobnie. Wtedy świat będzie choć trochę lepszy.

Fundacja Miśka Zdziśka uruchomiła również na portalu Allegro licytację podarowanej płyty i kubka do zespołu Łzy dla Dawida Szpaka z przeznaczeniem na pomoc i leczenie.
http://allegro.pl/show_item.php?item=6589191538

Aby pomóc Dawidowi wystarczy wpłacać dobrowolne wpłaty na numer konta fundacji 23 1240 4982 1111 0010 6253 6955 z dopiskiem „Na pomoc dla Dawida Szpaka”

14798758 1158383010896036 367300844 n14958754 1167858349948502 83369859 n

muz renowJuż niebawem w piwnicach Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie zaczną się prace remontowe. Remont obejmie również prace związane z izolacją ścian fundamentu.

Nie każdy może się znaleźć w muzealnych piwnicach. Nam się udało! Rzeczywiście piwnice wymagają prac remontowych i to szybko.

- Planowany jest generalny remont z przebudową schodów. Skujemy tynki, położymy nową posadzkę. Będą nowe okna – mówi Rafał Zaczkowski, zastępca dyrektora muzeum.

To nie wszystkie prace, które w najbliższym czasie będą przeprowadzane w i wokół muzeum. Zostaną zabezpieczone i zaizolowane mury.

- Od strony ulicy zostanie wykonany wykop, ściany zostaną osuszone, a następnie zaizolowane  – kontynuuje Zaczkowski.

Czekamy na pierwsze przetargi. Koszt remontu to 250 tysięcy złotych. 

- Wszystkie środki będą pochodzić z Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że na wiosnę 2017 roku będziemy mogli ruszyć z pracami remontowymi – kończy Rafał Zaczkowski.

Czekamy na rozpoczęcie prac z niecierpliwością. Muzealne piwnice zasługują na remont, poza tym czas, by swoiste skarby, które się tam znajdują, mogli obejrzeć zwiedzający.

 

 

starosta malgosz-wyjazdXVIII sesja Rady Powiatu Jędrzejowskiego odbyła się wyjątkowo na wyjeździe. w Centrum Konferencyjnym Cementowni Małogoszcz radni obradowali między innymi nad Informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu.

Sesja Rady Powiatu w Jędrzejowie po raz pierwszy w tej kadencji odbyła się na wyjeździe. Czemu była poświęcona?

- Sesja dzisiejsza poświęcona jest w główniej mierze stanowi środowiska naturalnego w naszym powiecie i rolnictwu. Wybraliśmy Cementownię, bo to zakład, który zrobił niesamowity postęp, jeśli chodzi o ochronę środowiska – powiedział Edmund Kaczmarek  starosta jędrzejowski.

O wysokich standardach, o których zachowanie walczy cały czas Cementownia w Małogoszczu, mówił również dyrektor Jacek Patyk:

- Od 1995 roku, od kiedy cementownia jest w rękach Lafarge, czynimy cały czas inwestycje w ochronę środowiska. Na dzień dzisiejszy spełniamy normy europejskie, które zaczną obowiązywać od 2018 roku.

Radni podczas sesji usłyszeli wiele ciepłych słów na temat jednego z największych zakładów w powiecie jędrzejowskim.

Na sesji radni przyjęli kilka uchwał. Między innymi uchwałę o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2016-2028. Sesja przebiegała w spokojnej atmosferze. Starosta Kaczmarek już zapowiedział dalsze wyjazdowe sesje.

Wyjazdowa sesja w gościnnych murach cementowni zakończyła się zwiedzaniem zakładu. Radni byli pod dużym wrażeniem zmian jakie cały czas zachodzą w Cementowni Małogoszcz.

 

IMG 145014 października zakończył się cykl szkoleń z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników pomocy społecznej, realizowany w powiecie jędrzejowskim od grudnia 2015 roku.

W budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 83 odbyło się szkolenie dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa kadr pomocy społecznej”. Tym samym zakończył się cykl szkoleń z powyższego zakresu dla pracowników pomocy społecznej, który był realizowany w Powiecie Jędrzejowskim od grudnia 2015 r.

Ogółem zrealizowano osiem 7-miogodzinnych spotkań ( w tym 7 w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, 1 w MGOPS w Małogoszczu ), podczas których przeszkolono blisko 130 pracowników pomocy społecznej ( w tym: z 9-ciu gminnych ośrodków pomocy społecznej naszego powiatu, z 7 placówek opiekuńczo – wychowawczych, 2 wtz, dps-u, PCPR-u, placówki wsparcia dziennego OW „Caritas” oraz koordynatorów pieczy zastępczej i terapeutę realizują- cego na zlecenie PCPR programy korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie ).

IMG 1454Przypomnijmy, że celem szkolenia było zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie własnego bezpieczeństwa w kontakcie z niebezpiecznym petentem i/lub poradzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wymagających interwencji służb zewnętrznych, w tym policji.

Szkolenie to było odpowiedzią na apel, jaki wystosował Minister Pracy i Polityki Społecznej do przedstawicieli samorządów o podjęcie działań w środowisku lokalnym w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy pracowników pomocy społecznej. Apel ten był wynikiem współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Komendą Główną Policji, która została podjęta w związku z tragicznymi wydarzeniami w Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie, gdzie niezadowolony klient pomocy społecznej dokonał fizycznego ataku na pracownice ośrodka – oblał je benzyną i podpalił, pozbawiając je życia. W obliczu tych wydarzeń, jak również z uwagi na fakt coraz częstszych napaści na pracowników pomocy społecznej, zarówno fizycznej, jak i słownej / w miejscach pracy i w środowisku, podczas wykonywania obowiązków służbowych, np. przeprowadzania wywiadu środowiskowego / powołano Zespół stanowiący reprezentację środowiska pomocy społecznej, który zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom pomocy społecznej w ich miejscach pracy, pod kątem bezpiecznej ewakuacji lub montowania „przycisków bezpieczeństwa”. Kluczowym ustaleniem była również organizacja szkoleń dla pracowników pomocy społecznej na szczeblu lokalnym, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ich pracy.
W naszym powiecie, zgodnie z ustaleniami, szkolenie było realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach i Komendę Powiatową Policji w Jędrzejowie ( które były odpowiedzialne za merytoryczną stronę szkolenia) we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, które z kolei zabezpieczało część organizacyjną szkolenia (salę i wyposażenie ), zajmowało się rekrutacją osób do szkolenia, sporządzało informacje i sprawozdania z realizacji szkolenia do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz prowadziło monitoring i ewaluację szkolenia, pod kątem sposobu jego prowadzenia i zawartości merytorycznej, przydatności przekazanych w trakcie szkolenia treści i nabytych umiejętności oraz pod kątem oczekiwań.
Szkolenie zostało podzielone na dwie części – część teoretyczną, podczas której uczestnicy szkolenia dowiedzieli się więcej na temat kompetencji i zadań policji oraz możliwych sposobów obrony własnej, w tym o stosowaniu takich narzędzi jak paralizatory i gaz do obrony. Prowadzący – przedstawiciel KPP w Jędrzejowie i psycholog policyjny z KWP w Kielcach uświadamiali uczestników szkolenia o niebezpieczeństwach czyhających w pomieszczeniach, w których się pracuje, np. kraty w oknach i drzwiach, ślepe pokoje, klucze w drzwiach. Zwracali uwagę na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej poprzez konieczność montażu przycisków bezpieczeństwa, wyposażenia pracowników w bezpieczne i zgodne z prawem narzędzia obrony – gaz, paralizator. Mediator policyjny z KWP w Kielcach prezentował praktyczne możliwości prowadzenia rozmowy podczas interwencji albo sytuacji kryzysowej / kiedy klient jest niezadowolony, wzburzony, agresywny, pod wpływem alkoholu / do czasu przyjazdu służb specjalistycznych: policji, straży miejskiej, pracowników medycznych lub negocjatorów.
Zarówno z informacji zwrotnych w postaci opracowanych przez PCPR ankiet, jak i z bezpośrednich rozmów z uczestnikami i prowadzącymi szkolenie wynika, że wszyscy jego uczestnicy pozytywnie odbierają szkolenie, uważają jego przeprowadzenie za bardzo przydatne. Pojawiły się elementy superwizji. Uczestnicy w trakcie szkolenia zadawali wiele pytań, omawiali własne przykłady. Zwłaszcza część praktyczna szkolenia – symulacje sytuacji kryzysowych - cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy szkolenia oczekują kolejnych edycji szkolenia, rozbudowanej części praktycznej – w tym wprowadzenia elementów z samoobrony.

Urszula Abramowicz, PCPR Jędrzejów

dzien edukacjAż 61 nauczycieli zostało wyróżnionych odznakami prezydenta RP podczas uroczystej gali, którą zorganizował starosta jędrzejowski. Starosta przyznał również swoje wyróżnienia.

Otwierający wtorkowe uroczystości w Jędrzejowie naczelnik wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie Stanisław Nawrot zaznaczył:

 - Życzę Wam ewolucji w nadchodzącym czasie – nie rewolucji!

Wypowiedź naczelnika wprawiła w dobry nastrój zebranych nauczycieli. Obecny na uroczystości wicewojewoda Andrzej Bętkowski udekorował 61 nauczycieli odznakami za zasługi i wezwał do zaangażowania w proces nadchodzących zmian w oświacie. Pod dużym wrażeniem jędrzejowskiej oświaty był świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik:

- Znam szkoły w Jędrzejowie, dlatego nie dziwię się tak dużej ilości wręczonych odznaczeń i wyróżnień.

Starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek nazwał nauczycieli szlifierzami żywych diamentów:

- To tak z Wami jest, że dostajecie materiał, który jest zbuntowany czasami, nie wiadomo co z niego wyrośnie i ostatecznie dopiero po latach okazuje się, że od mistrza zależy jaki to będzie człowiek, jaki to będzie obywatel.

Starosta zadeklarował również, co ucieszyło zapewne nauczycieli zebranych w starostwie, że władze samorządowe powiatu zrobią wszystko, by czekające oświatę przekształcenia nie odbiły się na nauczycielach. Wyróżnionych nauczycieli pytaliśmy o pracę. Okazuje się, że być nauczycielem w dzisiejszych czasach nie jest łatwo. 

Wtorkowa uroczystość choć podniosła, to dało się słyszeć na każdym kroku szepty i rozmowy dotyczące sytuacji, która już niebawem zacznie obowiązywać w oświacie. Na ten temat również porozmawialiśmy z jędrzejowskim nauczycielami. Do tematu reformy jeszcze wrócimy na naszej antenie. Wszystkim nagrodzonym nauczycielom szczerze gratulujemy i trzymamy kciuki.