Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

 

Tarnawa w gminie Sędziszów została laureatem konkursu o nagrodę starosty jędrzejowskiego „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Jędrzejowska”. W konkursie wystartowało osiem miejscowości.

Komisja konkursowa - Janusz Grabek, Henryk Król, Wiesław Ciosk, Jadwiga Błasiak, Czesław Dudek, Małgorzata Kocimska i Monika Walnik - po zapoznaniu się z wnioskami konkursowymi burmistrzów i wójtów powiatu jędrzejowskiego oraz po przeprowadzeniu w dniach 19 i 28 czerwca wizytacji w terenie orzekła, że według klasyfikacji punktowej konkurs „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Jędrzejowska” wygrała Tarnawa (94,4 pkt), drugie miejsce zajął Potok Wielki (92,7 pkt), a trzecie Błogoszów (92 pkt).

Dalsze miejsca zajęły: Sobków (84,1 pkt), Lubcza (82,4 pkt), Mieronice (82,1 pkt), Deszno (81,1 pkt) oraz Wywła (72,6 pkt).
Komisja konkursowa uwzględniając niewielkie różnice punktowe pomiędzy miejscowościami postanowiła przyznać I miejsce dla wsi: Tarnawa, Potok Wielki i Błogoszów, a dla wsi: Sobków, Lubcza, Mieronice, Deszno, Wywła wyróżnienia za udział w konkursie.

Konkurs miał na celu m.in. promowanie walorów przyrodniczych wsi z terenu naszego powiatu, a także podniesienie świadomości w zakresie estetyki otoczenia i znaczenia walorów środowiskowych. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości Dożynek Powiatowych 27 sierpnia w Sędziszowie.

 

 Tarnawa - boisko koło remizy    

7 lipca 2017 r. w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie odbyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania narkomanii pt. „Narkotyki – rodzaje i zachowanie się osób pod ich wpływem”.

 

Szkolenie zostało przeprowadzone w formie wykładu, połączonego z prezentacją multimedialną. Miało ono na celu zwiększenie poziomu wiedzy uczestników na temat dostępnych na rynku narkotyków i „dopalaczy” oraz skutków i zagrożeń, jakie niesie dla organizmu zażywanie tych substancji.

Podczas prezentacji multimedialnej przygotowanej przez prowadzącego szkolenie policjanta uczestnicy szkolenia mieli okazję zobaczyć jak wyglądają w/w substancje i w jaki sposób można je aplikować. Prowadzący szkolenie omówił również możliwe reakcje organizmu na każdy z rodzajów tych substancji oraz zwrócił uwagę na zewnętrzne objawy i zachowania mogące wskazywać, że dana osoba może być pod wpływem środków psychoaktywnych.

Znajomość tego typu zagadnień jest bardzo ważna w kontakcie pracowników danej instytucji z podopiecznymi. Wpływa zarówno na podniesienie profesjonalizmu wśród pracowników podejmujących działania pomocowe, jak również umożliwia podjęcie w miarę wczesnej, a co za tym idzie bardziej skutecznej interwencji w kierunku zapobiegania lub zwalczania narkomanii. Tym bardziej, że współczesne środki psychoaktywne są coraz bardziej agresywne dla organizmów, zwłaszcza młodych ludzi, nie tylko bardzo szybko uzależniają, ale często ich jednorazowe zażycie kończy się śmiercią albo nieodwracalnymi uszkodzeniami organizmu.

Stąd rozpowszechnianie wiedzy na ten temat wśród pracowników instytucji pomocy społecznej, pracujących z podopiecznymi ze środowisk zagrożonych różnego rodzaju patologicznymi zachowaniami, w tym również narkomanią, jest bardzo ważne.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Jędrzejowie, która na szeroką skalę podejmuje działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii wśród przedstawicieli różnych instytucji.

Tym razem szkolenie było skierowane do przedstawicieli miejsko-gminnych i gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu, placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie. Ogółem z treści przekazanych podczas szkolenia skorzystało 25 osób.

 

Starosta jędrzejowski objął patronatem wyprawę alpinistyczną, której celem jest zdobycie przez trzech śmiałków najwyższego szczytu Kaukazu – masywu Elbrus (5642 m n.p.m.). Uczestnicy ekspedycji chcą promować zbiórkę pieniędzy na leczenie i rehabilitację dwojga dzieci z Jędrzejowa – podopiecznych Fundacji Miśka Zdziśka Błękitny Promyk Nadziei – Julki i Kacperka.

 

W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawione zostały założenia akcji. Jej pomysłodawcą jest Łukasz Pabian – mieszkaniec Raszkowa w gminie Słupia Jędrzejowska, który na co dzień pracuje jako policjant w Komendzie Miejskiej w Kielcach. Wspinaczka to pasja pana Łukasza, teraz chce ją połączyć z działaniem na rzecz akcji charytatywnej.

- W ubiegłym roku zdobyliśmy Mont Blanc wraz z kolegami, którzy promowali działalność hospicjum na Śląsku - opowiada pan Łukasz. – Postanowiłem, że w tym roku ja włączę się w działania Fundacji Miśka Zdziśka, która znana jest w całym regionie z pomocy wielu osobom chorym.

Podczas wyprawy pan Łukasz i jego dwaj koledzy będą prowadzić akcję informacyjno-promocyjną, apelują o wpłaty na konto fundacji na cele leczenia 5-letniej Julki i 9-letniego Kacperka. Mają nadzieję na zainteresowanie akcją mediów i firm oraz osób, które zechcą okazać pomoc. Firmy, któe zechcą być sponsorem akcji leczenia dzieci, mają możliwość zamieszczenia swojego logo na ubraniach uczestników ekspedycji (zgłoszenia do 24 lipca!).

Wyprawa na Elbrus rozpoczyna się już 31 lipca. Trzej alpiniści najpierw polecą samolotem z Pragi do Istambułu, stamtąd do Mineralnych Wód w Rosji. Dalej poruszać się będą drogą lądową, w miejscowości Azał rozpoczną wspinaczkę na lodowiec.

- Dołożymy starań, aby zdobyć najwyższy szczyt Rosji – mówi Łukasz Pabian. – Trudności na pewno się pojawią, ale mamy motywację, pokonamy je tak, jak chore dzieci i ich rodzice muszą je pokonywać na co dzień. Ktoś powiedział, że wielkie rzeczy dokonują się, kiedy człowiek spotka się z górami. Wierzymy w to, że my też dokonamy czegoś ważnego.

Po zdobyciu Elbrusu pan Łukasz wraz z towarzyszami wspinaczki mają zamiar pozostawić tam flagę Polski oraz flagę Fundacji MIśka Zdziśka Błękitnyt Promyk Nadziei.

Starosta Edmund Kaczmarek podziękował Fundacji Miśka Zdziśka za jej działalność na rzecz potrzebujących osób, których niestety jest coraz więcej. – To dla mnie zaszczyt, że mogę patronować tak wyjątkowej akcji – mówił starosta, który życzył uczestnikom wyprawy powodzenia podczas wspinaczki.

My także dołączamy się do życzeń, trzymamy kciuki, a o sytuacji będziemy informować na bieżąco.

 

Na zdjęciu, od lewej: tata Julki, mama Kacperka, starosta Edmund Kaczmarek, Julka na rękach u swojej mamy, maskotka - MIsiek Zdzisiek, Łukasz Pabian, Dariusz Lisowski - prezes fundacji.

 

Właśnie zakończyły się prace na trzech drogach powiatowych za prawie 2,5 mln zł, a w planach na najbliższe miesiące są kolejne dwa odcinki dróg. Przebudowy realizowane są z udziałem dofinansowania w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych.

 

Przebudowane odcinki dróg powiatowych to:

- 3 600 metrów drogi nr 0168T Mogiły-Dalechowy-Imielno-Sobowice za kwotę 829 731,56 zł

- 3 405 metrów drogi nr 0194T Jasieniec-Węgrzynów (gmina Słupia) za kwotę 937 610,55 zł - na zdjęciu powyżej

- 3 810 metrów drogi nr 0185T Klemencice-Laskowa (gmina Wodzisław) za kwotę 675 738,33 zł

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udzieliło powiatowi jędrzejowskiemu promesy na dofinansowanie przebudowy kolejnych dwóch odcinków dróg:

- drogi nr 0203T Rakoszyn-Sieńsko - 3 030 metrów,

- drogi nr 0197T Obiechów-Kresy - 1 760 metrów.

W sumie wysokość dotacji będzie wynosić 1 202 000 zł (80 procent wartości zadania).

 

To oczywiście nie wszystkie zadania drogowe powiatu jędrzejowskiego w tym roku. Jak mówi starosta Edmund Kaczmarek, w tym roku zostanie odremontowanych ponad 25 km dróg, a ponadto powiat zbuduje prawie 10 km nowych chodników przy drogach powiatowych. W sumie inwestycje drogowe to prawie 13 mln zł.

- Chcę podziękować wszystkim moim współpracownikom w powiecie, w szczególności Zarządowi Dróg Powiatowych – dyrekcji i pracownikom tej placówki, bo na niej spoczywa głównie ciężar zadań drogowych, Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego, pozostałym moim współpracownikom ze starostwa, a także wójtom, burmistrzom i radnym wszystkich szczebli samorządu. Tylko dzięki współpracy można tak dużo zrealizować, oczywiście potrzeby są wyższe, niż nasze możliwości, ale sukcesywnie będziemy realizować kolejne zadania. Na początku poprzedniej kadencji, a także bieżącej, ustaliliśmy taką zasadę, że Rada Powiatu, na wniosek Zarządu Powiatu, ustala czteroletni plan inwestycji drogowych w naszym powiecie, który skrupulatnie realizujemy. Obecnie jest szansa, że zrealizujemy go z nadwyżką. Dziękuję radnym za to, że ustalają taki plan i patrzą na powiat globalnie, nie tylko przez pryzmat „własnego podwórka” – podsumowuje starosta jędrzejowski.