Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

DSC08747Starosta jędrzejowski był organizatorem spotkania opłatkowego z udziałem członków Powiatowej Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W spotkaniu uczestniczyli także nowo wybrani wójtowie i burmistrzowie gmin naszego powiatu.

 

Członkowie Powiatowej Rady do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych spotykają się na opłatku w Starostwie Powiatowym już o dkilku lat. W tym roku po raz pierwszy uczestniczyli w tym spotkaniu także wybrani w ostatnich wyborach włodarze poszczególnych gmin.

Oprócz życzeń i miłego spotkania w przedświątecznym nastroju, Powiatowa Rada uzupełniła także swój skład osobowy. W poczet rady przyjęto panów Zygmunta Wiekierę i Jerzego Matuszewskiego. Zastapią oni zmarłych niedawno Pawła Kowala i Zenona Kowalika. Pamięć o tych zasłużonych dla ruchu kombatanckiego osobach uczczono minutą ciszy.

- Jesteście dla nas wszyscy bardzo wartościowi - mówił starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek. - W dalszym ciągu w naszym powiecie nic się nie zmienia, jeśli chodzi o pamięć, szacunek i chęć współpracy z osobami starszymi, zasłużonymi.

W czasie spotkania przewodniczący Powiatowej Rady do sparw Kombatantów, Bernard Suchmiel, zapoznał wszystkich obecnych z kalendarium wydarzeń zaplanowanych na następny rok.

 

 

DSC0875018 grudnia w Zespole Placówek Oświatowych w Złotnikach odbył się Powiatowy Turniej Halowej Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Podstawowych.

Turniej odbywał się pod patronatem honorowym starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka oraz burmistrza Małogoszcza Jana Głogowskiego.
Organizatorzy:
- Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie,
- Burmistrz Małogoszcza,
- Powiatowy Związek Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie.
- Szkoła Podstawowa w Złotnikach .
Uroczystego otwarcia Turnieju Siatkówki Chłopców dokonała Krystyna Świerczyńska – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych.
W sportowej rywalizacji udział wzięło sześć drużyn ze szkół:
- Szkoły Podstawowej w Złotnikach,
- Szkoły Podstawowej w Żarczycach Dużych,
- Szkoły Podstawowej w Mierzwinie,
- Szkoły Podstawowej w Motkowicach ,
- Szkoła Podstawowej w Miąsowej,
- Szkoły Podstawowej w Węgleszynie,

I. Wyniki końcowe Turnieju:
Rozgrywki:
Drużyny podzielono na dwie grupy. W wyniku losowania w pierwszej grupie wystąpiły drużyny chłopców ze SP: Złotniki, Miąsowa, Motkowice.
W drugiej grupie wystąpiły drużyny chłopców ze SP: Mierzwin ,Żarczyce Duże, Węgleszyn.
Rozegrane mecze:
1.SP Złotniki – SP Miąsowa, wynik – 2:0,
2. SP Mierzwin – SP Żarczyce Duże, wynik – 2:1,
3. SP Złotniki n- SP Motkowice, wynik – 1:2,
4.SP Mierzwin –SP Węgleszyn, wynik – 2:0,
5. SP Miąsowa – SP Motkowice, wynik – 0:2,
6.SP Żarczyce Duże – SP Węgleszyn , wynik – 2:0.
Mecz o V miejsce:
SP Miąsowa - SP Węgleszyn, wynik – 2:1,
Mecz o III miejsce:
SP Żarczyce Duże – SP Złotniki, wynik - 0:2,
Mecz o I miejsce:
SP Motkowice – SP Mierzwin , wynik – 2:1.

DSC08762II. Zajęte miejsca:
1 miejsce - Szkoła Podstawowa w Motkowicach,
2 miejsce - Szkoła Podstawowa w Mierzwinie,
3 miejsce - Szkoła Podstawowa w Złotnikach,
4 miejsce - Szkoła Podstawowa w Żarczycach Dużych,
5 miejsce - Szkoła Podstawowa w Miąsowej,
6 miejsce - Szkoła Podstawowa w Węgleszynie.
Wybrano najlepszego zawodnika tych zawodów – został nim Jakub Burzawa - SP w Motkowicach.
Sędziowie: Gerard Madej i Tomasz Binek.
Nagrody w tym turnieju były ufundowane dla każdej drużyny, która brała udział w zawodach. Były to puchary i dyplomy, które ufundował Edmund Kaczmarek – starosta jędrzejowski.
Puchary i dyplomy wręczył Janusz Grabek – wicestarosta jędrzejowski.
Trenerzy i opiekunowie poszczególnych drużyn otrzymali w podziękowaniu koszulki z logo Starostwa Jędrzejowskiego.


Kazimierz Nowakowski

DSC08708Już po raz 19 starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek wręczył stypendia dla najlepszych uczniów w powiecie.


Stypendium Starosty Jędrzejowskiego ustanowione uchwałą Rady Powiatu przyznawane jest od roku 2005, wyróżnienie otrzymało do tej pory 171 osób. Po raz kolejny nagrodzeni zostali najzdolniejsi wśród uczniów z naszych szkół, którzy z  sukcesami uczestniczą w szkolnych, powiatowych, wojewódzkich czy krajowych olimpiadach i konkursach. Uczniowie, którzy wyróżniają się wzorową postawą, często stuprocentową frekwencją, nienaganną kulturą osobistą.

Na I semestr roku szkolnego 2014/2015 stypendium otrzymali:

1. Emil Krzysztofik – wzorowy uczeń klasy 2c I Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie, od pierwszej klasy jest członkiem samorządu klasowego, w którym pełni funkcję zastępcy. W ubiegłym roku szkolnym uzyskał na świadectwie średnią ocen 5,25 i został wyróżniony za 100% frekwencję. Działa w redakcji gazetki szkolnej „Echo Rejowiaka", w której pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego. W roku szkolnym 2013/2014 zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Cudze chwalicie, swego nie znacie". Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy, ma uzdolnienia plastyczne i aktorskie – drugi rok opiekuje się gazetką w klasopracowni języka polskiego, często bierze udział w programach artystycznych, inscenizacjach szkolnych. Uczeń jest bardzo koleżeński, kulturalny i zaangażowany w życie szkoły oraz lokalnej społeczności – bierze udział w licznych akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę i środowisko lokalne.

2. Aleksandra Stanek – wzorowa uczennica II klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie, profil matematyczno – przyrodniczy Od pierwszej klasy wzorowo pełni funkcję skarbnika w samorządzie klasowym. Ubiegły rok szkolny ukończyła ze średnią 5,25. W bieżącym roku szkolnym została redaktorem naczelnym gazetki szkolnej „Echo Rejowiaka". W roku szkolnym 2013/2014 zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Cudze chwalicie, swego nie znacie". Zajęła trzecie miejsce w Szkolnym Konkursie Ortograficznym i reprezentowała szkołę w XVII Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach. Zdobyła drugie miejsce w VIII Wojewódzkim Turnieju Sprawności Językowej we Włoszczowie. Reprezentuje szkołę w międzyszkolnych zawodach w piłkę siatkową i należy do Jędrzejowskiej Powiatowej Ligi Siatkowej. Jest koleżeńska otwarta i chętnie się włącza w różnego rodzaju akcje charytatywne na terenie szkoły i przez środowisko lokalne.

3. Martyna Fendrych – wzorowa uczennica II klasy II Liceum Ogólnokształcącego w ZSP nr 1 w Jędrzejowie o profilu biologiczno – medycznym. Uzyskała w roku szkolnym 2013/2014 średnią ocen 5,06 . Jest to uczennica bardzo sumienna i odpowiedzialna o wzorowej frekwencji na zajęciach lekcyjnych. Jest bardzo ambitna i aktywna co przejawia się w jej ocenach szkolnych oraz działalności pozalekcyjnej. Uczestniczyła w konkursach matematycznych, w konkursie Wiedzy o patronie szkoły, gdzie uzyskała wysokie wyniki. Jest bardzo zaangażowana w działalność wolontariatu, która wypełnia jej wolny czas. Systematycznie pracuje na rzecz Federacji Polskich Banków Żywności, PCK, Caritasu oraz WOŚP, biorąc udział w zbiórkach żywności i pieniędzy. Również w szkole włącza się w organizację różnych uroczystości i imprez sportowych np. wigilia szkolna, Dni otwarte szkoły oraz coroczne zawody w biegach przełajowych. Martyna także brała udział w Zaduszkach Poetyckich w ramach Miłośników Teatru a także w Przedszkolu Nr 1 wraz z grupą uczniów organizowała Spotkania Mikołajkowe. Uczennica wykazuje duże predyspozycje organizatorskie, jest bardzo lubiana i szanowana przez całą społeczność szkolną, cechuje ją wysoka kultura osobista, zawsze dotrzymuje słowa i rzetelnie wywiązuje się z powierzonych zadań.

4. Piotr Simlat – wzorowy uczeń IV klasy Technikum nr 1 w ZSP nr 1w Jędrzejowie, średnia ocen 5,05. Od pierwszej klasy osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Znakomicie radzi sobie z przedmiotów humanistycznych, zawodowych i ścisłych. Swoje zainteresowania rozwija poprzez uczestnictwo w konkursach i olimpiadach. Piotr brał udział w XVII Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, uczestniczył również w etapie diecezjalnym XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej, gdzie osiągnął wysokie noty. Również spróbował swoich sił w VI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej. Piotr jest niezwykle aktywnym uczniem w działaniach na rzecz szkoły i społeczności uczniowskiej, jest uzdolniony artystycznie, pięknie śpiewa, rysuje, recytuje a także tańczy, jest znakomitym konferansjerem. Swoimi talentami uświetnia wszystkie uroczystości szkolne: patriotyczne, jubileuszowe oraz artystyczne. Piotr dzięki wysokiej średniej ocen uczestniczyła w projektach dla najzdolniejszych uczniów szkoły, min „Targi przyszłością regionu", gdzie zdobył certyfikat z marketingu towarowego, treningu kreatywności oraz planowania i organizacji eventu. Również brał udział w projekcie „Sukces z Politechniką Świętokrzyską", dzięki któremu doskonalił swoją wiedzę matematyczną. Piotr wykazuje dużą wiedzę i szacunek dla narodowych i szkolnych symboli, pełni służbę przy sztandarze kombatanckim, brał udział w rekonstrukcji zamachu na Helmunta Kappa. Piotr to bardzo sympatyczny uczeń, który zawsze znajduje czas na pomoc koleżanką i kolegom w nauce.

5. Artur Grząba – wzorowy uczeń IV klasy Technikum nr 2 w ZSP nr 2 w Jędrzejowie, uzyskał w roku szkolnym 2013/2014 średnią ocen 4,61. Uczeń ambitny, koleżeński. Aktywnie pracuje na rzecz szkolnego samorządu uczniowskiego, organizuje pomoc dla kolegów mających trudności w nauce, jest wolontariuszem PCK i WOŚP. Cieszy się zaufaniem kolegów i koleżanek, sumienny. Cyklicznie bierze udział w zawodach sportowych lekkoatletycznych reprezentując tym samym szkołę. Aktywnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych (koło matematyczne).

6. Andrzej Popiół – wzorowy uczeń IV klasy Technikum nr 2 w ZSP nr 2 w Jędrzejowie, uzyskał w roku szkolnym 2013/2014 średnią ocen 4,9. Jest uczniem klasy III Technikum o profilu technik informatyk. To młody ambitny, koleżeński, sumienny i skromny człowiek. Aktywnie pracuje na rzecz klasowego samorządu uczniowskiego, organizuje pomoc dla kolegów mających trudności w nauce. Cieszy się zaufaniem kolegów, wychowawcy i nauczycieli. Bierze udział w licznych konkursach i olimpiadach, godnie reprezentuje szkołę. Aktywnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych oraz projektach edukacyjnych.

7. Klaudia Piłat – jest uczennicą klasy IV Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie. Kształci się w zawodzie technik ochrony środowiska. Uczennica uzyskała bardzo dobre wyniki w nauce, średnia ocen 5,05 oraz wzorową ocenę z zachowania. Chętnie uczestniczy w działaniach pozalekcyjnych, angażuje się w pracach na rzecz szkoły i klasy. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego w samorządzie szkolnym i klasowym . pomaga słabszym koleżankom i kolegom. Aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych o charakterze patriotycznym i religijnym. Brała udział w konkursach organizowanych przez powiat i gminę. Był to: konkurs na prezentację multimedialną „Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie zorganizowanych w ramach XI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki przez Komendę Powiatową Policji w Jędrzejowie, Gminny Konkurs „Zbiórka surowców wtórnych", Gminny Konkurs Multimedialny „Edukacja ekologiczne w szkołach". Wyróżnia się również w zajęciach sportowych uczestnicząc w zawodach piłki siatkowej. Jest wolontariuszką w Szkolnym Kole Caritas, które współpracuje z Domem Środowiskowym CARITAS w Sędziszowie. Klaudia to uczennica posiadająca wyjątkowe walory: rzetelna i pracowita, koleżeńska, otwarta na potrzeby innych, lubiana i akceptowana w klasie i szkole. Klaudia wykazuje się wyjątkowym poczuciem obowiązku, pracowitością oraz dużą motywacją do nauki.

8. Kordian Jakubski – uczeń klasy III w ZSP w Sędziszowie w roku szkolnym 2013/2014 uzyskał średnią ocen 4,44 oraz wzorową ocenę z zachowania. Jest uczniem którego cechuje wysoka kultura osobista, twórcze myślenie oraz bardzo dobra znajomość wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy szkolnej. Ma bogaty zasób słownikowy i pojęciowy. Systematycznie przygotowuje się do lekcji i odpowiedzialnie traktuje swoje obowiązki szkolne. Posiada właściwą motywację do nauki,, co skutkuje bardzo dobrymi wynikami w nauce. Chętnie uczestniczy w konkursach przedmiotowych i cyklicznie reprezentuje szkołę w konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej. Pasjonuje się również muzyką i swoje umiejętności artystyczne chętnie prezentuje na uroczystościach szkolnych. W tym roku z zaangażowaniem pełnił funkcję przewodniczącego samorządu klasowego i podejmował różnego typu przedsięwzięcia o charakterze społecznym np.: działał w wolontariacie i brał udział w innych akcjach charytatywnych. Wśród innych uczniów wyróżnia go postawa dojrzałości, ambicja, pracowitość i życzliwość dla kolegów, którym chętnie pomaga w nauce. Nieprzeciętną sumiennością zjednał sobie sympatię zarówno rówieśników jak i nauczycieli.

9. Aleksandra Jaskulska – uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego w ZSP w Wodzisławiu, w roku szkolnym 2013/2014 uzyskała średnią ocen 5,07 oraz wzorową ocenę z zachowania. Uczennica szczególną uwagę poświęca przedmiotom przyrodniczym pasjonując się jednocześnie sportem. W ubiegłym roku szkolnym została finalistką Olimpiady Zdrowego Stylu Życia PCK na szczeblu centralnym w Zgierzu. Uczennica prezentuje wysoki poziom kultury osobistej czym stanowi wzór dla swoich rówieśników. Aktywnie angażuje się i uczestniczy w różnych uroczystościach szkolnych i poza szkolnych. Jest lubianą, wzbudzającą sympatię zarówno kolegów, jak i nauczycieli, zawsze służy innym pomocą w nauce a ambicja ułatwia jej realizować własne marzenia. Swoją wrażliwością pozytywnie wpływa na atmosferę w klasie.DSC08714

WDSC08698 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z sześciu powiatów: buskiego, koneckiego, kazimierskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego i włoszczowskiego.

Uczniowie z naszego powiatu nagrodzeni przez premiera to: Karolina Capaja - I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie, Katarzyna Fortunka - LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie, Olga Golda - LO im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu, Olga Grzelec - Niepubliczne Technikum w Jędrzejowie ZDZ w Kielcach, Ilona Migas - Technikum w Zespole Szkół CKP im. Macieja Rataja w Krzelowie, Joanna Nosal - LO im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu, Sławomir Segieta - II LO w ZSP nr 1 w Jędrzejowie, Joanna Służalec - Technikum nr 2 w ZSP nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Jędrzejowie, Piotr Warot - Technikum w ZSP w Sędziszowie, Katarzyna Zięba - Technikum nr 1 w ZSP nr 1 w Jędrzejowie.

Stypendia wręczyła Bożentyna Pałka-Koruba - wojewoda świętokrzyski, w asyście Małgorzaty Muzoł - świętokrzyskiego kuratora oświaty.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów to stypendia przyznawane przez Premiera. Otrzymują je uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie wysokich wyników w nauce wykazujących szczególnie uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy. Otrzymuje je uczeń, który: otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczeń, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre.

Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.  Uczeń otrzymuje stypendium w kwocie 2.580 zł.

Na zdjęciu - stypendyści premiera z powiatu jędrzejowskiego, wraz z wojewodą, kuratorem oświaty oraz władzami powiatu.

W ostatnich dniach na terenie Jędrzejowa pojawiły się osoby, które odwiedzają w domach mieszkańców, zwłaszcza starszych, podając się za pracowników PGE (używają także dawnej nazwy ZEORK) i proszą o pokazanie ostatniego rachunku za prąd. Po obejrzeniu go stwierdzają, że danej osobie kończy się umowa na dostarczanie energii i należy podpisać nową, którą mają już przygotowaną i która rzekomo zawiera lepsze dla klienta warunki.

Do Starostwa Powiatowego - do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta - zgłosiło się już kilka osób, które taką umowę podpisały. Jak się okazuje, nie jest to umowa z PGE, tylko z zupełnie inną firmą, a oferowane warunki wcale nie są takie korzystne. W każdym razie - na pewno podpisanie takiej umowy skutkuje rozwiązaniem umowy z poprzednim dostawcą prądu.

Po podpisaniu umowy, jest ona zabierana przez osoby podające się za przedstawicieli PGE, z zaznaczeniem, że będzie odesłana pocztą po upływie dwóch tygodni. Pamiętajmy, że mamy 10 dni na odstąpienie od umowy, a więc nawet osoby, które ją podpisały, mogą to jeszcze odwrócić.