Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że od dnia 26 stycznia 2015 r. wznawia realizację:
BEZPŁATNYCH DYŻURÓW SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA, ADWOKATA I PEDAGOGA TERAPEUTY - SPECJALISTY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.


W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog, adwokat i specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielają bezpłatnych porad osobom doznającym przemocy, pokrzywdzonym lub zagrożonym przestępstwem, którzy są mieszkańcami naszego powiatu. Poniżej zamieszczamy grafik dyżurów specjalistów w miesiącu styczniu i lutym 2015 r.:
- 26 stycznia 2015 r. ( poniedziałek )- dyżur adwokata w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B;
- 3 lutego 2015 r. ( wtorek ) - dyżur adwokata i psychologa w godz. 16:00 – 18:00 w budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro );
- 16 lutego 2015 r. (poniedziałek) – dyżur adwokata i psychologa – w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B.
Osoby zainteresowane bezpłatnymi poradami w/w specjalistów oraz poradami pedagoga terapeuty – specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu 41 3863600, bezpośrednio w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B albo do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące dyżurów specjalistów w poszczególnych miesiącach. Informacje o dyżurach dostępne są również w postaci ogłoszeń w każdym ośrodku pomocy społecznej, w siedzibie PCPR-u oraz w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, a także zamieszczane są na stronie powiatu www.powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego i w prasie lokalnej.

Powiatowy Turniej Halowej Piłki Noznej -Nagłowice -18.01.2015 030W Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach – Hala Sportowa odbył się Powiatowy Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej Ludowych Zespołów Sportowych i Klubów Sportowych.

 


18 stycznia 2015 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach – Hala Sportowa odbył się Powiatowy Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej Ludowych Zespołów Sportowych i Klubów Sportowych.

 

Pod patronatem Honorowym :
- Starosty Jędrzejowskiego - Edmunda Kaczmarka
-Wójta Gminy Nagłowice –Moniki Bolewskiej
ORGANIZATORZY:
- STAROSTWO POWIATOWE w JĘDRZEJOWIE,
-URZĄD GMINY w NAGŁOWICACH,
- POWIATOWY ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ SPORTOWYC w JĘDRZEJOWIE,
- LZS „DĄB" w Nagłowicach.
W sportowej rywalizacji udział wzięło pięć drużyn:
- LZS Dąb I Nagłowice,
-Ludowy Klub Sportowy „Start" Słupia Jędrzejowska,
-Klub Sortowy „ Partyzant" Wodzisław,
-Kub Sportowy „ NIDA" Oksa,
- Klub Sportowy „NIDA" Sobków.

Mecze – rozgrywki:
I mecz, KS Nida Sobków -LZS " Dąb" Nagłowice – 0: 1,
II mecz, KS „ Nida" Oksa - KS „Partyzant" Wodzisław – 2:6,
III mecz, KS „NIDA" Sobków – LKS „START" Słupia Jędrzejowska -4:1,
IV Mec, z KS „NIDA „ Oksa – LZS „DĄB " Nagłowice - 6:4,
V mecz, KS „Partyzant" Wodzisław –L KS „START" Słupia Jędrzejowska-6:2,
VI mecz, KS „Nida" Sobków –KS „Nida" Oksa - 3:3,
VII mecz ,LKS „Start" Słupia Jędrzejowska - LZS „DĄB" Nagłowice-2:4,
VIII mecz, KS „ NIDA" Sobków - KS" Partyzant" Wodzisław - 3:9,
IX mecz, LKS „Start" Słupia Jędrzejowska - KS „Nida" Oksa - 3:5,
X mecz, LZS „Dąb" Nagłowice – KS „Partyzant" Wodzisław -2:7.

Powiatowy Turniej Halowej Piłki Noznej -Nagłowice -18.01.2015 019
Wyniki końcowe:
1 miejsce - KS „Partyzant" Wodzisław,
2 miejsce - KS „NIDA" Oksa,
3 miejsce -LZS „ DĄB" Nagłowice,
4 miejsce -KS „NIDa" Sobków,
5 miejsce – LKS " Start" Słupia Jędrzejowska.

Powiatowy Turniej Halowej Piłki Noznej -Nagłowice -18.01.2015 017
Wybrano najlepszego zawodnika tych zawodów – został nim Andrzej Kusaj z KS „ NIDA" Oksa.
Wybrano najlepszego strzelca tych zawodów –został nim Michał Kruk – KS „Partyzant Wodzisław.
Wybrano również najlepszego bramkarza – został nim Tomasz Garczarczyk z KS „Partyzant" Wodzisław.
Nagrody w tym turnieju były ufundowane dla każdej drużyny, która brała udział w zawodach.
Były to puchary, statuetki oraz pamiątkowe dyplomy, które ufundował-- Edmund Kaczmarek Starosta Jędrzejowski.
Puchary, dyplomy wręczył Janusz grabek – Wicestarosta Jędrzejowski oraz Monika Bolewska – Wójt Gminy Nagłowice.
Serdeczne słowa podziękowania skierował do gospodarzy, organizatorów, zawodników i trenerów tego noworocznego turnieju halowej piłki nożnej – Janusz Grabek –Wicestarosta Jędrzejowski.
Kapitanowie drużyn sportowych otrzymali gadżety koszulki z logo Starostwa ufundowane przez Starostę Jędrzejowskiego.
Serdeczne podziękowania kieruję do Macieja Poczętego – właściciela Hurtowni Sportowej Soccer City w Kielcach za ufundowanie koszulki dla najlepszego zawodnika i rękawic dla najlepszego bramkarza.
Gorące podziękowania kieruję pod adresem trenerów- opiekunów drużyn poszczególnych drużyn.
Dziękuję Krzysztofowi Nowakowi- inspektorowi z Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych za pomoc techniczno organizacyjną w przygotowaniu tych zawodów piłki nożnej.
Dziękuję serdecznie za pomoc w organizowaniu tych zawodów tych zawodów Bogusławowi Sewerynowi członkowi Zarządu Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie.
Mecze sędziowali – Sławomir Jarmuda oraz Łukasz Wiśniewski.


K.Nowakowski

Podczas pierwszego w tej kadencji samorządu posiedzenia konwent starostów województwa świętokrzyskiego wybrał przewodniczącego. Funkcję tę powierzono - już po raz trzeci - Edmundowi Kaczmarkowi, staroście jędrzejowskiemu.

 

Pierwsze posiedzenie konwentu nowej kadencji odbyło się w Opatowie w ubiegły czwartek. Starostowie wybrali spośród siebie przewodniczącego i jego zastępców. Przewodniczącym konwentu został starosta jędrzejowski, zastępcami - starosta buski Jerzy Kolarz (starosta o najdłuższym stażu - to już piąta jego kadencja) oraz starosta kazimierski Jan Nowak.

Jak mówi Edmund Kaczmarek, który już trzecią kadencję będzie stał na czele konwentu, przez 15 lat istnienia samorządu powiatowego, konwenty starostów stały sie jedną ze skuteczniejszych korporacji. Jako organ Związku Powiatów Polskich, konwent starostów ma na celu przede wszystkim ochronę interesów powiatów, wspólne reprezentowanie i zabieganie o korzystne rozwiązania problemów związanych z pracą samorządów powiatowych.

Na spotkania konwentu zapraszani są przedstawiciele służb wojewody i marszałka województwa i na takiej płaszczyźnie ustala się współdziałanie, postępowanie w sprawach ważnych dla powiatów. Konwent służy powielaniu dobrych praktyk samorządów, czy dzieleniu się doświadczeniami, tak aby z kolei nie powielać błędów w pracy urzędów i samorządów.

Wdrażane są także wspólne projekty. W najbliższym czasie konwent starostów województwa świetokrzyskiego będzie realizować duży projekt, którego liderem został powiat kielecki, ale dotyczy on wszystkich trzynastu powiatów. Przedsięwzięcie to, warte ponad 80 mln zł, z czego powiaty dołożą tylko 15 procent kosztów, dotyczy uporządkowania i digitalizacji zasobów geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków. Projekt będzie realizowany przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim oraz Głównym Geodetą Kraju.

P101025814 stycznia to dzień, w którym przypada 70. rocznica zakończenia okupacji hitlerowskiej w Jędrzejowie.

Wtedy do miasta weszli żołnierze Armii Radzieckiej i wyparli stąd okupantów niemieckich, zaprowadzając zresztą jednocześnie inne rządy - oparte na systemie komunistycznym.

Dla mieszkańców miasta i ziemi jędrzejowskiej był to jednak moment ważny, bo oznaczał długo wyczekiwane odejście hitlerowców i - zakończenie trwającej przez sześć lat wojny z Niemcami.

Rocznicę tego wydarzenia uczcili przedstawiciele powiatu jędrzejowskiego - starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, wicestarosta Janusz Grabek oraz naczelnik Wydziału Organizacji, Kontroli i Spraw Społecznych Andrzej Cygan - poprzez złożenie kwiatów i zapalenie znicza pod pomnikiem Bohaterów Ziemi Jędrzejowskiej.

 

ZARZĄD POWIATU W JĘDRZEJOWIE

ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
w Powiecie Jędrzejowskim w 2015 roku

Postępowanie prowadzone będzie w trybie art. 25-35 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r, poz. 182 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118. ) w związku z art. 190 i art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013, poz. 135 z późn. zm. ) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jędrzejowie Nr XXII/160/05 z dnia 20 kwietnia 2005 roku określającą zasady i zakres współdziałania samorządu powiatowego z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a) organizacje pozarządowe,
b) podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 )

2. Rodzaj zadań:
Zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom w placówce wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, niwelowanie istniejących nieprawidłowości rozwojowych i wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach realizowanych powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej – art. 180 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm. ).

3. Wysokość środków finansowych:
Wysokość dotacji przeznaczonej na wsparcie zadania określonego w pkt. 2 określona jest w budżecie Powiatu Jędrzejowskiego na rok 2015 w kwocie 110.000 zł.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu poniżej podanych zasad:
a) złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
b) zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację,
c) wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie konkursu otwartego z uwzględnieniem procedur określonych w przepisach ustawowych ( art. 25 – 35 cyt. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2013, poz. 182 z późń. zm. i art 13 ustawy o działalności o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U z 2014 r., poz.1118 ) oraz w szczególności w Wieloletniej Karcie Współpracy Samorządu Powiatu Jędrzejowskiego z Podmiotami Prowadzącymi Działalności Pożytku Publicznego, wprowadzonej Uchwałą Rady Powiatu w Jędrzejowie Nr XXII/160/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r.,
d) wybranemu podmiotowi zostanie przydzielona dotacja.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Wykonywanie zadania obejmuje okres od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.
Warunkiem realizacji zadania jest wygranie konkursu ofert i przyjęcie zlecenia realizacji zadania poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej ( załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania – Dz. U. z 10 stycznia 2011 r., Nr 6, poz. 25 ).

6. Termin składania ofert:
a) Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania – Dz. U. z 10 stycznia 2011 r., Nr 6, poz. 25 ).
Sprawozdanie z realizacji dofinansowanego przez Powiat zadania należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do wyżej cyt. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej ( Dz. U. z 10 stycznia 2011 r., Nr 6, poz. 25 ).
Formularze ofert można otrzymać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie ul. Okrzei 49 „B".
b) Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru, status prawny prowadzonej przez ubiegający się podmiot działalności oraz dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
- sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności za ubiegły rok.
c) Załączniki należy dostarczyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, opatrzonej na każdej stronie dokumentu datą oraz podpisem upoważnionej osoby.
d) Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w zabezpieczonej kopercie z podpisem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. – pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49 „B", w terminie do dnia 02.02.2015 roku do godz. 1100.

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone jest: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiatjedrzejow.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 83 i przy ul. Armii Krajowej 9.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Marianna Sodel – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty:
a) zakres rzeczowy zadania, jego znaczenie dla realizacji celów i kierunków działania Powiatu,
b) posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,
c) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł,
d) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, ewentualne perspektywy jego kontynuacji,
e) dostępność realizowanego zadania dla mieszkańców lub grupy społecznej, której zdanie dotyczy, przewidywana liczba odbiorców,
f) ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim w kontekście rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymywanych środków.

8. Odrzuceniu podlegają oferty:
a) złożone na dokumentach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
b) niekompletne,
c) nieprawidłowo wypełnione,
d) złożone po terminie,
e) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę.
9. Konkurs ofert przeprowadza się także w sytuacji, gdy została zgłoszona tylko jedna oferta.

10. Rozpatrzenie ofert.
Rozpatrzenie ofert przez Zarząd Powiatu następuje w oparciu o listę rankingową złożonych ofert utworzoną przez Komisją Konkursową jako jego organ opiniodawczo – doradczy
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od upływu ich składania.

11. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w latach ubiegłych:
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w latach ubiegłych:
W latach 2007 – 2011 ( z powodu złożenia jednej oferty albo w sytuacji wygrania konkursu ) udzielono wsparcia „Caritas" Diecezji Kieleckiej Ognisko Wychowawcze im. Bł. E. Bojanowskiego z siedzibą w Jędrzejowie, ul. Jana Pawła II 3 w realizacji zadania pn „Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówce wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, niwelowanie istniejących nieprawidłowości rozwojowych i wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie", poprzez przyznanie temu podmiotowi na każdy rok działalności dotacji w wysokości 100.000 zł.
W latach 2012 - 2014 na realizację zadania „Zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom w placówce wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, niwelowanie istniejących nieprawidłowości rozwojowych i wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach realizowanych powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej – art. 180 pkt 1 i 2 ustawy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej" ( Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.).„Caritas" Diecezji Kieleckiej Ognisko Wychowawcze im. Bł. E. Bojanowskiego otrzymało w drodze wygranego konkursu dotację w wysokości 110.000,- zł.

Jędrzejów, dn. 13.01.2015 r.