Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

niepelnosprawniLOGOSamorząd Powiatu Jędrzejowskiego podpisał umowę z PFRON na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" w 2015 roku.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program „Aktywny Samorząd" umożliwi samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Termin rozpoczęcia naboru wniosków - 04.05.2015
Termin zakończenia naboru wniosków -30.08.2015

Wsparcie można otrzymać w ramach:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej

• Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Maksymalna kwota dofinansowania- 2.100 zł (w tym dla kosztów kursu i egzaminów 1.500 zł; dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy 600 zł)
Wymagany udział własny Wnioskodawcy-25% ceny brutto zakupu

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

• Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Maksymalna kwota dofinansowania:
-dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł
-dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

• Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Maksymalna kwota dofinansowania- 2.000 zł

• Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Maksymalna kwota dofinansowania:
-w zakresie ręki – 9.000 zł
-przedramienia – 20.000 zł
-ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł
-na poziomie podudzia – 14.000 zł
-na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł
-uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł

Wymagany udział własny Wnioskodawcy-10% ceny brutto zakupu

• Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

Maksymalna kwota dofinansowania- do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3 obszar C.
Wymagany udział własny Wnioskodawcy-10% ceny brutto

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Maksymalna kwota dofinansowania- 2.400 zł w ciągu roku.
Wymagany udział własny Wnioskodawcy-15% ceny brutto zakupu.

10956981 834601099953154 8643065084043651250 nW Centrum Kultury w Jędrzejowie odbędzie się premiera spektaklu „Zemsta czyli mega rozkmina" - 12 maja 2015 r. o godz. 18.00. Wstęp wolny.

„Zemsta czyli mega rozkmina" to spektakl eksperymentalny powstały w wyniku warsztatów teatralnych, literackich i plastycznych w ramach projektu „ Międzyszkolny Pedagog Kultury" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Kapitał Ludzki, priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji regionalnych, działania – 9.5. – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Spektakl oparty jest na kanwie „Zemsty" Aleksandra Fredry, ale utwór ten stanowi jedynie pretekst rozważań nad ludzką kondycją, moralnością a także nad tym z czego zbudowane są mury- bariery: pomiędzy nami, w nas samych, pomiędzy nami a rzeczywistością.

Oprócz fragmentów „ Zemsty" zaprezentowanych w prowokującej nowoczesnej formie w przedstawieniu znalazły się utwory młodych twórców ( grupa literacka projektu),ciekawa instalacja plastyczna jako scenografia, a także autentyczny ostry rap wykonaniu duetu NORMAN & M OTIS MARZEC.

Spektakl na pewno jest kontrowersyjny i przeznaczony dla widzów powyżej 15 lat. „Zemsta czyli mega rozkmina" to swoisty performance – to znaczy że nigdy nie dowiesz się jakie elementy zostały skrupulatnie przemyślane i wyćwiczone a co jest kompletną improwizacją i powstaje po prostu tu i teraz...

DSC09947Starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek zaprosił jędrzejowskich melomanów na koncert do Centrum Kultury w Jędrzejowie, w którym wystąpili artyści związani z Polską Operą Kameralną w Łodzi.


W pięknym koncercie „W krainie opery, operetki i musicalu" wystąpili: Małgorzata Kulińska, Emilia Zielińska, Andrzej Niemierowicz oraz Kazimierz Kowalski, który także poprowadził koncert. Śpiewakom akompaniowała prof. Ewa Szpakowska.
W repertuarze koncertu usłyszeliśmy arie ze „Strasznego dworu" Stanisława Moniuszki, a także wiele przebojów operetkowych i musicalowych.
Publiczność – która dopisała bardzo licznie – zaśpiewała wraz z artystami arię „Usta milczą, dusza śpiewa" z operetki „Wesoła wdówka" Franciszka Lehara, a także „To świt, to zmrok" z musicalu „Skrzypek na dachu".
Kazimierz Kowalski w roli prowadzącego koncert nastawił się na wspomnienia – zarówno z własnej kariery zawodowej, jak i – z pobytu w Jędrzejowie 40 lat temu, kiedy dopiero zaczynał karierę muzyczną.
Inne lokalne akcenty – jedna z mieszkanek Jędrzejowa z osobistym podziękowaniem i bukietem kwiatów dla Andrzeja Niemierowicza oraz taniec Małgorzaty Kulińskiej z wybranym spośród widowni mieszkańcem naszego powiatu. W sumie – udana zabawa i prawdziwa radość dla melomanów.
Podziękowania w imieniu starosty jędrzejowskiego dla artystów i publiczności złożył wicestarosta Janusz Grabek.

Powiatowy TurniejZawodów Strzeleckich-28.04.2015 022Na krytej strzelnicy pneumatycznej w Wodzisławiu odbyły się Powiatowe Zawody Strzeleckie Młodzieży Szkół Gimnazjalnych, pod patronatem honorowym marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa oraz starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka.


ORGANIZATORZY :
- STAROSTWO POWIATOWE w JĘDRZEJOWIE,
- URZĄD GMINY WODZISŁAW,
- POWIATOWY ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH w JĘDRZEJOWIE,
- ZARZĄD POWIATOWY LIGI OBRONY KRAJU w JĘDRZEJOWIE.
W sportowej rywalizacji wzięło udział pięć drużyn:
- Gimnazjum z Wodzisławia,
- Gimnazjum z Motkowic,
- Gimnazjum z Sędziszowa,
- Gimnazjum z Nagłowic,
- Gimnazjum AWANS z Jędrzejowa.
Zasady strzelania; karabinek pneumatyczny HANEL, tarcza TS-3, odległość 10 m, ilość
strzałów: próbnych 3 , ocenianych -10, postawa strzelecka –stojąca.
Wyniki końcowe zawodów strzeleckich:
Klasyfikacja drużynowa
I miejsce drużyna z Gimnazjum Nagłowice - 381 pkt.
II miejsce drużyna z Gimnazjum Wodzisław – 378 pkt.
III miejsce drużyna z Gimnazjum Motkowice – 377 pkt.
IV miejsce drużyna z Gimnazjum Awans z Jędrzejowa -342 pkt.
V miejsce drużyna z Gimnazjum w Sędziszowie - 321 pkt.
Klasyfikacja indywidualna:
I miejsce Aneta Orzechowska – uczennica z Gimnazjum w Wodzisławiu,
II miejsce Kamil Straszak - uczeń z Gimnazjum w Wodzisławiu,
III miejsce Sandra Molenda – uczennica z Gimnazjum w Sędziszowie,
IV miejsce Bartłomiej Rutkowski - uczeń z Gimnazjum Motkowice,
V miejsce Karina Mularczyk- uczennica z Gimnazjum Nagłowice,
VI miejsce Ania Kowalczyk – uczennica z Gimnazjum Motkowice.
Nagrody – puchary w tych zawodach strzeleckich ufundował starosta jędrzejowski. Uroczystego wręczenia pucharów i dyplomów dokonali: w imieniu starosty jędrzejowskiego – Kazimierz Nowakowski- pełnomocnik Starosty Jędrzejowskiego ds. Sportu – prezes Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie, w imieniu wójta gminy Wodzisław – Łukasz Krzyżyk - kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu a także –Jerzy Żychliński z Powiatowego Zarządu LOK w Jędrzejowie. Serdecznie dziękuję Wójtowi Gminy Wodzisław- Bożenie Szczypiór za udostępnienie strzelnicy, a także ufundowanie poczęstunku dla uczestników zawodów. Również składam podziękowanie Jerzemu Żychlińskiemu za pomoc w organizowaniu zawodów strzeleckich oraz za ocenę sędziowską. Dziękuję serdecznie Krzysztofowi Nowakowi –Inspektorowi z Wydziału Edukacji, Zdrowia Kultury i Spraw Społecznych za pomoc w sporządzeniu dyplomów.


K. Nowakowski

DSC0985914 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom".

W turnieju udział wzięli zwycięzcy eliminacji gminnych w kategorii szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
Wyniki turnieju:
Szkoły podstawowe
I. Maciej Zapart ze Szkoły Podstawowej w Nagłowicach.
II. Weronika Słotwińska ze Szkoły Podstawowej w Sobkowie
III. Jakub Grzelec ze Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim
Gimnazja:
I. Sebastian Gil z Gimnazjum w Mierzwinie
II. Dawid Adamski z Gimnazjum w Nagłowicach
III. Klaudia Jaworska z Gimnazjum w Wodzisławiu
Szkoły ponadgimnazjalne:
I. Ilona Pawłowska z ZSP nr 1 w Jędrzejowie
II. Anna Ciesielska z LO w Jędrzejowie
III. Krzysztof Lis z LO w Małogoszczu.


Na eliminacjach wojewódzkich OTWP, które odbędą się 24 kwietnia powiat jędrzejowski będą reprezentować: Maciej Zapart, Sebastian Gil, Ilona Pawłowska.


Turniej przeprowadziła komisja w składzie:
Przewodniczący- dh Tadeusz Soboń – Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży przy ZOP ZOSP RP w Jędrzejowie
Sekretarz- dh Zbigniew Węglowski – Sekretarz ZOP ZOSP RP w Jędrzejowie
Członek- dh January Ejsmond Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Jędrzejowie
Członek – dh Bogdan Witek - Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Jędrzejowie
Członek – kpt. Krzysztof Piątek z KP PSP w Jędrzejowie
Członek – mł. bryg. Tomasz Olesiński z KP PSP w Jędrzejowie
oraz druhowie: Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jędrzejowie i Jan Budziosz Skarbnik ZOP ZOSP RP w Jędrzejowie.
Testy i pytania na konkurs przygotował kpt. Krzysztof Piątek z KP PSP w Jędrzejowie.

DSC09845
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jędrzejowie, a wszyscy pozostali uczestnicy - nagrody pocieszenia. Za zajęcie pierwszych miejsc wręczono puchary Starosty Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka, Komendanta Powiatowego PSP w Jędrzejowie st. bryg. Tomasza Witeckiego, Prezesa ZOP ZOSP RP w Jędrzejowie dh Krzysztofa Nowaka.
Na zakończenie Janusz Grabek Wicestarosta Jędrzejowski pogratulował zwycięzcom i podziękował opiekunom za przygotowanie młodzieży do turnieju.