Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

Zarząd Powiatu w Jędrzejowie informuje, że w dniu 6 lutego 2015 roku został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań stanowiących kompetencje Powiatu
w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2015 roku, polegających w szczególności na:

„Zapewnieniu pieczy zastępczej dzieciom w placówce wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, niwelowaniu istniejących nieprawidłowości rozwojowych i wyrównywaniu szans edukacyjnych w ramach realizowanych powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej".

Uwzględniając wyniki działalności Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu zadanie powyższe powierzył Ognisku Wychowawczemu Caritas im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Jędrzejowie, przeznaczając równocześnie na wykonanie zleconych zadań dotację w kwocie 110.000,00 zł.

 

Jędrzejów, dnia 11 lutego 2015 roku.

Zapraszamy zainteresowane osoby do wzięcia udziału w VIII Małogoskim Złazie Turystycznym w 152 rocznicę Bitwy pod Małogoszczem, który odbędzie się w dniu 22 lutego 2015 roku.

plakat zlaz1

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje o możliwości osobistego odbioru w tutejszym Urzędzie w pokoju nr 12 (pierwsze piętro) deklaracji PIT-11 oraz Rocznego zestawienia składek społecznych i zdrowotnych za 2014 rok z tytułu pobierania świadczeń pieniężnych, np. zasiłki dla bezrobotnych, stypendia.

Serdecznie zapraszam

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

Maciej Tomczyk

kom podPodczas narady rocznej policji województwa świętokrzyskiego, która odbyła się w Kielcach, starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek otrzymał list z podziękowaniem za współpracę i pomoc okazywane policji przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie.

Warto podkreślić, że powiat jędrzejowski otrzymał takie podziękowanie jako jedyny samorząd w naszym województwie.

List podpisał Komendant Główny Policji gen.insp. dr Marek Działoszyński.

DSC08952Złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą akcję odbicia pięciu żołnierzy Armii Krajowej z więzienia gestapo w Jędrzejowie uczczono rocznicę wydarzenia, które miało miejsce 2 lutego 1944 roku.


W uroczystości, zorganizowanej przez starostę jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka, burmistrza Jędrzejowa oraz Koło Światowego Związku Żołnierzy AK, wzięli udział kombatanci, poczty sztandarowe szkół i instytucji oraz władze samorządowe i młodzież szkół ponadgimnazjalnych.


Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod tablicą przy I LO w Jędrzejowie, odbyło się nabożeństwo w klasztorze cystersów.

DSC08972Następnie wszyscy udali się pod pomnik mjra Stefana Gądzio „Kosa" przy ZSP nr 2 na ul. Okrzei, gdzie młodzież z tej szkoły oraz ze szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego zaciągnęła wartę. Wokół pomnika odbyła się uroczystość ze złożeniem kwiatów przez delegacje oraz wręczeniem odznaczeń „Pro Patria", które otrzymali: Paweł Kowalski, Bernard Suchmiel, Michał Nowak , Stanisław Wijas. Medale wręczył radca Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie Jacek Polańczyk.

 

W 1944 roku...

Po akcji wysadzenia torów kolejowych na linii Miąsowa-Sobków przez oddział Mariana Sołtysika „Barabasza", jędrzejowskie gestapo w odwecie uwięziło wielu mieszkańców Jędrzejowa, część z nich przewieziono do Kielc.
31 stycznia 1944 r. rozstrzelano część zakładników przy torze w okolicach Miąsowej, na skutek czego jeden z aresztowanych – Henryk Blicharski „Siwy" - załamał się i wydał nazwiska znanych mu żołnierzy AK z Jędrzejowa.
Z tego powodu 1 lutego 1944 r. gestapo aresztowało pięć osób, a byli to: Stanisław Białkiewicz „Zaręba", kpr. pchor. Zbigniew Białkiewicz „Świerk", Adam Grabowski „Mocny", kpr. pchor. Zbigniew Grabowski „Czarny", Stanisław Skowronek „Pniak".
Uwięziono ich w siedzibie gestapo w Jędrzejowie (dziś nieistniejącej), gdzie byli bici i torturowani. Komendant Obwodu AK, mjr Stefan Gądzio „Kos" podjął decyzję o akcji odbicia uwięzionych żołnierzy, ze względu na troskę o ich los, jak i obawę, że mogą nie wytrzymać tortur i ujawnić nazwiska innych członków organizacji podziemnej.
Plan odbicia więźniów przygotował ppor. Eugeniusz Adamczyk „Wiktor", szef kontrwywiadu Obwodu AK, ulokowany jako wtyczka w gestapo. Do wykonania zadania został wyznaczony oddział dywersyjny z Wodzisławia, dowodzony przez sierż. Józefa Maja „Balleta" w składzie: pchor. kpr. Jan Stempkowski „Michał" (był synem płk Michała Stempkowskiego – komendanta Okręgu Łódzkiego AK), st. strz. Władysław Trątnowiecki „Sarna", kpr. Jan Turek „Kokota", kpr. Zygmunt Szyksznian „Orzeł". Grupa ubezpieczająca dowodzona była osobiście przez mjra „Kosa" a w jej skład wchodzili: ppor. Mieczysław Karkowski „Grab", por. Hieronim Piasecki „Zola", st. strz. Jerzy Ostrowski „Eliza".
Akcja trwała kilka minut, udało się ją przeprowadzić bez strat. Uwolnionych ukryto w przygotowanych kwaterach, oddział „Balleta" opuścił Jędrzejów.
Niemcy w odwecie zastrzelili 3 lutego 1944 r. Henryka Blicharskiego w Jędrzejowie, zaś 19 lutego w Zgórsku koło Kielc rozstrzelali siedem osób spośród uwięzionych wcześniej mieszkańców Jędrzejowa.