Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

Spartakiada -Słupia J.-03.06.2016 084Po raz piąty młodzież szkół gimnazjalnych uczestniczyła w Spartakiadzie - Sztafetowym Biegu Przełajowym „STONOGA” oraz w rzutach piłką lekarską 3 kg w tył za głowę – rozegranej na boisku „ORLIK” przy Gimnazjum Publicznym w Słupi Jędrzejowskiej. Spartakiadę zrealizowano dzięki środkom finansowym pozyskanym od starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka w ramach zadań publicznych.

Organizatorami Spartakiady byli:
- STAROSTWO POWIATOWE w JĘDRZEJOWIE,
- URZĄD GMINY w SŁUPI JĘDRZEJOWSKIEJ,
- POWIATOWY ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH w JĘDRZEJOWIE,
- GIMNAZJUM PUBLICZNE im. Romana Czernieckiego w Słupi Jędrzejowskiej. Cele Spartakiady to:
- kształtowanie postawy prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia
systematycznej aktywności rekreacyjnej,
- integracja młodzieży z różnych środowisk,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- popularyzacja biegów i rzutów.
W Spartakiadzie wzięły udział Gimnazja z: Moskorzewa, Mierzwina, Radkowa i Słupi Jędrzejowskiej. W każdej drużynie uczestniczyło po 5 zawodników i 5 zawodniczek.
Biegi sztafetowe odbyły się osobno dla chłopców - na 1000 metrów, a dla dziewcząt na 650 metrów. Biegi były punktowane; za I miejsce 10 punktów, 2 miejsce - 8 punktów, 3 miejsce -6 punktów.
Rzuty piłką lekarską 3 kg w tył za głowę – przebiegały osobno dla dziewcząt i osobno dla chłopców, a wyniki były szczegółowo mierzone i sumowane dla każdej drużyny.
Spartakiada -Słupia J.-03.06.2016 030Wyniki i punktacja biegów:
Dziewcząt:
I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Radkowie – 10 punktów,
II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Mierzwinie - 8 punktów,
III miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Słupi Jędrzejowskiej - 6 punktów,
IV miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Moskarzewie - 4 punkty.
Chłopców:
I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Mierzwinie - 10 punktów,
II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Słupi Jędrzejowskiej - 8 punktów,
III miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Radkowie - 6 punktów,
IV miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Moskarzewie - 4 punkty.
Wyniki rzutów piłką lekarską 3 kg w tył za głowę:
Dziewcząt :
I miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Mierzwinie - 10 punktów,
II miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Radkowie - 8 punktów,
III miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Słupi Jędrzejowskiej - 6 punktów,
IV miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Moskorzewie - 4 punkty.
Chłopców:
I miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Mierzwinie - 10 punktów,
II miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Słupi Jędrzejowskiej - 8 punktów,
III miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Radkowie - 6 punktów,
IV miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Moskorzewie - 4 punkty.
Wyniki indywidualne rzutów piłką lekarską 3 kg w tył za głowę:
Dziewcząt :
1. Katarzyna Krzepkowska– Gimnazjum Mierzwin,
2. Gabrysia Głuszek - Gimnazjum Radków,
3. Weronika Krakowska - Gimnazjum Mierzwin.
Chłopców:
1. Marcin Pietras– Gimnazjum Mierzwin,
2. Jan Flak– Gimnazjum Słupia Jędrzejowska,
3. Miłosz Błaszczyk – Gimnazjum Słupia Jędrzejowska.
Wyniki końcowe
I miejsce - Gimnazjum w Mierzwinie - 38 punktów,
II miejsce - Gimnazjum w Radkowie - 30 punktów,
III miejsce - Gimnazjum w Słupi Jędrzejowskiej - 28 punktów,
IV miejsce – Gimnazjum w Moskorzewie - 16 punków.
Wszystkie drużyny (dziewcząt i chłopców) zarówno za biegi, jak i za rzuty piłką lekarską, każda konkurencja sportowa oddzielnie - otrzymały puchary, dyplomy i pamiątkowe medale. W imieniu starosty jędrzejowskiego wręczyli je: prezes Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie – Kazimierz Nowakowski oraz Anna Marszałek - dyrektor Gimnazjum w Słupi Jędrzejowskiej. Wręczono także pamiątkowe medale, ufundowane przez wójta gminy Słupia Jędrzejowska Krzysztofa Nowaka. Poczęstunek dla zawodników sponsorował starosta jędrzejowski.
Nad sprawnym przebiegiem i bezpieczeństwem zawodników, widzów oraz płynnością ruchu drogowego – czuwali policjanci z Komisariatu Policji w Sędziszowie, którym w imieniu organizatorów bardzo dziękuję.
Dziękuję Panu Stanisławowi Grzybowi – Dyrektorowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska EURO - MED w Słupi Jędrzejowskiej za pomoc pielęgniarsko –medyczną, która cały czas czuwała nad zdrowiem zawodników biegających i widzów.
W imieniu Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie składam serdeczne podziękowania Panu Edmundowi Kaczmarkowi – Staroście Jędrzejowskiemu za przyznane środki finansowe na zorganizowanie tej Spartakiady.
Dziękuję bardzo Pani Urszuli Walocha i Panu Markowi Fulasowi za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie Powiatowej Spartakiady „STONOGA”.
Kieruję również podziękowania do trenerów i opiekunów poszczególnych drużyn.
Dziękuję serdeczne Panu Krzysztofowi Nowakowi – inspektorowi z Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych za opracowane dyplomy oraz techniczną pomoc w trakcie przebiegu Spartakiady.


K. Nowakowski

puchar 1Podczas XX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Ossie starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek odebrał z rąk Prezesa Związku Ludwika Węgrzyna puchar i dyplom za zajęcie przez Powiat Jędrzejowski IV miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów w roku 2015.


Po raz kolejny nasz powiat znalazł się w ścisłej czołówce powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców w Polsce.
Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzony przez Związek Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok.
Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów.

 

Na zdjęciu starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek (z prawej) z Michałem Godowskim, starostą kieleckim

P1060075W I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie odbył się Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych, któremu patronował starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek.

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Marek Zygan, dyrektor I LO w Jędrzejowie. Zabierając głos powitał wszystkie drużyny chłopców i ich opiekunów przybyłych na turniej.
W sportowej rywalizacji udział wzięło pięć drużyn:
- Gimnazjum Motkowice,
- Gimnazjum Miąsowa,
- Gimnazjum Nr1 Jędrzejów,
- GimnazjumNr2 Jędrzejów,
- pierwsza klasa I LO w Jędrzejowie
Rozgrywki: rozegrano 10 meczy / w systemie „każdy z każdym”/;
1. Gimnazjum Nr1 w Jędrzejowie - Gimnazjum Motkowice wynik –3:0,
2. Gimnazjum Miąsowa -Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie wynik - 0:3,
3. I klasa LO w Jędrzejowie –Gimnazjum w Motkowicach wynik - 0:1,
4. Gimnazjum Nr1 w Jędrzejowie – Gimnazjum Miąsowa wynik –1:0,
5. I klasa LO w Jędrzejowie - Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie wynik – 2:4,
6. Gimnazjum Motkowice – Gimnazjum Miąsowa, wynik - 2:4,
7. Gimnazjum Nr2 w Jędrzejowie -Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie wynik - 1:2,
8. I klasa LO w Jędrzejowie - Gimnazjum Miąsowa wynik – 1:3,
9. Gimnazjum Motkowice - Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie wynik – 1:7,
10.I klasa LO w Jędrzejowie – Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie wynik - 0:1.

WYNIKI TURNIEJU
1 miejsce - Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie,
2 miejsce - Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie,
3 miejsce - Gimnazjum Miąsowa,
4 miejsce - Gimnazjum Motkowice,
5 miejsce - I klasa LO w Jędrzejowie.
Mecze sędziowali: Tomasz Kopeć, Michał Rosół, Bartosz Obłąk, Kacper Lipiński.
Najlepszym zawodnikiem okazał się Filip Nawrot – uczeń Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie, tytuł najlepszego bramkarza zdobył Kamil Józefowicz z Gimnazjum Nr1 w Jędrzejowie.
Puchary, statuetki i dyplomy wręczyli - w imieniu ich fundatora, czyli starosty jędrzejowskiego - Stanisław Nawrot - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Marek Zygan – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im M. Reja w Jędrzejowie

Organizatorzy turnieju to Starostwo Powiatowe, I LO im. Reja w Jędrzejowie oraz Powiatowy Związek Stowarzyszeń Sportowych.


Dziękuję serdecznie dyrekcji I LO im . M. Reja w Jędrzejowie oraz nauczycielom wychowania fizycznego: Dariuszowi Osińskiemu, Jolancie Pawlik, Ewelinie Jaros, Tomaszowi Banach za pomoc w organizowaniu i sprawnym przebiegu tych zawodów sportowych.
Kieruję również serdeczne podziękowania do trenerów i opiekunów poszczególnych drużyn.
Dziękuję serdecznie Krzysztofowi Nowakowi – inspektorowi z Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych za pomoc techniczną i organizacyjną w trakcie przebiegu zawodów sportowych.
Kazimierz Nowakowski

Z krzel1espół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie w powiecie jędrzejowskim to niesamowita placówka. Co odróżnia szkołę od innych szkół o podobnym profilu? Prawie wszystko, ale przede wszystkim rodzinna atmosfera, która na każdym kroku towarzyszy uczniom.

Już sam fakt, że Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie posiada do swojej dyspozycji gospodarstwo o powierzchni prawie 150 ha, robi wrażenie. Szkoła kształci w wielu kierunkach, ale wiodące są dwa:

- Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Mechanizacji Rolnictwa – mówi przed naszymi kamerami Danuta Bronkowska, dyrektor szkoły.

Szkoła w Krzelowie ma doskonałą lokalizację, co odróżnia placówkę od innych, tego rodzaju szkół. Praktyki zawodowe uczniowie odbywają w szkole. Baza sportowa imponuje. Duża hala i wielofunkcyjne boiska zachęcają młodzież do uprawiania różnych dyscyplin sportowych.

Bardzo dużą popularnością wśród młodzieży cieszy się możliwość zrobienia prawa jazdy na preferencyjnych warunkach.

- Generalnie koszty związane z prawem jazdy pokrywa szkoła. W regionie jesteśmy jedyna szkołą, która daje młodzieży taką możliwość – mówi Artur Warocha, instruktor nauki jazdy.

Szkoła w Krzelowie dysponuje własnym sprzętem rolniczym. Jaki to jest sprzęt?

- Przede wszystkim ciągniki rolnicze. Musimy mieć sprzęt, żeby móc pracować w gospodarstwie, które należy do szkoły – powiedział Krzysztof Derka, nauczyciel zawodu.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie to na pewno ciekawa propozycja, zwłaszcza dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z rolnictwem.

DSC04236Starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek wręczył stypendia dla wyróżniających się uczniów szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. To już 22. edycja stypendiów starosty, z których do tej pory skorzystało ponad 200 młodych osób.

Stypendia są fundowane na podstawie uchwały Rady Powiatu od 2005 roku. Ich pomysłodawcą jest starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, który zaproponował taki sposób uczczenia osoby Jana Pawła II po śmierci papieża-Polaka.

W każdym semestrze dziewięcioro uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat jędrzejowski, otrzymuje stypendia. Uczniowie ci – typowani przez dyrekcję szkoły - mają nie tylko wysoką średnią ocen i osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, ale są to osoby nastawione prospołecznie, pomagające innym w nauce, udzielające się poza zajęciami szkolnymi w różnych pozytywnych działaniach na rzecz lokalnej społeczności.

- Jesteście naszą przyszłością i jestem pewien, że godnie nas kiedyś zastąpicie – mówił do młodzieży starosta, podczas uroczystości przekazania czeków stypendialnych. – To was stawiają innym za wzór do naśladowania wasi nauczyciele, z was są dumni rodzice i my wszyscy.


Stypendia są przyznawane na jeden semestr i wynoszą obecnie 700 złotych.


Stypendyści starosty w drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 to:
Joanna Trólka– wzorowa uczennica II klasy I LO w Jędrzejowie, średnia ocen 5,22. Joasia jest uczennicą klasy o kierunku matematyczno –przyrodniczym.
Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce – średnia jej ocen w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 wyniosła 5,22, została również wyróżniona za 100% frekwencję. Uczennica chętnie bierze udział w programach artystycznych i konkursach organizowanych na terenie szkoły – Szkolny Konkurs Wiedzy o Filmie; Szkolny Konkurs Wiedzy o Mikołaju Reju oraz programach międzyszkolnych (Szkolne Dni Profilaktyki Centrum Kultury w Jędrzejowie)
Jest osobą miłą i sympatyczną, chętnie służy pomocą koleżeńską uczniom słabszym.

Natalia Maruszak – wzorowa uczennica klasy II I LO w Jędrzejowie, średnia 5,11.
Natalia Maruszak jest uczennicą klasy II c o kierunku matematyczno –przyrodniczym. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce – średnia jej ocen w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 wyniosła 5,11, została również wyróżniona za 100% frekwencję. Uczennica bierze udział w programach artystycznych organizowanych zarówno na terenie szkoły ( Szkolny Konkurs Wiedzy o Filmie; Szkolny Konkurs Wiedzy o Mikołaju Reju) jak i prezentowanych w Centrum Kultury (Szkolne Dni Profilaktyki), Domu Nauczyciela czy Muzeum im. Przypkowskich.
Od II semestru roku szkolnego 2015/2016 bierze udział w XLVI Olimpiadzie Biologicznej. Jest osobą miłą i sympatyczną, chętnie służy pomocą koleżeńską uczniom.


Katarzyna Radomska – wzorowa uczennica III klasy II Liceum Ogólnokształcącego w ZSP nr 1 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,5. Kasia jest uczennicą bardzo ambitną, odpowiedzialną i kreatywną o szerokich zainteresowaniach, zwłaszcza w dziedzinie muzyki i teatru. To „urodzona aktywistka”, angażuje się w różnorodne działania na rzecz szkoły a także środowiska lokalnego. Oprócz osiągania corocznie wysokich not Kasia rozwijała swoje umiejętności poprzez udział w konkursach szkolnych:
-w konkursie historycznym „Solidarność” została finalistką,
-w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w kategorii Poezja Śpiewana – wyróżnienie na etapie powiatowym
-w konkursie „Wygraj sukces” otrzymała wyróżnienie.
Brała udział w projekcie gminnym „Międzyszkolny Pedagog Kultury”, uczęszcza na lekcje do Akademii Śpiewu w Małogoszczu oraz na zajęcia teatralne „Per-Arte” do Jędrzejowskiego Centrum Kultury.
W finale Konkursu Kolęd i Pastorałek, który odbył się we Włoszczowie otrzymała wyróżnienie Jest wolontariuszką Fundacji „Progress”, pomaga odrabiać lekcje dzieciom w świetlicy „Caritas”, prowadzi z nimi zajęcia muzyczne i przygotowuje przedstawienia, zorganizowała i przeprowadziła dwukrotnie akcję „Szlachetnej Paczki”, corocznie uczestniczy w akcji WOŚP. Pełniła przez 2 lata funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, to inicjatorka wielu imprez i uroczystości szkolnych.

Dariusz Wachowicz – wzorowy uczeń IV klasy Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,4. Darek jest uczniem o wyjątkowej motywacji i zaangażowaniu, należy do uczniów którzy mają sprecyzowane plany na przyszłość. Bardzo interesuje Go świat ekonomii i procesów zachodzących w tej dziedzinie, swoje wiadomości i zainteresowania wykorzystywał podczas konkursów i olimpiad. Brał trzykrotnie udział w Konkursie Statystycznym, w którym zawsze zajmował wysokie noty, a w ostatniej edycji III miejsce w województwie, również uczestniczył w Olimpiadzie Ekonomicznej, w turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich. Udało mu się także dostać do finałowego etapu Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy o Rachunkowości. W bieżącym roku został finalistą Olimpiady Wiedzy o Bankach. Dariusz pracował w samorządzie szkolnym, brał udział w prawie każdym przedstawieniu lub uroczystości szkolnej, doskonale sprawdzając się w roli narratora oraz lektora. Swój wolny czas wykorzystuje na zajęcia teatralne w Jędrzejowskim Centrum Kultury oraz gra w piłkę nożną, przez kilka lat był aktywnym członkiem Jędrzejowskiej Ligi „Futsal-u”. W turnieju sportowym z okazji nadania imienia szkole otrzymał statuetkę dla najlepszego bramkarza.

Gabriela Przybylska – wzorowa uczennica II klasy Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,6. Gabrysia jest uczennicą technikum w zawodzie technik hotelarstwa. Bardzo pilna uczennica, udziela się w zajęciach dodatkowych a jej zaangażowanie wykracza poza ramy programowe. Chętnie bierze udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Do jej sukcesów należy zajecie drugiego miejsca w konkursie matematycznym „Rachmistrz” oraz pierwsze w powiatowych zawodach strzeleckich. Do najnowszych osiągnięć należy udział w olimpiadzie z przedsiębiorczości. Pomagała w organizacji szkolnych zawodów w piłkę nożną, brała udział w zawodach piłki siatkowej. Jako członek pocztu sztandarowego reprezentuje szkołę w uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Jej ambicje, odpowiedzialność i życzliwość zostały dostrzeżone i docenione przez kolegów i koleżanki- wybrano ją na przewodniczącą samorządu klasowego oraz zastępcę przewodniczącego samorządu szkolnego. Gabrysia chętnie pomaga przy organizacji akcji charytatywnych takich jak „Szlachetna Paczka”, „Góra Grosza”, jest wolontariuszką WOŚP. Pomagała również w przeprowadzeniu zbiórki pieniędzy na rzecz chorego dziecka Oskara.

Dominik Łataś – wzorowy uczeń klasy II Technikum Nr w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,5. Dominik jest uczniem technikum w zawodzie technik budownictwa. W I semestrze br. uzyskał wzorową ocenę z zachowania między innymi za 100% frekwencję. Od dawna interesuje się branżą budowlaną, począwszy od projektowania poprzez sam proces budowy, aż po wykończenie wnętrz. Jego zainteresowania przyszłym zawodem wykraczają poza program szkoły- w miarę możliwości Dominik stara się uczestniczyć w targach budowlanych, czyta fachowe czasopisma, przegląda strony internetowe w poszukiwaniu nowinek z branży budowlanej. Chętnie bierze udział w konkursach przedmiotowych. W tym roku szkolnym uczestniczył :
- w konkursie wojewódzkim w ramach „Tygodnia Kultury Języka” we Włoszczowie,
- czynnie włączył się w obchody roku Henryka Sienkiewicza, popularyzując jego twórczość wśród młodzieży szkolnej. Dominik jest czynnie zaangażowany w akcję „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Brał udział w konkursie wiedzy o Republice Południowej Afryki. Jest w zarządzie Młodzieżowego Klubu Historycznego Armii Krajowej, przygotowuje sesje na spotkania z uczniami szkoły. Angażuje się w życie szkoły, pracując w samorządzie klasowym i szkolnym. Należy do Ligi Ochrony Przyrody, rokrocznie pracuje jako wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chętnie uczestniczy w zawodach sportowych, osiąga sukcesy w piłce siatkowej.

Karol Wieczorek – wzorowy uczeń klasy II Technikum w Zespole Szkół CKP w Krzelowie, średnia ocen 5,1. Oprócz bardzo dobrych wyników w nauce Karol chętnie uczestniczy w działaniach pozalekcyjnych, angażuje się w pracę na rzecz klasy i szkoły. Bierze udział w akcjach charytatywnych (organizował zbiórkę nakrętek na rzecz osób niepełnosprawnych, uczestniczył w zbiórce pieniędzy na rzecz WOSP w styczniu 2016r., pomagał w przygotowaniu paczek do Domu Dziecka w Nagłowicach w ramach akcji „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” , w ramach gminnego konkursu zbierał surowce wtórne.
Gra w Orkiestrze Dętej przy Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie. Charytatywnie prowadził zabawę andrzejkową dla dzieci z Przedszkola Samorządowego i uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Warzynie Pierwszym. W czasie wolnym trenuje karate w sędziszowskiej sekcji Kieleckiego Klubu Karate.
Od najmłodszych lat jego pasją są konie, chętnie pomaga w gospodarstwie szkolnym przy ich pielęgnacji i karmieniu. Karol to uczeń posiadający wyjątkowe walory: ambitny, kreatywny, obowiązkowy, pracowity a przy tym otwarty na potrzeby innych.

Piotr Warot – bardzo dobry uczeń IV klasy Technikum w ZSP w Sędziszowie, średnia ocen 4,57. Piotrek w br. szkolnym uczęszczał do klasy czwartej technikum, kształcącym w zawodzie technik informatyk. Uczeń, którego wyróżniała skromność, kultura osobista, życzliwy stosunek do kolegów, wzorowa postawa do obowiązków szkolnych oraz zaangażowanie w reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych. Do jego szczególnych osiągnięć należy zaliczyć zajęcie I miejsca w finale VIII wojewódzkiego konkursu ekologicznego „Mamy tylko jedną Ziemię, nie zmienimy jej w pustynię – uczymy się ekologii” na prezentację multimedialną poświęconą m.in. zagrożeniem wynikającym z niewłaściwego postępowania z podzespołami komputerowymi przeznaczonymi do utylizacji. Nauczyciele szczególnie cenią Piotrka za aktywność na rzecz klasy i szkoły. Przewodniczył pracom samorządu klasowego i angażował się w przygotowanie licznych imprez i uroczystości szkolnych, podczas których wykorzystywał swoje uzdolnienia wokalne i umiejętność gry na gitarze. Dzięki jego przykładnej i humanitarnej postawie udało się wielokrotnie włączyć uczniów szkoły do akcji „Krew darem życia” organizowanej przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Aktywnie uczestniczył w naprawach oraz konserwacjach sprzętu komputerowego zarówno w pracowni jak i bibliotece szkolnej.Swoje techniczne umiejętności doskonalił na zajęciach szkolnej Akademii Cisco it Essentials: PC Software and Hardware i uzyskał międzynarodowy certyfikat potwierdzający wysoki poziom wiedzy oraz znajomość technologicznych rozwiązań firmy Cisco.

Sylwia Wylot – wzorowa uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego imienia M. Konopnickiej w ZSP w Wodzisławiu - średnia ocen 4,66. Sylwia jest wyróżniającą się, ambitną o wysokiej kulturze osobistej uczennicą osiągającą bardzo dobre wyniki w nauce. Brała aktywny udział w przygotowaniu różnych uroczystości szkolnych i okolicznościowych jako inicjatorka i dobra organizatorka min. studniówki. Jako przewodnicząca Samorządu szkolnego potrafiła motywować innych do podejmowania różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz klasy np. organizując Wigilię klasową czy pomagając w przygotowywaniu apeli szkolnych. Zawsze chętnie pomaga innym, przez co cieszy się szacunkiem i sympatią wśród rówieśników oraz nauczycieli.

 

Na zdjęciu: W uroczystości wręczenia stypendiów próćz uczniów -  wzięli udział ich nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz rodzice.