Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) zaprasza do udziału w konferencji pt. „Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej”, która będzie miała miejsce 27 września 2017 r. w godz. 9:00 – 15:00 w Centrum Kultury w Jędrzejowie, przy Al. J. Piłsudskiego 3.

Wydarzenie to realizowane jest w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskim Forum Pomocy Społecznej.

Głównym celem wydarzenia jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego, jak również prezentacja dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń między różnymi podmiotami ekonomii społecznej. W programie konferencji znajdą się wystąpienia ekspertów na temat realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej oraz budowania współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju inicjatyw lokalnych służących aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W drugiej części wydarzenia odbędzie się ekspercka debata radiowa pt. „Wartości i korzyści płynące z rozwoju ekonomii społecznej”.

W trakcie Kiermaszu będzie miało miejsce uroczyste podpisanie trójsektorowego porozumienia o partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim z udziałem Pana Adama Jarubasa, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Serdecznie zachęcamy również podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne do zaprezentowania swojej działalności poprzez zorganizowanie stoiska wystawienniczo-informacyjnego w trakcie trwania konferencji. Zgłoszenia podmiotów można dokonywać poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o przesłanie potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 25 września 2017 r. poprzez wysłanie załączonej karty zgłoszenia udziału e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną. Kartę zgłoszenia udziału można także dostarczyć osobiście do Biura Terenowego ŚOWES w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9/324, 28-300 Jędrzejów.

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji pod numerem tel. 41 230 00 09 lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki: Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej

 

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2016 odnotowano 14.266 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 238 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 636 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2017].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4.685 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2903 osób poszkodowanych i 61 ofiar śmiertelnych.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2017].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

            Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.   

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.   (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

 Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.

4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Prezes

Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski

W załączniku - Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018.

Zapraszamy na koncert do ogrodu Muzeum im. Przypkowskich - w sobotę 16 września o godz. 18.00

 

Władze samorządowe gminy Jeżowe i uczestnicy pielgrzymki z tej gminy, przesłali podziękowania dla pana Starosty i służb podległych biorących udział w akcji ratowniczej za udzieloną pomoc podczas wypadku autokaru na drodze nr 78 w miejscowości. Jasionna.

 

 

 Potwierdzenie udziału w Regionalnych Targach Pracy : pobierz tutaj