Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

 

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 stypendia starosty jędrzejowskiego otrzymało kolejnych dziewięcioro uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których powiat jest organem prowadzącym.

Stypendia te są przyznawane od 2005 roku i wynoszą obecnie 700 zł na semestr. Otrzymują je uczniowie z najwyższą średnią ocen, wzorowym zachowaniem, ale także ci, których wyróżnia troska o innych i niesienie pomocy potrzebującym – kolegom, osobom starszym, samotnym.

Starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek wręczył stypendia podczas uroczystości w Muzeum im. Przypkowskich, gdzie był obecny m.in. wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, który pogratulował wyróżnionym uczniom.

Stypendia starosty na I semestr roku szkolnego 2016/2017 otrzymali:

  • Agnieszka Krzysztofik uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie;
  • Wojciech Głowacki uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja              

       w Jędrzejowie;

  • Dominika Koza uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie;
  • Kinga Kot uczennica Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie;
  • Dominik Łataś uczeń Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie;
  • Kamil Wypych uczeń Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie;
  • Przemysław Ciosek uczeń Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie;
  • Karol Polak uczeń Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie;
  • Aneta Ziętara uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu.

 

W Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie odbyła się uroczystość wręczenia tegorocznych stypendiów premiera dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z czterech powiatów: jędrzejowskiego, kazimierskiego, pińczowskiego i włoszczowskiego.

 

Stypendia Prezesa Rady Ministrów są przyznawane od 2005 roku dla uczniów z najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazującym szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskujących w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym, na wniosek samorządu uczniowskiego, zatwierdzony przez radę szkoły (radę pedagogiczną). Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest wypłacane ze środków budżetu państwa i wynosi 258 zł miesięcznie.

W jędrzejowskim muzeum wręczono stypendia 36 uczniom z czterech powiatów. Stypendystów z powiatu jędrzejowskiego było dziesięcioro. Oto oni:

Kinga Ciosk – I LO im. Reja w Jędrzejowie

Radosław Gryń – Technikum w ZSP w Sędziszowie

Kacper Grzywnowicz – Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie

Justyna Kalińska – ZS w Krzelowie

Paulina Łabędzka – LO w Małogoszczu

Ilona Pawłowska – II LO w ZSP nr 1 w Jędrzejowie

Gabriela Przybylska – Technikum nr 2 w ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Daria Słonina – Prywatne Technikum „Awans” w Jędrzejowie

Dorota Wachowicz – Technikum nr 1 w ZSP nr 1 w Jędrzejowie

Aneta Wróbel – ZSP w Wodzisławiu

Stypendia premiera wręczyli uczniom: wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, świętokrzyski wicekurator oświaty Renata Rabczyńska w asyście starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka, gospodarza uroczystości.

W uroczystości uczestniczyli – oprócz młodzieży - przedstawiciele poszczególnych powiatów – samorządów i szkół.

Po części oficjalnej wystąpiła młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie, prezentując program o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, w wykonaniu „Kawiarenki Literackiej” pod kierunkiem Joanny Śliwy.

Goście z innych powiatów mieli okazję zwiedzić Muzeum im. Przypkowskich oraz obejrzeć wystawę prac dyplomowych uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Kielcach, która jest prezentowana w Pawilonie Wystawowym.

W Starostwie Powiatowym na „opłatku” u starosty jędrzejowskiego spotkali się członkowie Powiatowej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Z kombatantami z powiatu jędrzejowskiego spotkali się starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek, przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Kubas-Samociuk, wicestarosta Janusz Grabek, a także powiatowy duszpasterz kombatantów o. Wiesław Kundera.

Były życzenia, wspólna modlitwa i przedświąteczny nastrój, ale także – podsumowanie roku. Przewodniczący Powiatowej Rady ds. Kombatantów Bernard Suchmiel przedstawił także plany na następny rok, z kalendarium uroczystości o charakterze patriotycznym w naszym powiecie.

Po wielu burzliwych dyskusjach i analizowaniu różnych koncepcji ostatecznie wypracowano kompromis dotyczący dalszych losów jędrzejowskiego Szpitala Specjalistycznego, dzierżawionego przez spółkę Artmedik. Powiat jędrzejowski nie sprzeda szpitala (ubiegał się o to obecny dzierżawca), a jedynie działkę, na której powstanie nowy obiekt.

Podczas sesji 15 grudnia Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła upoważnienia dla zarządu odnośnie dalszych działań zmierzających do sprzedaży spółce Artmedik części nieruchomości znajdującej się w sąsiedztwie budynków szpitala. Na działce o powierzchni ok. 12 arów spółka chce wybudować nowy pawilon, do którego przeniesione będą oddziały chirurgiczny i wewnętrzny, powstanie tam nowy SOR, z lądowiskiem dla helikopterów na dachu.

Jak mówi starosta jędrzejowski, Edmund Kaczmarek, to dobry i satysfakcjonujący obie strony kompromis. Dzięki temu dzierżawca może zainwestować we własne obiekty i pozyskać na ten cel dotacje oraz kredyty.

Robert Frańczak, wiceprezes spółki Artmedik, zapowiada, że inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu dwóch lat i już wtedy pacjenci będą mogli korzystać z nowych pomieszczeń oddziałów chirurgicznego i wewnętrznego.

Najstarsza część szpitala zostanie wyremontowana, co jest warunkiem obniżenia czynszu dzierżawnego dla spółki z 700 tys. zł do 350 tys. zł rocznie – to także decyzja Rady Powiatu.

Uchwałę dotyczącą sprzedaży części działki pod nowy pawilon szpitalny, radni przegłosują na sesji w styczniu lub lutym przyszłego roku.

 

Jedenaście paczek trafiło do rodziny potrzebującej pomocy. Wszystko w ramach jędrzejowskiej Szlachetnej Paczki. Pracownicy Starostwa Powiatowego chętnie włączyli się w tę inicjatywę

Stół, na którym wolontariusze ułożyli jedenaście paczek dla jednej z potrzebujących rodzin z powiatu jędrzejowskiego, uginała się pod ciężarem. To nie może dziwić, bo pracownicy starostwa okazali się bardzo hojni.
Rodzina, do której trafiły rzeczy zebrane przez pracowników starostwa, otrzymała sprzęt AGD, sprzęt kuchenny, odzież  i żywność.

W pomoc potrzebującej rodzinie włączyli się wolontariusze, którzy nie wyobrażają sobie bezczynności.
Finał Szlachetnej Paczki w powiecie jędrzejowskim zaplanowano na niedzielę. Pomoc trafi w sumie do 28 rodzin.