Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

 

W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie dotyczące nawiązania współpracy ze Świętokrzyskim Urzędem Marszałkowskim, w zakresie wsparcia dla seniorów.

 

Jerzy Pyrek, doradca marszałka ds seniorów, przedstawił program Świętokrzyska Karta Seniora, realizowany obecnie przez samorząd naszego województwa. W ramach tego programu seniorzy otrzymują ulgi oraz szczególne uprawnienia w dostępie do różnego rodzaju usług, czy instytucji kultury.

Podczas spotkania omówiono możliwości wprowadzenia karty w powiecie jędrzejowskim oraz zaproponowano metody aktywizacjo osób w wieku 60 plus.

Więcej informacji na temat Świętokrzyskiej Karty Seniora: http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/dla-seniorow/swietokrzyska-karta-seniora

 

Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek – członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu – zaprasza mieszkańców powiatu jędrzejowskiego na spotkanie z Sędzią Jerzym Stępniem, jednym z twórców polskiej reformy administracyjnej.

 

1 marca to obecnie Narodowy Dzień Pamięci o "Żołnierzach Wyklętych", czyli dzień pamięci o osobach, które tworzyły polskie powojenne podziemie, stawiając opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

 

- To byli ludzie, którzy mieli odwagę nie składać broni, ale toczyć dalej walkę zgodną ze swoimi przekonaniami, to całe rzesze osób w naszej powojennej tragicznej historii, którym jesteśmy winni pamięć, szacunek - mówił starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek podczas uroczystości pod tablicą upamiętniającą żołnierzy antykomunistycznych organizacji niepodległościowych z terenu ziemi jędrzejowskiej.

Starosta, zwracając sie do obecnej na uroczystości młodzieży, wspominał, że były czasy, kiedy w szkole nie wolno było o tych ludziach mówić. - Nasza pamięć jest tylko drobnym zadośćuczynieniem i podziękowaniem za ich poświęcenie - mówił starosta.

Wspomniał także, że tablica pamiątkowa pod I LO im. Mikołaja Reja powstała z inicjatywy Ryszarda Pacanowskiego i jego małżonki.

Z kolei Bernard Suchmiel, przewodniczący Powiatowej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przypomniał, że projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, jako święta państwowego, powstał w roku 2010 i zotsał przedłożony Sejmowi przez ówczesnego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Ustawa została przyjęta przez obie izby parlamentu w 2011 roku i podpisana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

 

 

W tym szczególnym dniu kwiaty i znicze obok tablicy złożyli przedstawiciele władz  samorządowych - powiatu oraz gminy Jędrzejów, a także środowisk kombatanckich i młodzieży sz klasy mundurowej ZDZ w Jędrzejowie.

 

Powiat jędrzejowski został zwycięzcą tegorocznej, IX edycji nagrody marszałka województwa świętokrzyskiego "Świętokrzyska Victoria" w kategorii "Samorządność". Starosta Edmund Kaczmarek zaprosił na scenę burmistrzów i wójtów z wszystkich gmin naszego powiatu i wraz z nimi odbierał statuetkę, bo jak powiedział, to wspólna nagroda samorządów.

 

28 lutego, podczas uroczystej gali w Filharmonii Świętokrzyskiej, ogłoszono tegorocznych laureatów tej prestiżowej nagrody, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych samorządów, przedsiębiorstw i osób.

Kapituła nagrody składa się z przedstawicieli samorządu województwa, laureatów poprzednich edycji, przedstawicieli świata nauki i biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Najpierw, w każdej z trzech kategorii - "Samorządność", Przedsiębiorczość" i "Osobowość" - kapituła wyłoniła po pięć nominowanych podmiotów i osób. Następnie wybrano zwycięzców. W kategorii samorządowej nagrodę zdobył powiat jędrzejowski.

W uzasadnieniu nagrody czytamy, że władze regionu doceniły powiat jędrzejowski "za aktywność w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, a tym samym podnoszenie jakości życia swoich mieszkańców; za finansowanie działań w sferze kultury oraz wspieranie inwestycji na rzecz ochrony środowiska; za działania inicjujące przedsiębiorczość i tworzenie dogodnych warunków dla nowych podmiotów, chcących rozpocząć działalność gospodarczą; za wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy życia osób niepełnosprawnych".

Kapituła doceniła m.in. inwestycje drogowe w ostatnich latach - w tym przebudowę 19 mostów w ciągu dróg powiatowych za kwotę ponad 68 mln zł, rozpoczęty trudny projekt scalania gruntów wsi Raszków, Słupia, Wielkopole w gminie Słupia Jędrzejowska, inwestycje w Muzeum im. Przypkowskich, które jest utrzymywane przez powiat, np. rewitalizację ogrodu muzealnego, a także działania w sferze aktywizacji osób bezrobotnych i pomocy społecznej. Powiat Jędrzejowski zajął I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów 2016.

Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Arkadiusz Bąk i marszałek Adam Jarubas wręczyli nagrodę na ręce przewodniczącej Rady Powiatu Ewy Kubas-Samociuk oraz starosty Edmunda Kaczmarka. Jednak starosta zaprosił na scenę wszystkich obecnych na gali włodarzy gmin z powiatu jędrzejowskiego, a także radnych sejmiku z naszego powiatu.
- To jest nagroda dla całego powiatu, dla wszystkich jego mieszkańców, a powiat tworzą gminy, wspólnie budujemy naszą małą ojczyznę - mówił starosta. - Tylko w zgodzie i jedności można budować.
Edmund Kaczmarek dziękował nie tylko samorządowcom, ale także współpracownikom i wszystkim ludziom, którzy aktywnie wpływają na sytuację i wizerunek ziemi jędrzejowskiej. - Moją dewizą jest, aby zostawić po sobie trwały ślad i aby zmieniać rzeczywistość na lepszą, niż się ją zastało - podkreślał starosta jędrzejowski.
 
W pozostałych kategoriach nagrodę otrzymali: ZPUE Włoszczowa ("Przedsiębiorczość") oraz Bertus Servaas ("Osobowość").
Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas dziękował wszystkim laureatom za pasję w działaniu i za to, że pracują dla rozwoju ziemi świętokrzyskiej.
 
Podczas gali wystąpili finaliści programu The Voice of Poland,  a na zakończenie odbył się piękny koncert galowy prezentujący popularne fragmenty z operetek i musicali,  z udziałem solistki Opery Wrocławskiej Moniki Gruszczyńskiej oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Jacka Rogali.
 
 

W Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska, której zadaniem jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej rocznika 1998.

 

Postępowanie kwalifikacyjne potrwa od 27 lutego do 28 marca. Do kwalifikacji wezwano 511 osób rocznika podstawowego (1998) oraz 33 osoby z roczników starszych.

Z poszczególnych gmin wezwano: Jędrzejów – 151 osób z rocznika podstawowego i 22 osoby z roczników starszych, Sędziszów - 76 i 3, Małogoszcz – 62 i 3, Sobków – 54 i 2, Wodzisław – 53, Nagłowice – 37 i 3, Słupia – 32, Imielno – 27, Oksa – 19.

Kwalifikacja wojskowa jest zadaniem zleconym staroście na podstawie porozumienia zawartego z wojewodą świętokrzyskim. Na realizację tego zadania powiat otrzymuje dotację celową. W czasie kwalifikacji wojskowej Powiatowa Komisja Lekarska wydaje orzeczenia w sprawie zdolności do czynnej służby wojskowej określając kategorię zdrowia.

Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej: przewodniczący - Waldemar Michalczak – dr nauk medycznych, sekretarz – Anna Baran – Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, średni personel medyczny – Alicja Wrona – pielęgniarka.

Osoby do zastępczego pełnienia funkcji: przewodniczącego – Ewa Sowińska – lek.med, sekretarza – Zbigniew Węglowski, Tomasz Łuszczek – Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, średniego personelu medycznego – Małgorzata Jankiewicz – pielęgniarka.