Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

DSC0985914 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom".

W turnieju udział wzięli zwycięzcy eliminacji gminnych w kategorii szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
Wyniki turnieju:
Szkoły podstawowe
I. Maciej Zapart ze Szkoły Podstawowej w Nagłowicach.
II. Weronika Słotwińska ze Szkoły Podstawowej w Sobkowie
III. Jakub Grzelec ze Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim
Gimnazja:
I. Sebastian Gil z Gimnazjum w Mierzwinie
II. Dawid Adamski z Gimnazjum w Nagłowicach
III. Klaudia Jaworska z Gimnazjum w Wodzisławiu
Szkoły ponadgimnazjalne:
I. Ilona Pawłowska z ZSP nr 1 w Jędrzejowie
II. Anna Ciesielska z LO w Jędrzejowie
III. Krzysztof Lis z LO w Małogoszczu.


Na eliminacjach wojewódzkich OTWP, które odbędą się 24 kwietnia powiat jędrzejowski będą reprezentować: Maciej Zapart, Sebastian Gil, Ilona Pawłowska.


Turniej przeprowadziła komisja w składzie:
Przewodniczący- dh Tadeusz Soboń – Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży przy ZOP ZOSP RP w Jędrzejowie
Sekretarz- dh Zbigniew Węglowski – Sekretarz ZOP ZOSP RP w Jędrzejowie
Członek- dh January Ejsmond Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Jędrzejowie
Członek – dh Bogdan Witek - Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Jędrzejowie
Członek – kpt. Krzysztof Piątek z KP PSP w Jędrzejowie
Członek – mł. bryg. Tomasz Olesiński z KP PSP w Jędrzejowie
oraz druhowie: Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jędrzejowie i Jan Budziosz Skarbnik ZOP ZOSP RP w Jędrzejowie.
Testy i pytania na konkurs przygotował kpt. Krzysztof Piątek z KP PSP w Jędrzejowie.

DSC09845
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jędrzejowie, a wszyscy pozostali uczestnicy - nagrody pocieszenia. Za zajęcie pierwszych miejsc wręczono puchary Starosty Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka, Komendanta Powiatowego PSP w Jędrzejowie st. bryg. Tomasza Witeckiego, Prezesa ZOP ZOSP RP w Jędrzejowie dh Krzysztofa Nowaka.
Na zakończenie Janusz Grabek Wicestarosta Jędrzejowski pogratulował zwycięzcom i podziękował opiekunom za przygotowanie młodzieży do turnieju.

Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek,

Powiatowy Lekarz Weterynarii Mirosław Równicki

oraz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Marcin Poświat

zapraszają

na bezpłatne szkolenia dla rolników

21 kwietnia 2015r. (wtorek) o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie,
ul. Armii Krajowej 9.

Głównymi tematami spotkania będą:

- warunki utrzymania brojlerów kurzych z uwzględnieniem dobrostanu i bioasekuracji w stosunku do występujących chorób,
- zalesienia gruntów rolnych – zasady pozyskiwania płatności w ramach nowego PROW.

 

NTL logo ekranZapraszamy do skorzystania z możliwości jakie niesie ze sobą Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „NOWE TECHNOLOGIE LOKALNIE" - realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Organizacje objęte wsparciem korzystają z bezpłatnego doradztwa udzielanego przez Mobilnych Doradców w zakresie wykorzystania nowych technologii w bieżących działaniach, projektach, inicjatywach organizacji. Sieć Mobilnych Doradców działa na obszarze całej Polski. Zachęcamy do kontaktu z Mobilnym Doradcą Agnieszką Musiał.

Obszary działania Mobilnego Doradcy:

1. WSPARCIE TECHNICZNE IT w obszarze ICT dla organizacji pozarządowych

- Doradztwo i szkolenie potencjalnych użytkowników rozwiązań ICT.

2. DORADZTWO STRATEGICZNE w zakresie ICT

- Przeprowadzanie audytów technologicznych aktualnie posiadanego sprzętu w organizacji.

- Doradztwo i pomoc w zakresie tworzenia strategii ICT w organizacji.

- Łączenie podobnych potrzeb różnych organizacji wokół wspólnych rozwiązań ICT.

- Wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk ICT.

Agnieszka Musiał – Mobilny Doradca w Programie: „Nowe Technologie Lokalnie" Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronach:

http://frsi.org.pl/nowe-technologie-lokalnie/

http://www.technologielokalnie.pl/

https://www.facebook.com/Nowe.Technologie.Lokalnie?fref=ts

Załącznik: pdfPobierz

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejowie informuje, że od dnia 2 kwietnia 2015 r. wznawia realizację POWIATOWEGO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNE GO DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE. Program jest przeznaczony dla osób stosujących przemoc z terenu wszystkich gmin powiatu jędrzejowskiego. Program ma charakter otwarty, tzn., że na zajęcia są przyjmowane nowe osoby przez cały okres jego trwania.


Zajęcia będą się odbywały w każdy czwartek od godziny 15:00 do 18:00 w budynku Parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie, przy ul. Dygasińskiego 96a.
Zajęcia będą prowadzone przez terapeutkę – specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas tych zajęć uczestnicy programu mają możliwość zdobycia albo poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy, nauczenia się sposobów jej kontrolowania, jak również zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. Uczestnicy programu zdobywają wiedzę na temat rozpoznawania u siebie zachowań, które są zachowaniami przemocowymi. Ponadto, dowiadują się jakie konsekwencje stosowania przez nich przemocy ponoszą ich rodziny, zwłaszcza dzieci, a także jakie czekają ich samych konsekwencje prawne, jeśli nadal będą trwali w sytuacji stosowania przemocy.
Uczestnicy są również informowani o możliwościach i miejscach skorzystania z dalszych działań terapeutycznych, kontynuowania pracy nad zmianą swojego zachowania.
Osoby zainteresowane udziałem w w/w programie prosimy o zgłoszenie się do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania, albo bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B lub pod numerem telefonu ( 41 ) 3863600, pod którym można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat realizowanego programu.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że od dnia 26 stycznia 2015 r. wznowiło realizację:
BEZPŁATNYCH DYŻURÓW SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA, ADWOKATA I PEDAGOGA TERAPEUTY SPECJALISTY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE


W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog, adwokat i specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielają bezpłatnych porad osobom doznającym przemocy, pokrzywdzonym lub zagrożonym przestępstwem, którzy są mieszkańcami naszego powiatu.


Poniżej zamieszczamy grafik dyżurów specjalistów w miesiącu kwietniu 2015 r.:
- 7 kwietnia 2015 r. ( wtorek ) - dyżur adwokata i psychologa w godz. 16:00 – 18:00 w budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro );
- 14 kwietnia 2015 r. ( wtorek ) - dyżur adwokata i psychologa w godz. 16:00 – 18:00 w budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro );
- 20 kwietnia 2015 r. ( poniedziałek )- dyżur adwokata i psychologa w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B;
- 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) – dyżur adwokata i psychologa – w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B.


Osoby zainteresowane bezpłatnymi poradami w/w specjalistów oraz poradami specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu 41 3863600, bezpośrednio w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B albo do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Informacje o dyżurach zamieszczane są na stronie powiatu www.powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego i w prasie lokalnej.