Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE NA TERENIE POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO,
z których można skorzystać bezpłatnie w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

DSC01429Podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu radni przyjęli uchwałę o odwołaniu dotychczasowego skarbnika powiatu i powołaniu nowego.

Dotychczasowy skarbnik powiatu - Ludwika Lech – odchodzi na emeryturę z końcem czerwca. Rada Powiatu – zgodnie z przepisami – przyjęła uchwałę o odwołaniu jej ze stanowiska, które zajmowała od 1998 roku.
Pani skarbnik otrzymała kwiaty, specjalny grawerton z podziękowaniami i list, które wręczyli starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek i przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Kubas-Samociuk.
Dziękując Ludwice Lech za długoletnią współpracę, starosta podkreślił, że nie brakowało w tym czasie chwil i decyzji trudnych, ale zawsze była zgoda i porozumienie, dzięki czemu udało się zrealizować wiele ważnych dla powiatu inwestycji. Dodał także, że finanse powiatu zawsze były w najlepszym porządku, czego dowodzą dobre wyniki licznych kontroli, jakim podlegały przez wszystkie lata.
Ustępująca skarbnik również dziękowała, wspominając, że pracę zaczynała kiedy starostą był Tadeusz Świerczyński, a później już współpracowała z obecnym starostą Edmundem Kaczmarkiem i zawsze ta współpraca była dobra i pozytywna.
Pani Ludwice Lech życzymy wszystkiego dobrego na nowym etapie życia i wielu lat w zdrowiu.
Od 1 lipca stanowisko skarbnika obejmie Małgorzata Blicharska, dotychczasowa główna księgowa Starostwa Powiatowego. Jej kandydaturę zarekomendował starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek i została ona przyjęta przez radnych jednogłośnie. Nowa pani skarbnik również dostała kwiaty i dobre życzenia od starosty i radnych.

Na zdjęciu od lewej: Małgorzata Blicharska, Ludwika Lech, Edmund Kaczmarek, Ewa Kubas-Samociuk.

DSC01298W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota" w Jędrzejowie podpisane zostało porozumienie o współpracy z przedsiębiorcami, które ma przełożyć się na działania zmierzające do poprawy stanu i jakości kształcenia zawodowego w powiecie jędrzejowskim.

Porozumienie jest sygnowane przez ZSP nr 2, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz pięć firm, które swoje siedziby mają w Jędrzejowie i zatrudniają osoby z wykształceniem zawodowym. Kartel SA, Famet SA, Vanstar, Elgór, DP CleanTech Sp. z o.o..
Szefowie tych zakładów byli obecni na spotkaniu w szkole i podpisali porozumienie wraz z przedstawicielami pozostałych stron. Dyrektor ZSP nr 2 Jolanta Jędrzejewska mówiła o tym, jak dużo zyskują uczniowie dzięki możliwości współpracy szkoły z firmami. Na podstawie porozumienia m.in. firmy umożliwią praktyki zawodowe, staże dla absolwentów, wycieczki do zakładów i zajęcia na ich terenie.
DSC01293Współpraca największego w regionie zespołu szkół zawodowych z przedsiębiorcami to jedno z wielu przedsięwzięć podejmowanych przez organ prowadzący i władze oświatowe w celu poprawy stanu szkolnictwa zawodowego, o czym mówił w swoim wystąpieniu starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek.
Z kolei o tym, jak ważna jest współpraca w środowisku lokalnym, jak wiele przynosi korzyści wszystkim mówiła Małgorzata Muzoł, świętokrzyski kurator oświaty.
Jak się okazało, niektórzy spośród obecnych na spotkaniu pracodawców to absolwenci „Grota". Grzegorz Ragan z firmy DP CleanTech opowiedział o swojej drodze zawodowej – od szkoły zasadniczej do dyrektora przedsiębiorstwa. O swoich związkach ze szkołą mówił także Ryszard Górecki, szef przedsiębiorstwa „Elgór".
Porozumienie zostało zawarte na okres roku szkolnego 2015/2016.

DSC01310W Starostwie Powiatowym wręczono nagrody laureatom etapu powiatowego konkursu plastycznego organizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży w tym roku odbywał się pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!". Jego organizatorem jest Komendant Główny PSP, Szef Obrony Cywilnej Kraju przy współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w poszczególnych województwach.
Na etapie powiatowym komisja konkursowa nagrodziła następujące osoby:
I grupa – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych: I miejsce Majka Janik – SP w Miąsowej, II miejsce – Stanisław Dudziński – SP nr 1 w Sędziszowie, III miejsce – Patrycja Nawara – SP w Miąsowej, wyróżnienie – Mateusz Ziętal – SP w Małogoszczu.
II grupa – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych: I miejsce – Julia Zabojszcza – SP w Podchojnach, II miejsce – Aleksandra Równicka – SP w Podchojnach, III miejsce – Gabriela Kwiecień – ZPO w Miąsowej.
III grupa – uczniowie gimnazjum: I miejsce – Filip Opuk – Gimnazjum w Miąsowej, II miejsce – Mikołaj Gajda – Gimnazjum w Miąsowej, III miejsce – Aleksandra Rojewska – Gimnazjum w Sędziszowie.
IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych (do 18 roku życia): I miejsce – Anna Kozłowska – SOSW w Jędrzejowie, II miejsce – Kamil Ganczarek – SOSW w Jędrzejowie, III miejsce – Paulina Kot – SOSW w Jędrzejowie.


Nagrody i dyplomy laureatom wręczyli: starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek i komendant powiatowy PSP w Jędrzejowie st.bryg. Tomasz Witecki.
Komendant zaprosił wszystkich uczestników spotkania na zwiedzanie Komendy Powiatowej PSP, gdzie mogli oni m.in. obejrzeć pojazdy pożarnicze.

P1030701Młodzież z gimnazjów uczestniczyła w Spartakiadzie „STONOGA" na boisku „ORLIK" przy Gimnazjum Publicznym w Słupi Jędrzejowskiej. Spartakiadę zrealizowano dzięki środkom finansowym pozyskanym od Starosty Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka w ramach zadań publicznych.

Organizatorzy:
- Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie,
- Urząd Gminy w Słupi Jędrzejowskiej,
- Powiatowy Związek Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie,
-Gimnazjum Publiczne im. Romana Czerneckiego w Słupi Jędrzejowskiej.
W Spartakiadzie wzięły udział Gimnazja z: Moskorzewa, Radkowa i Słupi Jędrzejowskiej. Rywalizowały one w dwóch konkurencjach: biegach sztafetowych i rzutach piłką lekarską.
Biegi sztafetowe odbyły się osobno dla chłopców - na 1000 metrów, a dla dziewcząt na 600 metrów.
W każdej drużynie uczestniczyło po 5 zawodników i 5 zawodniczek.
Rzuty piłką lekarską 3 kg w tył za głowę – przebiegały osobno dla dziewcząt i osobo dla chłopców, a wyniki były szczegółowo mierzone i sumowane dla każdej drużyny.
Wyniki i punktacja biegów:
Dziewczęta:
I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Radkowie – 10 punktów,
II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Moskorzewie - 8 punktów,
III miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Słupi Jędrzejowskiej - 6 punktów.
Chłopcy:
I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Słupi Jędrzejowskiej- - 10 punktów,
II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Moskorzewie - 8 punktów,
III miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Radkowie - 6 punktów.
Wyniki rzutów piłką lekarską 3 kg w tył za głowę:
Dziewczęta :
I miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Radkowie - 10 punktów,
II miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Słupi Jędrzejowskiej - 8 punktów,
III miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Moskorzewie - 6 punktów.
Chłopcy:
I miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Słupi Jędrzejowskiej - 10 punktów,
II miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Moskorzewie - 8 punktów,
III miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Radkowie - 6 punktów.
Wyniki indywidualne rzutów piłką lekarską 3 kg w tył za głowę:
Dziewczęta :
1.Głuszek Gabriela – Gimnazjum Radków,
2.Łęcka Marlena - Gimnazjum Słupia Jędrzejowska,
3.Stefańczyk Karolina - Gimnazjum Radków.
Chłopcy:
1.Naplocha Michał – Gimnazjum Radków,
2.Pasek Paweł – Gimnazjum Słupia Jędrzejowska,
3.Kosiorkiewicz Dawid – Gimnazjum Moskorzew.
Ogólna punktacja:
- Gimnazjum w Słupi Jędrzejowska - 34 punkty,
- Gimnazjum w Radkowie - 32 punkty,
- Gimnazjum w Moskorzewie - 30 punktów.

P1030656
Wszystkie drużyny (dziewcząt i chłopców) zarówno za biegi, jak i za rzuty piłką lekarską, każda konkurencja sportowa oddzielnie - otrzymały puchary i dyplomy. Wręczyli je: wicestarosta Janusz Grabek, prezes Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie – Kazimierz Nowakowski, a w imieniu dyrektora Gimnazjum w Słupi puchar wręczyła Urszula Walocha. Pamiątkowe medale z okazji sztafetowego biegu „STONOGA" wręczone zostały przez zastępcę wójta gminy Słupia Jędrzejowska Piotra Kozieła.
Puchary, napoje, pączki, bułki zostały ufundowane przez starostę jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka.
Pamiątkowe medale zostały ufundowane przez wójta gminy Słupia Jędrzejowska Krzysztofa Nowaka.
W imieniu Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie składam serdeczne podziękowania Edmundowi Kaczmarkowi – staroście jędrzejowskiemu za przyznane środki finansowe na zorganizowanie tej Spartakiady.
Dziękuję bardzo Urszuli Walocha i Markowi Fulasowi za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie Powiatowej Spartakiady - Sztafetowy Bieg Przełajowy „STONOGA".
Kieruję również podziękowania do trenerów i opiekunów poszczególnych drużyn.
Dziękuję serdeczne Krzysztofowi Nowakowi – inspektorowi z Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych za opracowane dyplomy oraz techniczną pomoc w trakcie przebiegu Spartakiady.

K. Nowakowski