Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

DSC036342 lutego 1944 roku w Jędrzejowie miała miejsce udana akcja odbicia pięciu żołnierzy Armii Krajowej z katowni gestapo. W tym roku uczczono już 72. rocznicę tego wydarzenia.


Uroczystość przy tablicy upamiętniającej akcję odbicia więźniów jest już coroczną lokalną tradycją. Biorą w niej udział kombatanci, poczty sztandarowe szkół i instytucji oraz władze samorządowe i młodzież szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku gościem specjalnym był p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie Jan Józef Kasprzyk.
Najpierw złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą tamto wydarzenie, która znajduje się obok I LO w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada, a następnie wszyscy zgromadzili się na ul. Okrzei, pod pomnikiem komendanta AK w obwodzie jędrzejowskim mjra Stefana Gądzio „Kosa”, który dowodził akcją. Straż przy pomniku pełniła młodzież z klas mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
Pod pomnikiem złożono kwiaty, wręczono też odznaczenia. Medalem „Pro Patria” został odznaczony sztandar Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, szkoły znanej z kultywowania tradycji historycznych i patriotycznych. Medale „Za zasługi dla Światowego Związku Żolnierzy AK” otrzymali też dwaj nauczyciele tej szkoły – Bernard Suchmiel, opiekun Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej i Paweł Kowalski, prezes (bez uprawnień kombatanckich) Koła Światowego Związku Żołnierzy AK.
Dwa odznaczenia otrzymał starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek: medal pamiątkowy 75-lecia Batalionów Chłopskich oraz medal 60-lecia powstania Państwa Podziemnego.
Wręczając staroście odznaczenie Piotr Kurek, członek Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK, mówił o zasługach Edmunda Kaczmarka w podtrzymywaniu na terenie powiatu tradycji patriotycznych. Przypomniał, że był on jednym z głównych inicjatorów budowy pomnika mjra Gądzio „Kosa” i wielu innych miejsc pamięci historycznej.

DSC03653
Medalem 60-lecia powstania Państwa Podziemnego został też wyróżniony Szkolny Klub Historyczny im. AK przy ZSP nr 2 w Jędrzejowie.
- Bądźcie naśladowcami tamtego wojennego pokolenia w umiłowaniu wolności i niepodległości – powiedział, zwracając się do młodzieży, licznie uczestniczącej w uroczystości, minister Jan Józef Kasprzyk.
- Pamiętajcie o tych wydarzeniach, kultywujcie pamięć o przeszłości, o bohaterstwie ludzi, którzy musieli walczyć i ginąć za ojczyznę – powiedział z kolei starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek.
Po uroczystości odprawiona została msza św. w klasztorze cysterskim, podczas której dziękowano Bogu za uratowanie życia pięciu żołnierzy 2 lutego 1944 r., modlono się też za poległych w czasie wojny oraz o zdrowie dla żyjących kombatantów.
Bernard Suchmiel, przewodniczący Powiatowej Rady ds. Kombatantów przypomniał o przebiegu akcji, odczytał też fragment wspomnień jednego z jej uczestników – ppor. Mieczysława Maludzińskiego „Walmiecza”.
Przeprowadzona bez strat własnych, trwająca kilka minut, akcja ta doprowadziła do uwolnienia pięciu żołnierzy Armii Krajowej z katowni gestapo, która znajdowała się w Jędrzejowie przy ul. 11 listopada 44 (budynek nie istnieje).
Uwolnieni zostali: Stanisław Białkiewicz „Zaremba”, kpr. pchor. Zbigniew Białkiewicz „Świerk”, Adam Grabowski „Mocny”, kpr. pchor. Zbigniew Grabowski „Czarny”, Stanisław Skowronek „Pniak”.
Akcją dowodził mjr Stefan Gądzio „Kos”, a jej uczestnicy to żołnierze z oddziału dywersyjnego AK z podobwodu Wodzisław, dowodzonego przez sierż. Józefa Maja „Balleta”. Wzięli w niej udział: kpr.pchor. Jan Stempkowski „Michał”, kpr. Zygmunt Szyksznian „Orzeł”, kpr. Jan Turek „Kokoto”, kpr. Stanisław Urban „Kuźmicz”, st.strz. Jerzy Ostrowski „Elza”, st.strz. Władysław Trątnowiecki „Sarna”, wraz z ubezpieczającymi akcję” ppor. Mieczysławem Karkowskim „Grabem”, ppor. Mieczysławem Maludzińskim „Walmieczem” i ppor. Hieronimem Piaseckim „Zolą”.

Organizatorami rocznicowych uroczystości byli: starosta jędrzejowski, burmistrz Jędrzejowa, Światowy Związek Żołnierzy AK Koło w Jędrzejowie, Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej przy ZSP nr 2 w Jędrzejowie.DSC03688

DSC035861 lutego w Starostwie Powiatowym przy ul. 11 Listopada w Jędrzejowie rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska, która będzie pracować do 2 marca. Przed komisją, w celu kwalifikacji wojskowej, stawi sie łącznie 544 osoby, w tym sześć kobiet.

Powiatowej Komisji Lekarskiej przewodniczy dr n.med. Waldemar Michalczak, sekretarzem jest Zbigniew Węglowski - inspektor w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie. Wojskową Komendę Uzupełnień w Busku Zdroju reprezentuje oficer Wydziału Rekrutacji kpt. Krzysztof Blicharski.

W bieżącym roku na kwalifikację wojskową są wzywani mężczyzźni urodzeni w roku 1997 (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Przed komisją staną również kobiety urodzone w latach 1992-1997 kończące w tym roku szkolnym naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić także ochotnicy - mężczyźni i kobiety - niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

- W czasie kwalifikacji wojskowej powiatowe komisje lekarskie określą stającym przed nimi kandydatom zdolność do czynnej służby wojskowej, zalożona im zostanie ewidencja wojskowa, wydane zostaną książeczki wojskowe - mówi kpt. Krzysztof Blicharski z WKU w Busku Zdroju. - Osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej z dniem, w którym orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej staje się ostateczne, zostaną przeniesione do rezerwy.

Kwalifikacja wojskowa jest również okazją do uzyskania wyczerpujących informacji od przedstawicieli WKU na temat ochotniczych form służby wojskowej: służby przygotowawczej, służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, zawodowej słuzby wojskowej oraz szkolnictwa wojskowego.

 

Na zdjęciu: Powiatowa Komisja Lekarska wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

 

premier dwwNie będzie zadań zleconych bez pokrycia finansowego. A administracja rządowa i samorządowa powinny się wspierać.

Takie deklaracje padły z ust premier Beaty Szydło, której przemówienie otworzyło pierwsze po wyborach parlamentarnych plenarne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Spotkanie odbyło się 26 stycznia br. w Sali Kolumnowej im. Anny Walentynowicz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Związek Powiatów Polskich reprezentowali na nim: Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński; Edmund Kaczmarek, członek Zarządu ZPP, starosta jędrzejowski oraz Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP.

Źródło: www.zpp.pl

 

 

kwrist dww sty 16

aaaazazW sobotę w jędrzejowskim Muzeum im. Przypkowskich otwarto niecodzienną wystawę „Guzły i Sploty”. Prezentowane na niej są dzieła Jadwigi Wosik, artystki z Częstochowy. Organizatorem wernisażu było Muzeum oraz Jurajskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców Ludowych w Janowie.

Jadwiga Wosik urodziła się w 1935 r. w Częstochowie. Jej dzieła można oglądać na całym świecie. Niecodzienna kolekcja tkaniny unikatowej dotarła również do Jędrzejowa. W sobotę, w Muzeum im. Przypkowskich otwarta została wystawa Guzły i Sploty”. Niestety, ze względu na stan zdrowia, autorka nie mogła uczestniczyć w wernisażu osobiście.

Otwarciu wystawy towarzyszył występ Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego. Choć od świąt Bożego Narodzenia minął już prawie miesiąc, to nic nie stało na przeszkodzie, by odwiedzających uraczyć wieloma bardziej lub mniej znanymi kolędami.

Bożonarodzeniowy klimat udzielił się również dyrektorowi Muzeum. Piotr Maciej Przypkowski opowiadał o tradycji kolędowania, jaką można było spotkać na terenach dzisiejszego powiatu jędrzejowskiego.

- Pamiętam jeszcze, kiedy zimy w okolicach świąt były bardzo srogie, chodzili po domach kolędnicy. Ich wizyta rozpoczynała się od wspólnego śpiewania, a później przedstawiali różne scenki - opowiada Piotr Maciej Przypkowski.

„Moja sztuka to ciche stąpanie po niteczce życia” mówiła Jadwiga Wosik. Artystka otrzymała m.in. wyróżnienia Ministra Kultury i Sztuki. Od 1997 roku należy również do międzynarodowego stowarzyszenia sztuki z siedzibą we Francji.

 

DSC03819

Starosta Jędrzejowski

Burmistrz Jędrzejowa

Światowy Związek Żołnierzy AK Koło w Jędrzejowie

Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej przy ZSP nr 2 w Jędrzejowie

zapraszają wszystkich do udziału w uroczystościach

związanych z 72. rocznicą odbicia żołnierzy Armii Krajowej z siedziby Gestapo w Jędrzejowie.

Program uroczystości 2 lutego:

godz. 9.00 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikiem przy I LO w Jędrzejowie, upamiętniającym odbicie żołnierzy AK (ul. 11 Listopada)

godz. 9.15 - występ artystyczny przy pomniku mjra AK Stefana Gądzio-Kosa i złożenie kwiatów pod pomnikiem (ul. Okrzei, obok ZSP nr 2)

godz. 9.45 - ustawienie pocztów sztandarowych na placu Klasztoru Cystersów

                                   godz. 10.00 - Msza św. w kościele klasztornym

DSC08963