Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

DSC05023Zwolnienia z opłat w pierwszym roku nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach - to forma wsparcia dla studentów uzyskana dzięki Fundacji Miśka Zdziśka "Błękitny Promyk Nadziei".

W imieniu rektora uczelni Tadeusza Dziekana stypendia wręczyli starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek oraz prezes Fundacji Miśka Zdziśka Dariusz Lisowski. Otrzymali je: Katarzyna Stępień z Rembiechowy oraz  Artur Rydz z Słupi Koneckiej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w nauce. Jeśli wyniki będą dobre, stypendium może zostać przedłużone o kolejny rok, dlatego warto się starać.

Trzymamy kciuki!

DSC05007

ekaczmarek droga-2016W powiecie jędrzejowskim zacierają ręce. Po raz kolejny udało się uzyskać dodatkowe środki na remonty dróg w powiecie. Tym razem ponad 500 tysiąc zostanie przeznaczone na remont drogi w miejscowości Karsznice.

To dobra informacja dla mieszkańców Karsznic. Główna ulica tej miejscowości zostanie jeszcze w tym roku wyremontowana.

- Mamy kolejną promesę na tzw. popowodziówkę – mówi starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek i dodaje - Złożyliśmy pięć wniosków. Na wszystkie otrzymaliśmy środki.

Postępowanie przetargowe zostało zakończone. Okazało się, że droga zostanie wyremontowana za mniejszą kwotę niż przyznana promesa.

- Na drogę przeznaczone zostanie 540 tysięcy złotych. To mniej, niż otrzymaliśmy. Będziemy mogli zwrócić pozostałą kwotę do wojewody, która z pewności 

przeznaczy je na inne inwestycje – poinformował nas starosta jędrzejowski.

W Karsznicach zostanie wyremontowany 2,5  kilometrowy odcinek. 

Tempo prac będzie na pewno duże, biorąc pod uwagę, że droga do końca roku będzie oddana do użytku. Mieszkańcy z dużym zainteresowaniem i radością przyjęli wiadomość o remoncie drogi.

 

DSC05019Po oficjalnym rozpoczęciu roku akademickiego, ktore odbyło się tydzień wcześniej, przyszła pora na pierwsze w tym roku zajęcia Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym razem studenci JUTW byli gośćmi starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka, który zaprezentował dla nich ciekawy wykład.

 

W Starostwie Powiatowym - w odnowionej właśnie sali konferencyjnej - odbyły się zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ktory wkroczył właśnie w czwarty rok swojej działalności.

- Jesteśmy podwójnie zaszczyceni, mogąc tutaj gościć - powiedział na wstępie prezes Stowarzyszenia JUTW, Władysław Blicharski. - W tej bowiem sali zawsze obraduje Rada Powiatu, a poza tym jako stowarzyszenie podlegamy właśnie powiatowi.

Edmund Kaczmarek, który oprócz 12-letniej pracy jako starosta jędrzejowski, jest także przewodniczącym konwentu starostów wojewóztwa świętokrzyskiego oraz członkiem Związku Powiatów Polskich, przedstawił słuchaczom prezentację dotyczącą funkcjonowania samorządu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu powiatu.

Spora część prezentacji była poświęcona powiatowi jędrzejowskiemu, wykonanym i planowanym inwestycjom, wyzwaniom i problemom, jakie niesie praca w samorządzie. Podobne tematy poruszano w dyskusji, która zakończyła spotkanie.

Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zrzesza osoby powyżej 55 lat, które mogą uczestniczyć w wielu interesujących zajęciach z różnych dziedzin. Więcej informacji: www.utwjedrzejow.pl

 

 

star konarski_1Pierwsze klasy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie w piątek uroczyście zostały włączone w poczet pełnoprawnych uczniów „Konarskiego”. Po uroczystości pierwszaki, wraz z opiekunami poszli na rajd śladami swojego patrona Stanisława Konarskiego.

Ślubowanie odbyło się podczas uroczystej mszy świętej w kościele Matki Bożej Łaskawej. Obecny na uroczystości starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek mówił o dumie, która wypełnia uczniów „Konarskiego”:

- Chluba i duma nie bierze się sama z siebie. To jest praca wielu pokoleń. Praca pedagogiczna z tak długą tradycją, z pietyzmem kultywowana przez obecnego dyrektora i grono pedagogiczne, przynosi swoje owoce.

Faktycznie, szkoła prowadzona przez Władysława Równickiego nie ma problemów z rekrutacją, a do szkoły młodzież garnie się sama.

- Mamy doskonałą kadrę. Uczniowie czują się w szkole swobodnie. Mamy doskonale wyposażone pracownie. To wszystko powoduje, że nie mamy problemu z naborem do pierwszych klas – powiedział dyrektor Władysław Równicki.

Ślubowanie złożyło dwustu uczniów pierwszych klas. Co spowodowało, że wybrali akurat tę szkołę?

DSC04992Umowę na blisko 27 milionów złotych podpisał właśnie powiat jędrzejowski z marszałkiem województwa świętokrzyskiego.

Umowa dotyczy pomocy finansowej przeznaczonej na prace scaleniowe i poscaleniowe w powiecie jędrzejowskim.
– To wynik naszych czteroletnich starań o pozyskanie środków finansowych na ten cel – mówi starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek. – Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i co bardzo ważne wsparcie wynosi 100 procent kosztów kwalifikowalnych.
W ramach wsparcia trzy wsie w naszym powiecie, w gminie Słupia Jędrzejowska, zostaną poddane procesowi scalenia gruntów. Celem tego procesu jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, dostosowanie granic działek do systemu melioracji wodnych oraz rzeźby terenu, wytyczenie i urządzenie sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych, leśnych i zabudowań gospodarczych.
Wszystkie prace związane z projektem mają być wdrożone do 2020 roku, wtedy zakończy się także wypłacanie kolejnych transz pomocy finansowej. Dofinansowanie wynosi 800 euro na hektar na prace scaleniowe i 2000 euro na hektar na zagospodarowanie gruntów poscaleniowych. Scaleniom zostanie poddanych ogółem 2330 hektarów pól, łąk i lasów w miejscowościach Słupia, Wielkopole i Raszków.
Bardzo ważną częścią projektu są tak zwane prace poscaleniowe, które polegają na rozbudowie infrastruktury związanej ze scalanymi gruntami. - Będą to drogi dojazdowe, których ma powstać w ramach tego projektu aż 50 km – mówił w czasie spotkania marszałek województwa Adam Jarubas. – Cały projekt to wielkie wyzwanie dla samorządu powiatowego, dlatego dziękuję, że je podjęliście.
- Być może zmniejszy się różnorodność krajobrazowa, szachownica pól jest piękna, ale z punktu widzenia nowoczesnego rolnictwa lepiej, kiedy grunty rolne nie są tak poszatkowane – podkreślał członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek.
W spotkaniu w Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim wzięli udział także wicestarosta Janusz Grabek oraz główny księgowy powiatu Ewa Gajos.
- Nasze starania zakończyły się sukcesem, który będzie z pożytkiem dla wszystkich, próg finansowania jest obecnie bardzo wysoki - dodaje wicestarosta Janusz Grabek.

DSC04984