Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

To była spektakularna akcja jędrzejowskiego Obwodu Armii Krajowej. 2 lutego 1944 roku w zaledwie cztery minuty odbili z rąk Gestapo pięciu swoich kolegów. Nikt po stronie AK nie ucierpiał.

Jędrzejowskie uroczystości były podzielone na trzy część. Obchody 73. Rocznicy odbicia więźniów z rąk Gestapo rozpoczęły się pod pomnikiem przy I LO w Jędrzejowie. Tamte triumfalne chwile przypomniał wszystkim Bernard Suchmiel.

Starosta jędrzejowski zwrócił uwagę, na pielęgnowanie tradycji, nie tylko wśród starszej społeczności powiatu, ale przede wszystkim wśród młodzieży: 

- Powiat jędrzejowski pamięta, choć z roku na rok ubywa naocznych świadków tamtych chwil, to zrobimy wszystko by historia odbicia więźniów z rąk Gestapo, nie została zapomniana.

Do Jędrzejowa na uroczystości rocznicowe przyjechał także Jan Józef Kasprzyk szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Po krótkiej chwili uroczystości przeniosły się do Klasztoru Ojców Cystersów, gdzie odprawiona była msza, po której uczestnicy przenieśli się pod pomnik mjr Stefana Gądzio "Kos", gdzie złożono wiązanki kwiatów. 

73 lata w brawurowej akcji z rąk Gestapo zostali uwolnieni: Adam Grabowski pseudonim „Mocny”, Zbigniew Grabowski „Czarny”, Stanisław Białkiewicz „Zaremba”, Zbigniew Białkiewicz „Świerk” i Stanisław Skowronek „Pniak”.

 

Obchody 73. rocznicy odbicia żołnierzy AK z siedziby Gestapo w Jędrzejowie, które odbyły się 2 lutego 2017 r. rozpoczęły się od złożenia kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie. Następnie uczestnicy uroczystości wzięli udział we Mszy Świętej w Archiopactwie Cystersów w Jędrzejowie.


Główną część uroczystości przy pomniku mjr. AK Stefana Gądzio ps. „Kos” rozpoczęła ceremonia wręczenia medali „Pro Patria” przez p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Uhonorowani zostali: Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek, Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczka, Ojciec Wiesław Piotr Kundera, Kazimierz Nowakowski, Władysław Równicki, Maria Supernał, Franciszka Katarzyna Szewczyk, Julian Wieliński oraz Władysława Wojnarowska.                                            

Zarząd  Główny  Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  na wniosek Starosty Jędrzejowskiego – Edmunda Kaczmarka przyznał  dla ppłk Jarosława Molisaka  odznaczenie Kombatancki  Krzyż  Pamiątkowy "Zwycięzcom. Odznaczenie to   wręczył  Zdzisław Dobrut - członek Zarządu Głównego i prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP w Kielcach.

Stanisław Wijas otrzymał medal „Za Zasługi dla Światowego Związku Kombatantów Armii Krajowej”, który wręczył Zbigniew Mielczarek – członek Zarządu Głównego i prezes Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach i Edmund Kaczmarek Starosta Jędrzejowski. 

Z tej rocznicy, z tego czynu z 2 lutego 1944 roku płyną dwa wskazania dla nas współczesnych. Pierwsze to konieczność umiłowania Rzeczypospolitej, uszanowania niepodległości i wolności. Dla Żołnierzy Armii Krajowej, uczestników tej niezwykłej akcji odbicia kolegów z rąk Gestapo, miłość ojczyzny, słowo „niepodległość” było najświętsze. To jest przesłanie, które jest ważne nie tylko w czasie wojny. Oni dawali wówczas świadectwo narażając swoje życie i zdrowie. To jest też hasło, które w okresie pokoju musi być udziałem życia publicznego. Miłować niepodległą Polskę, miłować wolność i wiedzieć, że tak jak mówił święty Jan Paweł II – „Miłość jest dana, ale i zadana”. Egzamin z niepodległości każdy z nas, nawet w warunkach pokoju zdaje każdego dnia. Druga rzecz, która płynie z tego niesamowitego czynu sprzed 73 lat to, to, że oni dowodzeni przez Pana Majora nie wahali  się zaryzykować swoim zdrowiem i życiem, aby pomóc bliźniemu – swoim towarzyszom broni. Tylko w ten sposób można budować wspólnotę, jeżeli jeden za drugiego jest w stanie poświęcić to, co ma najcenniejsze. Tylko w ten sposób buduje się wspólnotę, której na imię naród, której na imię Polska. To jest piękne uczucie budowania wspólnoty i możliwości oddania za drugiego człowieka tego, co najcenniejsze wyraziło się potem po latach w wielkim ruchu „Solidarności”. Właśnie solidarność jako element wspólnoty narodowej to realizowanie zasady, że „jedni drugich brzemiona winni nosić” i że jedni za drugich powinni poświęcić swoje zdrowie, a gdy trzeba to nawet życie – powiedział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 W Jędrzejowie 1 lutego 1944 roku aresztowano pięciu żołnierzy Armii Krajowej: Adama Grabowskiego „Mocny”, Zbigniewa Grabowskiego „Czarny”, Stanisława Białkiewicza „Zaremba”, Zbigniewa Białkiewicza „Świerk” i Stanisława Skowronka „Pniak”. Dzień później mjr Stefan Gądzio „Kos” wyznaczył do akcji odbicia więźniów oddział dywersyjny z Wodzisławia, dowodzony przez Józefa Maja „Balleta”. W akcji odbicia uwięzionych w gmachu Gestapo żołnierzy Armii Krajowej nie poniesiono żadnej straty w ludziach. Trwała ona zaledwie cztery minuty.

 

Kazimierz Nowakowski

Fundacja Miśka Zdziśka "Błękitny Promyk Nadziei" zwraca się z apelem do mieszkańców naszego powiatu , regionu o pomoc dla swojego podopiecznego Mariusza Dąbek, który zachorował na chorobę nowotworową - chłoniaka węzłów chłonnych i potrzebuje pomocy. Sytuacja rodziny jest bardzo trudna finansowo ponieważ Pan Mariusz wymaga stałej i drogiej rehabilitacji na którą jego najbliższych nie stać.

Stan zdrowia Pana Mariusza jest zły i jeżeli nie będzie miał stałej specjalistycznej rehabilitacji oraz nie będzie przyjmował leków które są drogie jego stan będzie się z dnia na dzień pogarszał. Szansą dla niego jest specjalistyczna i długotrwała rehabilitacja która jest bardzo kosztowna i nierefundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Szacowany  koszt rocznej rehabilitacji to kwota około 20 tysięcy złotych. Rodzina Pana Mariusza próbuje walczyć z chorobą ale jak na razie to nierówna walka , bo choroba wygrywa. Wspólnie możemy więcej , zwracam się do państwa z gorącym apelem o pomoc w uratowaniu życia temu fantastycznemu chłopakowi aby mógł kiedyś wyjść na boisko i zagrać w piłkę ze swoimi dzielnymi synami -prosi Dariusz Lisowski Prezes Fundacji Miśka Zdziśka

Mariusz Dąbek, to 36-latek  który wraz z żoną Dorotą i dwoma synami 11 i 9 lat mieszkają w Karczunku w  gminie Imielno w powiecie jędrzejowskim. Pan Mariusz skończył studia na Wszechnicy Świętokrzyskiej na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki socjalnej i resocjalizacji, pełnił funkcję radnego w swojej gminie. Osoba charakteryzująca się dużą aktywnością zawodową, lubiana i szanowana  w środowisku lokalnym. Wszystko układało się bardzo dobrze, nikt nie spodziewał się tragedii, która wydarzyła się w 2010r. to wtedy wykryto u pana Mariusza chorobę nowotworową - chłoniaka węzłów chłonnych . Podjęto natychmiastowe leczenie.

Niestety  to nie był koniec nieszczęścia. W styczniu 2011 r.  podczas podania piątej dawki chemioterapii,  wystąpiły komplikacje w wyniku których doszło do pogorszenia stanu neurologicznego: brak kontaktu słowno – logicznego, afazja czuciowo ruchowa, porażenie kończyn. Od tego momentu aż do dnia dzisiejszego znajduje się w stanie wegetatywnym, co prawda jest przytomny, ale nie ma z nim kontaktu, oddycha za pomocą rurki tracheostomijnej. Wykonywane badania i konsultacje u różnych specjalistów nie dały jednoznacznej odpowiedzi co do przyczyny tego tragicznego stanu.

Pani Dorota troskliwie zajmuje się mężem, stara się zapewnić mu jak najlepsze warunki, pomimo propozycji umieszczenia go na oddziale paliatywnym w szpitalu  w Jędrzejowie nie wyraziła takiej zgody. Ta rodzina potrzebuje naszej pomocy. Brakuje pieniędzy  na podstawowe opłaty, leki oraz środki niezbędne do zapewnienia prawidłowej pielęgnacji. Żona zwróciła się do Fundacji Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” o pomoc   w sfinansowaniu kosztownej rehabilitacji, która jest niezbędna w utrzymaniu Pana Mariusza w jak najlepszej kondycji ruchowej – mówi Malwina Sobczyk Dyrektor Biura Fundacji Miśka Zdziśka

  Wspomniana powyżej kwota przerasta możliwości finansowe Pana Mariusza i jego najbliższych . Dlatego też Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” zwraca się z prośbą o pomoc dla swojego podopiecznego do mieszkańców naszego powiatu i regionu w pozyskaniu funduszy na rehabilitację , aby Pan Mariusz kiedyś mógł wstać z łóżka i zacząć normalnie funkcjonować.

 Aby wesprzeć Pana Mariusza i jego rodzinę można to uczynić wpłacając dobrowolne wpłaty na specjalne konto Fundacji Miśka Zdziśka  : 23 1240 4982 1111 0010 6253 6955 z dopiskiem „Na leczenie i pomoc Mariusza Dąbek”

Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek, Powiatowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Jędrzejowie, Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej przy ZSP nr 2 w Jędrzejowie serdecznie zapraszają na uroczystości związane z 73. rocznicą odbicia żołnierzy Armii Krajowej z siedziby gestapo w Jędrzejowie.

Uroczystość odbędzie się 2 lutego (czwartek).

Program:

godz. 9.30 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikiem upamiętniającym odbicie żołnierzy AK - przy I LO w Jędrzejowie (ul. 11 Listopada),

godz. 9.45 - ustawienie pocztów sztandarowych przed kościołem Klasztoru OO. Cystersów,

godz. 10.00 - nabożeństwo w kościele klasztornym,

godz. 11.30 - złożenie kwiatów pod pomnikiem mjra AK Stefana Gądzio-Kosa (ul. Okrzei)

- wręczenie odznaczeń;

- montaż słowno-muzyczny.

godz. 12.00 - uroczyste spotkanie z okazji Dnia Weterana.

 

 

 

Niedawne perypetie związane z podpisaniem umowy dzierżawy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, a firmą Artmedik dzierżawcą szpitala w Jędrzejowie wywołała wiele emocji. Odwiedziliśmy szpital w Jędrzejowie, by się przekonać, czy decyzja, na którą zdecydowali się radni powiatowi jest słuszna.

Kilka tygodni temu przez Jędrzejów przetoczyła się gorąca dyskusja na temat Szpitala Powiatowego. Zarządzająca szpitale firma Artmedik chciała uzyskać od starostwa wieczystą dzierżawę. Radni powiatowi zgodzili się na przedłużenie dzierżawy z czterdziestu do sześćdziesięciu lat. To pozwoli firmie Artmedik na spokojne inwestowanie w nowe oddziały i budynki. 

- Cały czas się rozbudowujemy i inwestujemy w sprzęt - informuje już na wstępie naszej wizyty w lecznicy dyrektor do spraw medycznych Waldemar Michalczak.

Dalsza wizyta w jędrzejowskim szpitalu sprawie, że przekonujemy się, że placówka jest nowoczesna i w części w stu procentach wyremontowana. Wizytówką szpitala stał się Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Prawdziwą perełką jędrzejowskiego szpitala jest oddział pediatryczny. Tutaj dzieci czują się niemalże jak w domu.

Dyrektor szpitala przy okazji naszej wizyty w placówce sprostował fałszywa informację, która zaczynała krążyć po powiecie. 

- W szpitalu pacjenci za nic nie płacą. Placówka ma podpisaną umowę z NFZ – kończy dyrektor Jarosław Wójcicki.

Będziemy się bacznie przyglądać poczynaniom firmy Artmedik. O każdej nowej inwestycji będziemy na bieżąco informować, bo zdajemy sobie sprawę, że placówka jest bardzo ważna dla mieszkańców Jędrzejowa.