Wiadomości

 

Ostatnia w 2016 roku sesja Rady Powiatu była bogata w wydarzenia. Radni przyjęli budżet na 2017 rok, powołali nowego skarbnika powiatu, wręczono także medale, a na koniec - zabrzmiały kolędy w wykonaniu zespołu ludowego z Korytnicy.

 

Sesja rozpoczęła się chwilą ciszy poświęconą niedawno zmarłym: skarbnik powiatu Małgorzacie Blicharskiej oraz ojcu wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, Rafała Filipa.

Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu powiatu jędrzejowskiego na 2017 rok. Już kolejny rok z rzędu radni przyjęli budżet jednogłośnie, bez dyskusji i wątpliwości. Oczywiście, wcześniej nad projektem budżetu pracowały na swoich spotkaniach poszczególne komisje Rady Powiatu i wówczas był on szczegółowo analizowany i poprawiany. Efekt - spora nadwyżka budżetowa i zmniejszające się zadłużenie powiatu, a także 14 procent wydatków przeznaczone na inwestycje. Planowane dochody budżetu wynoszą 87.943.494 zł, zaś wydatki to kwota 87.587.948 zł.

- Budżet, który uchwalamy jest stabilny i rozwojowy - powiedział starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek. - Wzrasta stabilność finansowa naszego powiatu, co jest zasługą dobrej współpracy i doświadczenia pracowników naszych jednostek. Wykorzystujemy wszystkie możliwości pozyskania środków z zewnątrz.

Starosta wyjaśnił też, że pół miliona złotych zaplanowanych na pożyczki to pieniądze przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi: - W nowej perspektywie finansowej to organizacje pozarządowe mają przewidziany 100-procentowy zwrot wydatków na projekty, samorządy nie mają takich możliwości, dlatego część naszych powiatowych zadań będziemy realizować poprzez współpracę z NGO i udzielać im krókotrwałych pożyczek na wkład własny do projektowanych zadań, które następnie - po otrzymaniu dotacji - zostaną zwrócone.

Edmund Kaczmarek zapowiedział też dalszy rozwój powiatowej infrastruktury drogowej oraz rozpoczęcie w przyszłym roku zadania dotyczącego przeniesienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, które ma się zakończyć w 2018.

Radni przychylili się do rekomendacji starosty jędrzejowskiego i powołali na stanowisko skarbnika powiatu Ewę Gajos - dotychczasowego głównego księgowego (od 2015 roku), wcześniej długoletniego zastępcę głównego księgowego w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie.

Podczas sesji wręczone zostały medale "Za zasługi dla pożarnictwa". Wręczył je honorowy prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP druh Kazimierz Wroński, w asyście starosty jędrzejowskiego i wicestarosty Janusza Grabka (prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Jędrzejowie). Złoty medal otrzymał o. Edward Stradomski, opat klasztoru cystersów w Jędrzejowie, a brązowe medale: Anna Baran - pracownik Starostwa Powiatowego, Barbara Derdaś i Andrzej Spetel z gminy Imielno.

Na zakończenie sesji wystąpił zespół ludowy "Korytniczanki" - wielokrotnie nagradzany uczestnik konkursów i przeglądów folklorystycznych. Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich towarzyszą akordeonista i od niedawna - perkusista, który dotychczas wyróżniał się strojem, ponieważ brakowało funduszy na zakup stroju ludowego. Strój ten ufundował powiat jędrzejowski i został on wręczony przez starostę jędrzejowskiego podczas sesji. W podziękowaniu - zespół zaśpiewał kolędy i życzenia dla wszystkich obecnych.

 

 

 

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 stypendia starosty jędrzejowskiego otrzymało kolejnych dziewięcioro uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których powiat jest organem prowadzącym.

Stypendia te są przyznawane od 2005 roku i wynoszą obecnie 700 zł na semestr. Otrzymują je uczniowie z najwyższą średnią ocen, wzorowym zachowaniem, ale także ci, których wyróżnia troska o innych i niesienie pomocy potrzebującym – kolegom, osobom starszym, samotnym.

Starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek wręczył stypendia podczas uroczystości w Muzeum im. Przypkowskich, gdzie był obecny m.in. wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, który pogratulował wyróżnionym uczniom.

Stypendia starosty na I semestr roku szkolnego 2016/2017 otrzymali:

  • Agnieszka Krzysztofik uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie;
  • Wojciech Głowacki uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja              

       w Jędrzejowie;

  • Dominika Koza uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie;
  • Kinga Kot uczennica Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie;
  • Dominik Łataś uczeń Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie;
  • Kamil Wypych uczeń Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie;
  • Przemysław Ciosek uczeń Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie;
  • Karol Polak uczeń Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie;
  • Aneta Ziętara uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu.

 

W Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie odbyła się uroczystość wręczenia tegorocznych stypendiów premiera dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z czterech powiatów: jędrzejowskiego, kazimierskiego, pińczowskiego i włoszczowskiego.

 

Stypendia Prezesa Rady Ministrów są przyznawane od 2005 roku dla uczniów z najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazującym szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskujących w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym, na wniosek samorządu uczniowskiego, zatwierdzony przez radę szkoły (radę pedagogiczną). Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest wypłacane ze środków budżetu państwa i wynosi 258 zł miesięcznie.

W jędrzejowskim muzeum wręczono stypendia 36 uczniom z czterech powiatów. Stypendystów z powiatu jędrzejowskiego było dziesięcioro. Oto oni:

Kinga Ciosk – I LO im. Reja w Jędrzejowie

Radosław Gryń – Technikum w ZSP w Sędziszowie

Kacper Grzywnowicz – Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie

Justyna Kalińska – ZS w Krzelowie

Paulina Łabędzka – LO w Małogoszczu

Ilona Pawłowska – II LO w ZSP nr 1 w Jędrzejowie

Gabriela Przybylska – Technikum nr 2 w ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Daria Słonina – Prywatne Technikum „Awans” w Jędrzejowie

Dorota Wachowicz – Technikum nr 1 w ZSP nr 1 w Jędrzejowie

Aneta Wróbel – ZSP w Wodzisławiu

Stypendia premiera wręczyli uczniom: wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, świętokrzyski wicekurator oświaty Renata Rabczyńska w asyście starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka, gospodarza uroczystości.

W uroczystości uczestniczyli – oprócz młodzieży - przedstawiciele poszczególnych powiatów – samorządów i szkół.

Po części oficjalnej wystąpiła młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie, prezentując program o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, w wykonaniu „Kawiarenki Literackiej” pod kierunkiem Joanny Śliwy.

Goście z innych powiatów mieli okazję zwiedzić Muzeum im. Przypkowskich oraz obejrzeć wystawę prac dyplomowych uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Kielcach, która jest prezentowana w Pawilonie Wystawowym.

W Starostwie Powiatowym na „opłatku” u starosty jędrzejowskiego spotkali się członkowie Powiatowej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Z kombatantami z powiatu jędrzejowskiego spotkali się starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek, przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Kubas-Samociuk, wicestarosta Janusz Grabek, a także powiatowy duszpasterz kombatantów o. Wiesław Kundera.

Były życzenia, wspólna modlitwa i przedświąteczny nastrój, ale także – podsumowanie roku. Przewodniczący Powiatowej Rady ds. Kombatantów Bernard Suchmiel przedstawił także plany na następny rok, z kalendarium uroczystości o charakterze patriotycznym w naszym powiecie.

Po wielu burzliwych dyskusjach i analizowaniu różnych koncepcji ostatecznie wypracowano kompromis dotyczący dalszych losów jędrzejowskiego Szpitala Specjalistycznego, dzierżawionego przez spółkę Artmedik. Powiat jędrzejowski nie sprzeda szpitala (ubiegał się o to obecny dzierżawca), a jedynie działkę, na której powstanie nowy obiekt.

Podczas sesji 15 grudnia Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła upoważnienia dla zarządu odnośnie dalszych działań zmierzających do sprzedaży spółce Artmedik części nieruchomości znajdującej się w sąsiedztwie budynków szpitala. Na działce o powierzchni ok. 12 arów spółka chce wybudować nowy pawilon, do którego przeniesione będą oddziały chirurgiczny i wewnętrzny, powstanie tam nowy SOR, z lądowiskiem dla helikopterów na dachu.

Jak mówi starosta jędrzejowski, Edmund Kaczmarek, to dobry i satysfakcjonujący obie strony kompromis. Dzięki temu dzierżawca może zainwestować we własne obiekty i pozyskać na ten cel dotacje oraz kredyty.

Robert Frańczak, wiceprezes spółki Artmedik, zapowiada, że inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu dwóch lat i już wtedy pacjenci będą mogli korzystać z nowych pomieszczeń oddziałów chirurgicznego i wewnętrznego.

Najstarsza część szpitala zostanie wyremontowana, co jest warunkiem obniżenia czynszu dzierżawnego dla spółki z 700 tys. zł do 350 tys. zł rocznie – to także decyzja Rady Powiatu.

Uchwałę dotyczącą sprzedaży części działki pod nowy pawilon szpitalny, radni przegłosują na sesji w styczniu lub lutym przyszłego roku.