Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

 

Powiat jędrzejowski został zwycięzcą tegorocznej, IX edycji nagrody marszałka województwa świętokrzyskiego "Świętokrzyska Victoria" w kategorii "Samorządność". Starosta Edmund Kaczmarek zaprosił na scenę burmistrzów i wójtów z wszystkich gmin naszego powiatu i wraz z nimi odbierał statuetkę, bo jak powiedział, to wspólna nagroda samorządów.

 

28 lutego, podczas uroczystej gali w Filharmonii Świętokrzyskiej, ogłoszono tegorocznych laureatów tej prestiżowej nagrody, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych samorządów, przedsiębiorstw i osób.

Kapituła nagrody składa się z przedstawicieli samorządu województwa, laureatów poprzednich edycji, przedstawicieli świata nauki i biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Najpierw, w każdej z trzech kategorii - "Samorządność", Przedsiębiorczość" i "Osobowość" - kapituła wyłoniła po pięć nominowanych podmiotów i osób. Następnie wybrano zwycięzców. W kategorii samorządowej nagrodę zdobył powiat jędrzejowski.

W uzasadnieniu nagrody czytamy, że władze regionu doceniły powiat jędrzejowski "za aktywność w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, a tym samym podnoszenie jakości życia swoich mieszkańców; za finansowanie działań w sferze kultury oraz wspieranie inwestycji na rzecz ochrony środowiska; za działania inicjujące przedsiębiorczość i tworzenie dogodnych warunków dla nowych podmiotów, chcących rozpocząć działalność gospodarczą; za wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy życia osób niepełnosprawnych".

Kapituła doceniła m.in. inwestycje drogowe w ostatnich latach - w tym przebudowę 19 mostów w ciągu dróg powiatowych za kwotę ponad 68 mln zł, rozpoczęty trudny projekt scalania gruntów wsi Raszków, Słupia, Wielkopole w gminie Słupia Jędrzejowska, inwestycje w Muzeum im. Przypkowskich, które jest utrzymywane przez powiat, np. rewitalizację ogrodu muzealnego, a także działania w sferze aktywizacji osób bezrobotnych i pomocy społecznej. Powiat Jędrzejowski zajął I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów 2016.

Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Arkadiusz Bąk i marszałek Adam Jarubas wręczyli nagrodę na ręce przewodniczącej Rady Powiatu Ewy Kubas-Samociuk oraz starosty Edmunda Kaczmarka. Jednak starosta zaprosił na scenę wszystkich obecnych na gali włodarzy gmin z powiatu jędrzejowskiego, a także radnych sejmiku z naszego powiatu.
- To jest nagroda dla całego powiatu, dla wszystkich jego mieszkańców, a powiat tworzą gminy, wspólnie budujemy naszą małą ojczyznę - mówił starosta. - Tylko w zgodzie i jedności można budować.
Edmund Kaczmarek dziękował nie tylko samorządowcom, ale także współpracownikom i wszystkim ludziom, którzy aktywnie wpływają na sytuację i wizerunek ziemi jędrzejowskiej. - Moją dewizą jest, aby zostawić po sobie trwały ślad i aby zmieniać rzeczywistość na lepszą, niż się ją zastało - podkreślał starosta jędrzejowski.
 
W pozostałych kategoriach nagrodę otrzymali: ZPUE Włoszczowa ("Przedsiębiorczość") oraz Bertus Servaas ("Osobowość").
Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas dziękował wszystkim laureatom za pasję w działaniu i za to, że pracują dla rozwoju ziemi świętokrzyskiej.
 
Podczas gali wystąpili finaliści programu The Voice of Poland,  a na zakończenie odbył się piękny koncert galowy prezentujący popularne fragmenty z operetek i musicali,  z udziałem solistki Opery Wrocławskiej Moniki Gruszczyńskiej oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Jacka Rogali.
 
 

W Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska, której zadaniem jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej rocznika 1998.

 

Postępowanie kwalifikacyjne potrwa od 27 lutego do 28 marca. Do kwalifikacji wezwano 511 osób rocznika podstawowego (1998) oraz 33 osoby z roczników starszych.

Z poszczególnych gmin wezwano: Jędrzejów – 151 osób z rocznika podstawowego i 22 osoby z roczników starszych, Sędziszów - 76 i 3, Małogoszcz – 62 i 3, Sobków – 54 i 2, Wodzisław – 53, Nagłowice – 37 i 3, Słupia – 32, Imielno – 27, Oksa – 19.

Kwalifikacja wojskowa jest zadaniem zleconym staroście na podstawie porozumienia zawartego z wojewodą świętokrzyskim. Na realizację tego zadania powiat otrzymuje dotację celową. W czasie kwalifikacji wojskowej Powiatowa Komisja Lekarska wydaje orzeczenia w sprawie zdolności do czynnej służby wojskowej określając kategorię zdrowia.

Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej: przewodniczący - Waldemar Michalczak – dr nauk medycznych, sekretarz – Anna Baran – Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, średni personel medyczny – Alicja Wrona – pielęgniarka.

Osoby do zastępczego pełnienia funkcji: przewodniczącego – Ewa Sowińska – lek.med, sekretarza – Zbigniew Węglowski, Tomasz Łuszczek – Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, średniego personelu medycznego – Małgorzata Jankiewicz – pielęgniarka.

Starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek oraz wicestarosta Janusz Grabek zostali laureatami akcji "Echa Dnia", w której oceniano pracę starostów i członków zarządów wszytskich powiatów w województwie świętokrzyskim.

 

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 17 lutego w Hotelu Binkowski w Kielcach poznaliśmy zwycięzców rankingów prowadzonych przez gazetę "Echo Dnia": Człowiek Roku, Liderzy Regionu oraz "Mała Ojczyzna-Duża Sprawa". Ostatnia z wymienionych akcji dotyczyła głosowania na starostów i członków zarządów powiatów.

Wśród trzech najlepszych w regionie starostów na drugim miejscu znalazł się Edmund Kaczmarek - starosta jędrzejowski. Wicestarosta Janusz Grabek jest laureatem drugiego miejsca wśród dziesięciu najlepiej ocenianych wicestarostów i członków zarządów powiatów w świętokrzyskiem.

Gratulujemy!

 

Człowiekiem Roku 2016 w województwie świętokrzyskim w kategorii "Rolnictwo" został Leszek Wawrzyła z Sieńska w gminie Słupia w powiecie jędrzejowskim, który jest właścicielem 15-hektarowego gospodarstwa, a także - organistą. W ubiegłym roku otrzymał tytuł Chłopa Roku w Racławicach

Sprawuje też mandat radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, został wybrany z list Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 
W powiecie jędrzejowskim nagrodę Człowiek Roku 2016 otrzymał Ojciec Jakub Zawadzki, zakonnik klasztoru cystersów w Jędrzejowie.
Prowadzi wiele akcji charytatywnych, poprzez które pomaga dzieciom. Dzieci przyznały mu nawet nagrodę Gwiazda Szeryfa Unicef. Ukończył między innymi Akademię Świętokrzyską w Kielcach, język rosyjski biznesu w Instytucie Puszkina w Moskwie oraz teologię na Wyższym Seminarium Duchownym w Panewnikach. Zdobył  tytuł Człowieka Roku 2015 w powiecie oraz Belfra roku 2015/2016.
Dodatkowo w powiecie jędrzejowskim kapituła plebiscytu przyznała dwa wyróżnienia:
Ksiądz Edward Giemza, proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sędziszowie. Jest najbardziej utytułowanym polskim księdzem - piłkarzem. Z diecezją kielecką zdobywa medale mistrzostw Polski, a z reprezentacją medale mistrzostw Europy. Jest świetnym ambasadorem Sędziszowa, nie tylko w Polsce. W 2016 roku zdobył z księżmi z diecezji kieleckiej medal mistrzostw Polski księży w halowej piłce nożnej.
Marcin Piszczek, burmistrz Jędrzejowa w 2016 roku doprowadził do włączenia terenów inwestycyjnych do Krakowskiego Parku Technologicznego i dopiął niemal wszystkie szczegóły dotyczące remontu Rynku.
 
 
Wśród Liderów Regionu - nagrody dla firm przyznawanej przez Echo Dnia - znalazła się spółka Fluid z Sędziszowa, jako Lider Regionu 2016 w kategorii Ekologia.

 

Podczas lutowej sesji Rady Powiatu radni jednogłośnie opowiedzieli się za zajęciem stanowiska w sprawie planowanej likwidacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie.  Tekst stanowiska Rady Powiatu publikujemy w całości poniżej.

 

 

 

Stanowisko

Rady Powiatu w Jędrzejowie

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie docelowej struktury Inspekcji Nadzoru Budowlanego

 

W trwających aktualnie działaniach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, dotyczących opracowania Kodeksu urbanistyczno-budowlanego przyjęto założenie przewidujące likwidację dotychczas istniejących powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego i utworzenia w ich miejsce inspektoratów okręgowych. Inspektoraty te miałyby mieć charakter rządowej administracji niezespolonej.

W odczuciu nas, samorządowców, to projektowane przedsięwzięcie jest zamierzeniem nietrafionym, nie posiadającym uzasadnienia w doświadczeniach w dotychczasowym kilkunastoletnim funkcjonowaniu służb nadzoru budowlanego w ramach powiatowej administracji zespolonej. Postrzegamy je natomiast jako przykład kolejnego działania przewidującego tworzenie przez Rząd administracji specjalnych, nie powiązanych w żaden sposób ze strukturą samorządu terytorialnego. To odwrót od realizowanej od początku lat 90-tych ubiegłego stulecia decentralizacji administracji publicznej i standardowej w demokratycznym sprawowaniu władzy zasady subsydiarności (pomocniczości).

Analiza aspektów ekonomicznych i społecznych planowanych zmian wykazuje, że okręgowi inspektorzy nadzoru budowlanego, jako organ pierwszej instancji tego nadzoru spowodują oddalenie urzędu od interesantów i konieczność załatwiania spraw niekiedy w odległości kilkudziesięciu kilometrów od miejsca zamieszkania. Nie zmniejszą się natomiast koszty funkcjonowania tej inspekcji. Ewentualne nieduże oszczędności na kosztach administracyjnych zostaną z nawiązką zużyte na zwiększone koszty dojazdów na kontrole ze względu na większe odległości.

Rada Powiatu wyraża pogląd, że łączenie powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, zwiększenie obszarów ich działania przy obecnej kadrze, odcięcie ich od istniejącego przecież w praktyce samorządowego dofinansowania bez istotnego zwiększenia środków z budżetu państwa da rezultat odwrotny od zamierzonej poprawy sytuacji.

Negując ogólne założenia merytoryczne planowanych zmian organizacyjnych, Rada Powiatu tym bardziej nie może wyrazić zgody na taką strukturę okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego, która zakładałaby przyszłą lokalizację takiego inspektoratu poza Jędrzejowem.

Powiat Jędrzejowski jest największym powiatem w południowej części województwa świętokrzyskiego, usytuowanym centralnie w stosunku do sąsiednich Powiatów Włoszczowskiego i Pińczowskiego i położonym atrakcyjnie jeśli chodzi o sieć dróg. Nadmienić należy, iż Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie wydaje rocznie ponad 700 pozwoleń na budowę oraz przyjmuje około 1500 zgłoszeń, co jest dowodem na bardzo duże zapotrzebowanie rozstrzygania tego rodzaju uprawnień społeczności lokalnej na naszym terenie.

W związku z przedstawioną powyżej argumentacją, Rada Powiatu w Jędrzejowie, odpowiedzialna przecież za sprawną i racjonalną realizację zadań publicznych, wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zastępowania powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego inspektoratami okręgowymi, tworzeniu rządowej administracji specjalnej. Byłoby to bowiem ze szkodą dla społeczności lokalnych, na rzecz których winna działać.

To była spektakularna akcja jędrzejowskiego Obwodu Armii Krajowej. 2 lutego 1944 roku w zaledwie cztery minuty odbili z rąk Gestapo pięciu swoich kolegów. Nikt po stronie AK nie ucierpiał.

Jędrzejowskie uroczystości były podzielone na trzy część. Obchody 73. Rocznicy odbicia więźniów z rąk Gestapo rozpoczęły się pod pomnikiem przy I LO w Jędrzejowie. Tamte triumfalne chwile przypomniał wszystkim Bernard Suchmiel.

Starosta jędrzejowski zwrócił uwagę, na pielęgnowanie tradycji, nie tylko wśród starszej społeczności powiatu, ale przede wszystkim wśród młodzieży: 

- Powiat jędrzejowski pamięta, choć z roku na rok ubywa naocznych świadków tamtych chwil, to zrobimy wszystko by historia odbicia więźniów z rąk Gestapo, nie została zapomniana.

Do Jędrzejowa na uroczystości rocznicowe przyjechał także Jan Józef Kasprzyk szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Po krótkiej chwili uroczystości przeniosły się do Klasztoru Ojców Cystersów, gdzie odprawiona była msza, po której uczestnicy przenieśli się pod pomnik mjr Stefana Gądzio "Kos", gdzie złożono wiązanki kwiatów. 

73 lata w brawurowej akcji z rąk Gestapo zostali uwolnieni: Adam Grabowski pseudonim „Mocny”, Zbigniew Grabowski „Czarny”, Stanisław Białkiewicz „Zaremba”, Zbigniew Białkiewicz „Świerk” i Stanisław Skowronek „Pniak”.