Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

Z okazji niedawnego Dnia Kobiet i powitania wiosny  w dniu 20  marca  w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącym  im. Mikołaja Reja  w Jędrzejowie rozegrano  Powiatowy Turniej  Halowej  Piłki   Siatkowej  Dziewcząt  Szkół  Ponadgimnazjalnych, pod patronatem starosty jędrzejowskiego Edmunda  Kaczmarka.

 

Uroczystego  otwarcia w imieniu organizatorów Turnieju  Siatkówki  Dziewcząt  dokonał Marek Zygan – dyrektor I  LO  w Jędrzejowie, który powitał  wszystkie  drużyny  dziewcząt  przybyłe  na  turniej z naszego powiatu, a także z Buska Zdroju i Pińczowa.

Organizatorzy:

- Powiat Jędrzejowski  - Starostwo  Powiatowe  w  Jędrzejowie,

- Powiatowy  Związek  Stowarzyszeń  Sportowych  w Jędrzejowie.

- I Liceum Ogólnokształcące Im. Mikołaja Reja  w Jędrzejowie.

 

W  sportowej  rywalizacji  udział  wzięły  cztery  drużyny dziewcząt:

- I  Liceum  Ogólnokształcące  im. Mikołaja Reja w  Jędrzejowie,

- Zespół Szkół Ponasdgimnazjalnych Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie,

- Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

- Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku –Zdroju.

 

Rozgrywki - rozegrano  6   meczy / w systemie  „każdy  z każdym”/:

1. ZSZ w Pińczowie – I LO  w Jędrzejowie,                          wynik - 0:2,

2. ZSP Nr1  w Busko-Zdroju – ZSP Nr1 w Jędrzejowie,    wynik - 2:0,

3. ZSZ w Pińczowie  – ZSP Nr 1 w Busko -Zdroju,              wynik - 0:2,

4. I LO w Jędrzejowie  – ZSP Nr 1 w Jędrzejowie,              wynik- 2:1,

5. ZSZ w Pińczowie  – ZSP Nr 1 w Jędrzejowie,                  wynik- 1:3,

6. I LO w Jędrzejowie   – ZSP Nr1  w  Busko - Zdroju,       wynik -2:0.

 

Wyniki turnieju:

1  miejsce  -  I Liceum Ogólnokształcące im .Mikołaja Reja w Jędrzejowie,

2  miejsce  -  Zespół Szkół Ponadgimnazjanych Nr1  im. Mikołaja Kopernika w Busku Zdroju,

3  miejsce  -  Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych  Nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w

                       Jędrzejowie,

4  miejsce  - Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie.

Nagrody  - puchary i dyplomy – ufundował starosta  jędrzejowski Edmund  Kaczmarek, a wręczyli je Janusz  Grabek - wicestarosta  jędrzejowski i dyrektor I LO Marek Zygan.

Najlepszą zawodniczką  w  turnieju została Sara Krzysztofik – uczennica grająca w drużynie  I LO w Jędrzejowie.

Mecze sędziowali -  Marcin Kędra i Karol Majda.

 

Dziękuję  serdecznie  za  pomoc  w organizowaniu  tych  zawodów  -  Dyrekcji  I LO im . M. Reja w Jędrzejowie  oraz  Pani  Ewelinie Jaros  za  pomoc w organizowaniu  i sprawnym przebiegu  turnieju siatkówki dziewcząt. Kieruję  również  serdeczne podziękowania  do  trenerów  i  opiekunów  poszczególnych  drużyn.  Dziękuję  serdeczne  Krzysztofowi  Nowakowi – inspektorowi  z  Wydziału  Edukacji, Kultury, Zdrowia  i  Spraw Społecznych  za  pomoc  techniczną  i  organizacyjną  w  trakcie  przebiegu  zawodów  sportowych.

 

Kazimierz Nowakowski    

 

 

Sędzia Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, jeden z twórców reformy administracyjnej w Polsce, był gościem konferencji w Jędrzejowie poświęconej sytuacji polskiego samorządu, którą zorganizowało Starostwo Powiatowe.

 

- Samorząd nie jest kaprysem, ale jest sednem demokracji, fundamentem państwa, o czym doskonale wiedzą rozwinięte i dobrze funkcjonujące społeczeństwa zachodnie. Nie ma go za to we wschodnim modelu ustroju państwowego, gdzie nadal dominuje silna władza centralna.

Musimy się zastanowić, do którego modelu władzy publicznej i tym samym, do której części Europy chcemy przynależeć jako społeczeństwo – mówił Jerzy Stępień.

Sędzia wspominał czas wykuwania w Polsce podwalin pod polską samorządność, kiedy pracował w Senacie wraz z innymi twórcami reformy administracyjnej: Jerzym Regulskim, Walerianem Pańko, Michałem Kuleszą. Wszyscy wymienieni znawcy prawa i ekonomii już nie żyją.

- Zostałem sam z tego zespołu ludzi, czuję więc szczególne zobowiązanie, aby mówić również w ich imieniu – mówił Jerzy Stępień w Jędrzejowie.  – Wspólnie pracowaliśmy nad stworzeniem systemu opartego na samorządzie i na wspólnej państwom demokratycznym kontroli sądowniczej nad wszystkimi organami władzy. W 1999 roku powstał Trybunał Konstytucyjny, którego zadaniem jest czuwanie nad parlamentem, aby uchwalane przez niego prawa były zgodne z konstytucją.

Wyjaśniając sens istnienia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia przypomniał, że to Stany Zjednoczone jako pierwsze w świecie wprowadziły taką kontrolę nad działaniem parlamentu. W Europie pierwszym krajem były Niemcy, nauczone doświadczeniem faszyzmu, w czasie rządów którego parlament pod naciskiem totalitaryzmu ustanawiał nieludzkie prawa i one wchodziły w życie, bo brak było organu kotrolującego.

- Atak na Trybunał Konstytucyjny w Polsce był dla nas, sędziów, jednoznacznym sygnałem ostrzegawczym, że zagrożone jest państwo prawa – mówił Jerzy Stępień. – Kolejne ataki: na administrację państwową, wolne media, sądownictwo potwierdziły, że jest to próba zniszczenia całego dorobku demokracji, a nawet więcej – zasad, które ludzkość wypracowała przez tysiąclecia i które dzisiaj określamy mianem prawa.

 

Wśród gości spotkania byli m.in. europoseł Czesław Siekierski, poseł na Sejm Władysław Kosiniak-Kamysz – prezes PSL, marszałek województwa  Adam Jarubas, członkowie Zarządu Województwa oraz samorządowcy – radni Sejmiku Wojewódzkiego, Rady Powiatu i rad gminnych z całego powiatu, jak również goście z innych powiatów, m.in. starosta kielecki Michał Godowski i starosta skarżyski Jerzy Żmijewski.

Publiczność podziękowała sędziemu Jerzemu Stępniowi za jego niezywkle interesujący wykład oklaskami na stojąco.

Na koniec odczytano „Deklarację Jędrzejowską”, której tekst przytaczamy w całości poniżej. Deklaracja została przyjęta przez aklamację zgromadzonych.

 

DEKLARACJA JĘDRZEJOWSKA

Jako samorządowcy ziemi jędrzejowskiej nie możemy być obojętni wobec szeroko zakrojonej akcji deprecjonowania idei i dorobku samorządu terytorialnego w Polsce. W obliczu antysamorządowych poczynań rządu potrzebujemy solidarności naszego środowiska i taką deklarujemy.

Uważamy, że proponowane zmiany i rozwiązania prowadzą do zmiany ustroju i to zmiany wprowadzonej niedemokratycznie, zwykłymi ustawami sejmowymi, a nie Konstytucją. Wszystko to odbywa się bez wymaganych konsultacji społecznych i z pominięciem wszelkich krytycznych uwag zgłaszanych przez obywateli. Takie pojmowanie demokracji – jako rządów większości, z jednoczesnym pozbawieniem prawa głosu mniejszości – jest wypaczeniem demokratycznego systemu rządzenia.

Nie możemy bezczynnie patrzeć, jak obecny rząd wraca do ręcznego sterowania państwem i obywatelami. Nie zgadzamy się na proponowaną przez rząd wizję Polski scentralizowanej, co zaprzecza idei samorządności i to nie tylko jej konstytucyjnych zasad funkcjonowania państwa lecz także idei społeczeństwa obywatelskiego, które nie potrzebuje i nie chce być centralnie sterowane, bo samo potrafi decydować o tym, jak mają się rozwijać małe ojczyzny. Nasz sprzeciw nie ma charakteru działań antyrządowych, nie kwestionujemy wyników wyborów i prawa rządzącej partii do wprowadzania zmian, ale jasno i dobitnie mówimy, że wszelkie nowe rozwiązania muszą mieć podstawę w Konstytucji, mają też mieć jasne uzasadnienie społeczno-gospodarcze, a nie być jedynie nastawione na polityczny zysk w postaci wyniku wyborczego.

Dzisiejsze spotkanie pozwoli nam poczuć wartość naszych działań i osobowości, i wypracować linię własnej obrony, a tym samym obrony samorządności, aby po raz kolejny nie sprawdziło się porzekadło, że „Polak i przed szkodą i po szkodzie głupi”.

W Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie odbyło się podpisanie umowy na przebudowę drogi wojewódzkiej numer 768 z Jędrzejowa przez Kazimierzę Wielką w kierunku województwa małopolskiego. Umowę podpisano w obecności marszałka Adama Jarubasa, starosty Edmunda Kaczmarka , Karola Rożka zastępcy dyrektora ŚZDW w Kielcach, a także prezesa PSL Władysława Kosiniaka – Kamysza.

W piątek nastąpiło podpisanie umowy, z której ogromnie zadowolony jest starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek:

- W sercu Jędrzejowa będzie realizowana inwestycja, którą przygotowywały samorządy od Jędrzejowa do Kazimierzy. To jest koncepcja, która usprawni ruch w tym regionie

Korol Rożek ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich również zauważa ważność nowej rozbudowanej drogi 768, która w naturalny sposób utworzy wschodnią obwodnicę Jędrzejowa.
Inwestycja jest realizowana w ramach RPO. W całości koszty budowy obwodnicy pokrywa Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Koszty opiewają na około 20 milionów złotych.

Na uroczystym podpisaniu umowy dotyczącej powstania wschodniej obwodnicy Jędrzejowa był obecny prezes PSL Władysław Kosiniak - Kamysz:

- Warto pokazywać, po co jest samorząd. To samorządy reagują najszybciej i najtrafniej na potrzeby mieszkańców. Ta obwodnica jest finansowana z pieniędzy unijnych. Powinni o tym pamiętać wszyscy ci, których opanowała choroba nienawiści.
Inwestycję będzie wykonywać kielecka firma Fart. Czas oddania obwodnicy do użytku to 2019 rok.

 

 

W Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie uroczyście podpisano umowę na realizację jednego z 13 najważniejszych obecnie w regionie świętokrzyskim zadań drogowych - budowę obwodnicy Jędrzejowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej za prawie 20 milionów złotych. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca września 2019 roku.

 

Umowę, w imieniu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, podpisał jego wicedyrektor Karol Rożek. Firmę PRI „FART” Sp. z o.o. z Kielc, która będzie wykonawcą zadania, reprezentował wiceprezes Wiesław Ruchomski.
Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość prac wraz z projektem to kwota 19 mln 791 tys. zł.


- To jedno z 13 zadań wpisanych na listę priorytetowych zadań komunikacyjnych w regionie świętokrzyskim, po jego zakończeniu Jędrzejów będzie miał praktycznie rozwiązany problem komunikacyjny – mówił podczas spotkania Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Dziękuję za zaangażowanie staroście jędrzejowskiemu oraz burmistrzowi Jędrzejowa.


Oprócz obwodnicy w ramach zadania zostanie wykonany także remont drogi wojewódzkiej nr 768, wiodącej od Jędrzejowa do województwa małopolskiego, przez Działoszyce, Skalbmierz, Kazimierzę Wielką. Część drogi – od Działoszyc do Kazimierzy Wielkiej – już obecnie jest wyremontowana.
Projekt obwodnicy ma powstać do wiosny 2018 roku i prawdopodobnie od kwietnia przyszłego roku rozpoczną się prace, które mają potrwać do 30 września 2019.
Projektowana obwodnica Jędrzejowa rozpocznie się na drodze krajowej nr 78 i biegnie nowym śladem, poza granicami miasta Jędrzejów, a następnie włącza się do istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 768.


W ramach inwestycji zaplanowano: wzmocnienie i budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni do przenoszenia obciążeń ruchem i nośności; budowę nowych odcinków drogi (obwodnica) oraz poszerzenie istniejącej nawierzchni o dwóch pasach ruchu, opaski asfaltowe i pobocze gruntowe 1,25m; budowę skrzyżowań typu rondo z drogą krajową i drogami wojewódzkimi; budowę dodatkowych pasów ruchu dla kierunku w lewo; budowę nowych zatok autobusowych i przebudowę istniejących; budowę ciągów pieszych; poprawę geometrii skrzyżowań z drogami niższej kategorii, budowę i przebudowę zjazdów; budowę kanalizacji deszczowej; budowę oświetlenia; budowę urządzeń ochrony środowiska – przejść dla zwierząt.


Przy podpisaniu umowy obecny był Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł ziemi małopolskiej.
- Ta ważna inwestycja usprawni komunikację między regionem świętokrzyskim i małopolskim – podkreślił W. Kosiniak-Kamysz. – Widać, jak ważną rolę odgrywa samorząd, który jest najbliżej ludzkich spraw, który potrafi korzystać z funduszy unijnych, dzięki którym powstanie ta inwestycja, jak i wiele innych w naszym regionie i kraju.

 

Mimo, że Dzień Kobiet przypadał na 8 marca, to w Jędrzejowie trwał on znacznie dłużej niż 24 godziny. W sobotę w Centrum Kultury, dzięki starostwu, świętowały panie z całego powiatu.

Choć od Dnia Kobiet minął już prawie tydzień, to w ostatni weekend były miejsca, gdzie święto to nadal trwało. Jednym z nich był Jędrzejów. W sobotę, w Centrum Kultury, zorganizowano powiatowe obchody tego wspaniałego dnia.

- Uważam, że Dzień Kobiet powinien trwać cały rok - mówi Edmund Kaczmarek, starosta jędrzejowski.

Tego dnia, panie z powiatu jędrzejowskiego mogły skupić się, zamiast na domowych obowiązkach, wyłącznie na dobrej zabawie. Najwięcej pracy mieli oczywiście mężczyźni.

W sobotę na scenie zaprezentowali się również Genowefa Pigwa oraz Marek Fijałkowski i Iwona Niedzielska. Na ludową nutę zagrała zaś Kapela Stefana Wyczyńskiego z Lubczy.