Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek,

Powiatowy Lekarz Weterynarii Mirosław Równicki
oraz
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół Doradczy w Jędrzejowie

zapraszają

na spotkanie w dniu 17 marca 2015r. (wtorek) o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie,
ul. Armii Krajowej 9.

Głównym tematem spotkania będzie:

- technologia uprawy i zbioru kukurydzy na wysokoenergetyczną kiszonkę lub ziarno,
- zasady wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie,
- warunki utrzymania trzody chlewnej z uwzględnieniem dobrostanu i bioasekuracji w stosunku do występujących chorób.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że od dnia 26 stycznia 2015 r. wznowiło realizację:
BEZPŁATNYCH DYŻURÓW SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA, ADWOKATA I PEDAGOGA TERAPEUTY SPECJALISTY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE


W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog, adwokat i specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielają bezpłatnych porad osobom doznającym przemocy, pokrzywdzonym lub zagrożonym przestępstwem, którzy są mieszkańcami naszego powiatu.
Poniżej zamieszczamy grafik dyżurów specjalistów w miesiącu marcu 2015 r.:
- 3 marca 2015 r. ( wtorek ) - dyżur adwokata i psychologa w godz. 16:00 – 18:00 w budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro );
- 9 marca 2015 r. ( poniedziałek )- dyżur adwokata i psychologa w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B;
- 16 marca 2015 r. (poniedziałek) – dyżur adwokata i psychologa – w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B.
- 24 marca 2015 r. ( wtorek ) - dyżur adwokata i psychologa w godz. 16:00 – 18:00 w budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro );
Osoby zainteresowane bezpłatnymi poradami w/w specjalistów oraz poradami pedagoga terapeuty – specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu 41 3863600, bezpośrednio w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B albo do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Informacje o dyżurach zamieszczane są na stronie powiatu www.jedrzejow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego i w prasie lokalnej.

DSC09520Powiat jędrzejowski otrzymał promesę dotacyjną z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację czterech zadań drogowych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. Dotacja wynosić będzie 3 mln zł.

 

Ministerstwo dofinansuje cztery zadania, o które wnioskował powiat jędrzejowski.  Są to:

- przebudowa drogi powiatowej Cierno Żabieniec od Leśniczówki do drogi krajowej 78, długość 1550 m,

- przebudowa drogi powiatowej Przełaj - Krzelów, długość 5370 m,

- odbudowa mostu w Mstyczowie (w ciągu drogi powiatowej),

- perzebudowa drogi powiatowej Mniszek - Mnichów, długość 2710 m.

Promesy samorządowcom z całego województwa wręczała uroczyście Bożentyna Pałka-Koruba, wojewoda świętokrzyski. Dotacje otrzymało 69 jednostek samorządu terytorialnego, a także samorząd województwa - na realizację działań przeciwpowodziowych. Łączna kwota rządowych dotacji w województwie świętokrzyskim wyniesie 48 mln zł.

 - To rekordowa transza środków -mówiła pani wojewoda. - W przypadku samorządów najłatwiej je otrzymać, bo  wystarczy protokół związany ze szkodami i dopłata zaledwie 20 procent.

 Na zdjęciu: wręczenie promes odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Drugi od lewej - wicestarosta Janusz Grabek, który odebrał promesę dla naszego powiatu.

scan from a xerox workcentre001 0
W związku z przypadającym w dniach 23 - 28 lutego 2015 r. Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że w ramach obchodów w/w akcji, na terenie naszego powiatu zaplanowało następujące przedsięwzięcia:


1) DODATOWE DYŻURY SPECJALISTÓW z Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kielcach:
 w dniu 23 lutego br. - dyżur adwokata, psychologa i komornika -w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy. ul. Okrzei 49B
 w dniu 24 lutego br. - dyżur adwokata i psychologa w godz. 16:00 – 18:00 w budynku przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro )
 w dniu 26 lutego br. - dyżur adwokata i psychologa -w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy. ul. Okrzei 49B


2) WSPÓLNE DYŻURY W INSTYTUCJACH - z inicjatywy PCPR-u w dniach 23 – 27 lutego 2015 r. będą pełnić dyżury oraz udzielać porad i informacji osobom pokrzywdzonym wskutek przemocy pracownicy następujących instytucji:
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie – w godz. 7:30 do 15:30 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B i pod numerem tel. 41 3863600 / pracownik socjalny, specjalista pracy z rodziną/
 Sąd Rejonowy w Jędrzejowie - w godz. od 10:00 – 12:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B i pod numerem tel. 41 3863600 /kuratorzy/
 Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie w godz. 7:45 do 15:45 w siedzibie Prokuratury w Jędrzejowie, przy ul. Piłsudskiego 1 / prokurator/
 Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie – w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 78, tel. 41 3860205
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jędrzejowie – w godz. od 8:00 do 15:00 w siedzibie Poradni w Jędrzejowie, przy ul. Reymonta 1 lub pod numerem telefonu 41 3861722 / psycholog, pedagog /
 Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 113B lub pod numerem tel. 41 3861828 / pracownik socjalny /
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nagłowicach – w godz. od 7:00 do 15:00 w siedzibie Ośrodka w Nagłowicach, przy ul. Kacpra Walewskiego 6 lub pod numerem tel. 41 3814584 / pedagog, psycholog, pracownik socjalny/
 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień przy Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie – terapeuta uzależnień / specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
23 lutego br. - w godz. 12:00 – 17:00, w siedzibie Punktu w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro );
24 lutego br. – w godz. 14:30 – 18:00 w Centrum Rehabilitacji w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 113B ( budynek OPS MiG Jędrzejów );
27 lutego br. - w godz. 14:30 – 18:00, w siedzibie Punktu w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro );
 Pogotowie Ratunkowe Oddział w Jędrzejowie – w godz. 18:00 do 8:00 w siedzibie placówki w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 i pod numerem tel. 41 38623640 / pielęgniarka, lekarz dyżurujący/
 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Sędziszowie, przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 4 lub pod numerem tel. 41 3811184 / pracownik socjalny /
 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu – w godz. 7:00 – 15:00 w siedzibie Ośrodka w Małogoszczu, przy ul. Jaszowskiego 3a lub pod numerem tel. 41 3855386 / pracownik socjalny /
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupii Jędrzejowskiej – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Słupii 257 lub pod numerem tel. 41 3816034 / pracownik socjalny /
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Sobkowie, przy ul. Rzecznej 8, pokój nr 6 lub pod numerem tel. 41 3871281 / pracownik socjalny /
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Nagłowicach, przy ul. Mikołaja Reja 9 lub pod numerem tel. 41 3814619 / pracownik socjalny /
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Oksie, przy ul. Włoszczowskiej 28 lub pod numerem tel. 41 3808095 / pracownik socjalny /
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Wodzisławiu, przy ul. Krakowskiej 6 lub pod numerem tel. 41 3806117 / pracownik socjalny /
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie – w godz. 7:15 – 15:15 w siedzibie Ośrodka w Imielnie, przy ul. Cmentarnej 6 lub pod numerem tel. 41 3851299 / pracownicy ośrodka /
w dniu 26 lutego br. w godz. od. 15:00 do 18:00 – w GOPS Imielno dyżur będą pełnić dodatkowo: psycholog – specjalista do spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuta ds. uzależnień i pracownik socjalny /


3) AKCJA INFORMACYJNA w postaci:
 informacji i ogłoszeń rozpropagowanych do wszystkich instytucji, urzędów, poradni i parafii w powiecie i gminach na temat przypadającego w dniach 23 - 28 lutego 2015 r. Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz wsparcia realizowanego w tych dniach dla mieszkańców powiatu w postaci bezpłatnych dyżurów specjalistów: adwokata, psychologa i specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspólnych dyżurów specjalistów w poszczególnych w instytucjach;
 informacji i ogłoszeń na temat przedmiotowej akcji oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać zamieszczonych w prasie lokalnej, na stronach powiatu i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego.

 

DSC09505Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jędrzejowie skierował specjalne podziękowanie dla starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka za wspieranie działalności tego stowarzyszenia i promowanie honorowego kriwodawstwa na terenie naszego powiatu.