Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

DSC 7771W tym roku po raz jedenasty zostaną przyznane statuetki „Złotych Gryfów”. Termin zgłaszania kandydatów do wyróżnienia upływa 31 października. Uroczysta gala z wręczeniem wyróżnień odbędzie się 21 listopada.

Wyróżnienie statuetką „Złotego Gryfa” jest przyznawane na mocy uchwały Rady Powiatu w Jędrzejowie z 20 kwietnia 2005 roku dla osób i instytucji, które w szczególny sposób zasłużyły się dla samorządowej wspólnoty powiatu jędrzejowskiego. Nawiązująca swą symboliką do herbu powiatu jędrzejowskiego statuetka przyznawana jest w następujących dziedzinach (kategoriach) życia publicznego społeczności powiatowej:
1. lokalny rozwój gospodarczy;
2. działalność pożytku publicznego i integracja społeczności lokalnej;
3. edukacja i kultura, pielęgnowanie tradycji kulturowych i historycznych;
4. ochrona środowiska, rozwój turystycznego wykorzystania walorów powiatu;
5. działalność samorządowa i administracja publiczna.
O tym, kto zostanie uhonorowany „Złotym Gryfem” decyduje Kapituła Honorowa, w skład której wchodzą: przewodniczący – z urzędu funkcję tę pełni przewodniczący Rady Powiatu, zastępca przewodniczącego – z urzędu starosta jędrzejowski, przewodniczący stałych komisji Rady Powiatu.
Kapituła Honorowa przyjmuje zgłoszenia o przyznaniu wyróżnienia, dokonuje ich ocen, podejmuje uchwałę w sprawie przyznania wyróżnienia w poszczególnych kategoriach, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Zgłoszenia kandydatów do wyróżnienia mogą być składane przez: stałe Komisje Rady Powiatu, Zarząd Powiatu, organy wykonawcze gmin tworzących powiat jędrzejowski, stowarzyszenia i organizacje społeczne działające w powiecie, grupy stałych mieszkańców w ilości nie mniejszej niż 100 osób.
Wniosek-zgłoszenie należy adresować na ręce przewodniczącego Kapituły Honorowej (przewodniczącego Rady Powiatu).
Informacje, które powinno zawierać zgłoszenie to: dane osobowe bądź nazwa kandydata do wyróżnienia; uzasadnienie wyróżnienia ze szczególnym uwzględnieniem zasług w danej kategorii wpływających na rozwój i promocję powiatu; podpisy podmiotów zgłaszających; zgodę kandydata na wszczęcie procedury wyróżnienia.
Laureat otrzymuje statuetkę „Złotego Gryfa” oraz dyplom stanowiący potwierdzenie wyróżnienia.

Uchwała - "Złoty Gryf"

wter 2015Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie obchodził dziś 20. rocznicę nadania szkole imienia gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Przy tej uroczystości zorganizowano również spotkanie kombatantów z okazji Dnia Weterana.

Uroczystości upamiętniające 20-lecie nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie rozpoczęła uroczysta msza święta w klasztorze oo. Cystersów. Po mszy, przeniesiono się do szkoły, która obchodziła swoje święto. Tam przybliżono sylwetkę i życiorys generała Stefana Roweckiego „Grota”, a także przedstawiono program słowno-muzyczny poświęcony jego osobie. Dodatkowo z okazji Dnia Weterana zasłużonym kombatantom wręczono odznaczenia.

- Dzisiaj w Jędrzejowie była okazja, żeby oddać hołd weteranom, podziękować im za wolną Polskę i pokazać młodemu pokoleniu jak kiedyś ludzie podchodzili do polskości, do swojej ojczyzny. To okazja, żeby zwrócić ich uwagę na zatracanie się tych wartości. Chociaż słuchając programu, który przygotowała szkoła, tego nie widać. Nauczyciele dbają o wychowanie patriotyczne młodzieży i oby takich szkół jak ta w Polsce było jak najwięcej. Uważam jednak, że wychowanie patriotyczne tak naprawdę zaczyna się w domu. Myślę, że rodzice powinni w tym zgiełku, codzienności spraw, poświęcić chociaż chwilkę i zwrócić uwagę dzieci na trochę inne wartości niż tylko te doczesne – odpowiada wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz.

- To pierwszy raz, kiedy łączmy uroczystości. Tak się złożyło, że u nas jest okrągła rocznica nadania szkole imienia i zbiegło się to z nadaniem odznaczeń wojskowych oraz państwowych. Myślę, że jest to ważne przede wszystkim dla weteranów, którzy widzą, że są potrzebni i mile widziani. Natomiast dla uczniów z racji tego, iż związani są od dziadów, pradziadów, ojców z tym wszystkim to dla nich dobra lekcja historii – wyjaśnia dyrektor placówki Jolanta Jędrzejewska.

- W roku 1994 w naszej szkole odbywał się zjazd żołnierzy Armii Krajowej i po tym zjeździe przyszła propozycja od nich, aby szkole nadać imię Stefana Roweckiego „Grota”. My przez rok przygotowaliśmy się do tej uroczystości, zapoznawaliśmy się z historią, życiorysem generała. Po roku zapadła decyzja Rady Pedagogicznej, aby został on patronem szkoły – dodaje wicedyrektor ZSP nr 2 w Jędrzejowie Bernard Suchmiel.

- Jest tak, że wielu uczy się z książek, komputera, czy wikipedii. Natomiast wielu chce też porozmawiać z kimś kto przeszedł trudne chwile, który jeszcze dziś daje świadectwo swoim życiem, swoją postawą dzierżąc sztandar, który był mu wierny przez całe życie. Dzisiaj też odbyła się ta miła uroczystość ślubowania na 20-letni sztandar szkoły z parafrazą słów przysięgi „Grota” Roweckiego. Myślę, że wielu z tych młodych ludzi, którzy dzisiaj przysięgali, te słowa pozostaną na 4 lata nauki, a może i na całe życie. Czego im bardzo życzę – mówi Edmund Kaczmarek, starosta powiatu jędrzejowskiego.

Organizatorami tego wydarzenia byli starosta jędrzejowski, dyrekcja zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, Powiatowa Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowy Związek Żołnierzy AK Koło w Jędrzejowie.

 

star 001a„Piechotą do lata” - tą piosenką uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie rozpoczęły uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016. Zaraz po występie miały miejsce oficjalne uroczystości. W podniosłej atmosferze uczniowie wprowadzili sztandar szkoły, po czym zaprezentowali krótki spektakl. Pierwszoklasistów przywitał dyrektor szkoły, Władysław Równicki. Pierwszy dzwonek w ZSP nr 1 usłyszeli wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego oraz Technikum.

- W roku obecnym naukę rozpocznie w klasach pierwszych 202 uczniów, natomiast w ogóle w szkole będzie uczyło się 702 uczniów – powiedział Władysław Równicki, dyrektor ZSP nr 1 w Jędrzejowie.

1 września to wyjątkowa data w naszym kalendarzu. Podczas swojego przemówienia, starosta jędrzejowski, Edmund Kaczmarek nawiązał do 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zaznaczył, że dziś młodzież może uczyć się i żyć w wolnej i suwerennej Polsce.

- My nie możemy nigdy o tym zapomnieć, że kiedyś 76 lat temu nie dane było młodym Polakom przyjść do szkoły i siąść w ławkach. Oni wtedy nie mieli takiej możliwości – powiedział Edmund Kaczmarek, starosta powiatu jędrzejowskiego.

Dwa miesiące wakacji to był czas wypoczynku i przygotowania się na kolejny rok zmagań. Uczniowie – jedni chętniej, inni mniej – z uśmiechem na twarzy wrócili do szkolnej ławki. Jednak nie wszystkim powrót do rzeczywistości przychodzi tak łatwo.

- Jesteśmy zmobilizowane, zmotywowane i chętne do nauki – powiedziała Martyna, uczennica ZSP nr 1 w Jędrzejowie.

Na rozpoczęciu roku nie zabrakło również absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Piotr wspominał cztery lata spędzone w szkolnej ławce.

- Miło wspominać czasy, które już minęły. Ale też przyjemnie, bo skończył się pewien etap i zaczyna się kolejny – dodał Piotr, absolwent ZSP nr 1 w Jędrzejowie.

Z nowymi pomysłami i zapałem do pracy po wakacyjnej przerwie powrócili również nauczyciele.

- Życzyłabym uczniom chęci współpracy z nami, żeby nie traktowali nas nauczycieli jako wrogów, bo w końcu gramy do wspólnej bramki – powiedziała Izabela Fatyga-Lato, polonistka.

Nowy rok szkolny to nowe plany, pomysły i projekty, które Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 realizuje z sukcesem.

Choć oświata to trudny temat, to dziś o tym nie mówiono. Były życzenia na kolejny rok zmagań i dobre słowo dla wszystkich uczniów.

Przed nimi teraz kolejnych 10 miesięcy ciężkiej nauki. Od 1 września do wakacji uczniowie będą mieli 100 dni wolnych od nauki.

 

 

Źródło: http://www.tvswietokrzyska.pl/jedrzejow/wiadomosci/jedrzejow/item/13499-nowy-rok-nowe-plany.html

doz f 2015Miniona niedziela w powiecie jędrzejowskim upłynęła pod znakiem dożynek. Święto rolników i plonów przyciągnęło do Nagłowic tłumy mieszkańców. I nic dziwnego, bo na ten dzień przygotowano szereg atrakcji, nagród i wyróżnień za trudną pracę na roli.

Hucznie, głośno i naprawdę wesoło. Tak było przez niemal całą niedzielę w Nagłowicach. A to za sprawą powiatowego święta plonów, którego głównym elementem, tradycyjnie są dożynkowe wieńce.

- Nasz wieniec był bardzo pracochłonny. Zaczęliśmy od zbioru zbóż, potem była konstrukcja, następnie specjalne ozdoby – wyliczała Lidia Turek z Koła Gospodyń Wiejskich z miejscowości Węgleszyn-Dębina.

By na dożynkach powiatu jędrzejowskiego wieniec mógł się tak okazale prezentować, przez prawie cztery tygodnie pracowało nad nim po 7-8 osób dziennie. Wieńce tradycyjnie powstały z tego, czym obrodziła jędrzejowska ziemia.

- Idea dożynek jest taka, żeby podziękować rolnikom za trud włożony w uprawę ziemi. To wymaga naprawdę wiele wysiłku, bo jest to zakład pod gołym niebem. Wiele jest tu niespodzianek, jak choćby susza. Jest za co rolnikom dziękować, stąd to dzisiejsze święto – mówił Edmund Kaczmarek, starosta powiatu jędrzejowskiego.

W programie święta plonów znalazło się również wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla rolnictwa”. Przyznano również nagrody w konkursie „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Jędrzejowska”.

- W nagrodę otrzymaliśmy kosiarkę samojezdną. Ten sprzęt bardzo przyda nam się w dalszym upiększaniu naszej miejscowości – tłumaczył Kamil Waluśkiewicz, sołtys miejscowości Węgleszyn-Dębina.

Jak się okazało, w miejscowościach biorących udział w konkursie na najpiękniejszą wieś jędrzejowską, nie było przypadków. Mieszkańcy tak koordynowali swoje działania, by sianie trawy czy urządzanie obejść odbywało się w jednym czasie.

- Najpierw zakupione zostały rośliny, potem równocześnie zaczęliśmy zagospodarowanie – wyjaśnia Monika Bolewska, wójt Nagłowic.

Ogrodowe kosiarki dla najpiękniejszych miejscowości ufundował starosta jędrzejowski.

- W województwie świętokrzyskim jest konkurs na piękną zagrodę. My mamy konkurs na najpiękniejszą miejscowość powiatu. Jak miejscowości będą piękne, za nimi pójdą gminy, powiaty i w końcu cała Polska – przyznawał starosta Edmund Kaczmarek.

Dożynkowej zabawie towarzyszyły liczne kiermasze, a ze sceny niemal przez cały czas płynęły dźwięki ludowych zespołów. Z tak bogatego programu uroczystości skorzystały setki mieszkańców powiatu jędrzejowskiego.

W czasie święta plonów pojawił się oczywiście temat suszy, która nie ominęła również naszego regionu. Choć w przypadku powiatu jędrzejowskiego, susza nadeszła już po żniwach, więc w tym zakresie straty nie powinny być duże.

Powiatowe dożynki, po reaktywacji powiatu jędrzejowskiego, odbyły się już po raz 13. Spotkanie w Nagłowicach zakończyła wieczorna zabawa taneczna.

PoPlakat poprawiony 2015 ostateczna raz drugi w historii Jędrzejowa organizowany jest jędrzejowski bieg uliczny im. bł. Wincentego Kadłubka, który odbędzie się 11 października 2015. Zapraszamy do udziału.


Pięciokilometrowa trasa biegu prowadzić będzie ulicami: Wilanowską i Klasztorną (trzy pętle). W ubiegłorocznej edycji biegu wzięło udział 142 biegaczy i biegaczek z całego kraju, w tym 80 z terenu powiatu jędrzejowskiego. Profesjonalne przygotowanie tak dużej imprezy wymaga dużego zaangażowania ze strony organizatorów, a także pomocy ze strony sponsorów.
Organizatorzy biegu to:
- Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie,
-Powiatowy Związek Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie,
-Urząd Miejski w Jędrzejowie, -Nadleśnictwo Jędrzejów
-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota" w Jędrzejowie
Patronat nad biegiem objęli:
- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas,
- Starosta Jędrzejowski - Edmund Kaczmarek,
- Burmistrz Jędrzejowa-Marcin Piszczek.
Partnerzy :
-Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie,
- Nadleśnictwo Jędrzejów,
- Straż Miejska w Jędrzejowie,
- Zarząd Miejsko-Gminny OSP,
- LGD „Ziemia Jędrzejowska" Gryf w Jędrzejowie,
Patronat medialny nad wydarzeniem sportowym objęli; -Gazeta Jędrzejowska, - Gazeta Jędrzejowska, - Radio ZET Gold, - Telewizja Świętokrzyska, - Portal ITV Jędrzejów, - Sie Biega - Świętokrzyskie Stowarzyszenie Biegaczy, - Kielecki Biegacz. Nad sprawnym przebiegiem i bezpieczeństwem zawodników, widzów oraz płynnością ruchu drogowego – w drugiej edycji Jędrzejowskiego Biegu Ulicznego im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka czuwać nasi policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Jędrzejowie, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Jędrzejowie, strażacy OSP z Skroniów, Prząsławia i Jędrzejowa a także wolontariusze z ZSP Nr2 w Jędrzejowie. Mundurowi czuwając nad bezpieczeństwem zabezpieczą skrzyżowania dróg, a także inne miejsca, aby nie doszło do żadnych zdarzeń drogowych.
Zapraszamy do biegu.

Więcej szczegółów o imprezie - regulamin zawodów -  na stronie http://jedrzejowbiega.bloa.pl/bieg-cysterski/ oraz  na facebooku - na profilu Jędrzejów Biega.


Bieganie to najbardziej dynamicznie rozwijający się sport w Polsce. Więcej biegania – to dobry styl życia. Biegać może każdy dzieci, młodzież, ludzie zaawansowani wiekowo i niepełnosprawni. Tu nie ma żadnych barier, trzeba tylko chcieć.
Bieganie pozwala nam na odreagowanie codziennych stresów, złapania porcji pozytywnej energii lub endorfin czyli tzw. „hormonów szczęścia”. Pozwala na poznanie innych ludzi, dzielących tę samą pasję. Bieganie to najbardziej naturalna, można rzec pierwotna, forma aktywności. W zasadzie dostępna dla każdego, nie wymagająca wielkich nakładów finansowych. Wystarczy tylko strój sportowy, dobre buty, trochę chęci i ... można zaczynać.
Jędrzejów to warte odwiedzenia miejsce – zabytkowy układ urbanistyczny z kwadratowym rynkiem, piękny kamienny kościół, klasztor cystersów, wspaniałe muzeum z kolekcją zegarów słonecznych, trzecią co do wielkości na świecie, map i przyrządów astronomicznych, biblioteką starodruków.

W tym roku przypada 251-lecie beatyfikacji bł. Wincentego Kadłubka. Został ogłoszony błogosławionym w 1764 roku, a beatyfikował go papież Klemens XIII.
Dzisiaj, w 792 rocznicę śmierci patrona Jędrzejowa, mistrz Bł. Wincentego Kadłubka, warto zorganizować i przeprowadzić bieg uliczny na 5 kilometrów imieniem Bł. Wincentego Kadłubka. Uczestnicy tego biegu uczczą jego pamięć swoim udziałem w wydarzeniu sportowym, a oceni to historia. Najsłynniejszym jędrzejowskim cystersem, znanym pewnie wszystkim entuzjastom historii, był nasz wspaniały kronikarz Wincenty Kadłubek. Wincenty Kadłubek urodził się ok. 1160 r. we wsi Karwów koło Opatowa. W roku 1208 został wybrany biskupem krakowskim. Znany był z reformatorskich poglądów, jako zwolennik wprowadzenia celibatu i uniezależnienia się Kościoła od władzy świeckiej. Kiedy kilka lat później obóz reformatorski przestał istnieć, Wincenty Kadłubek zrezygnował z biskupstwa i postanowił zostać zakonnikiem. Od dawna podziwiał panujący u cystersów rygoryzm zakonnej ascezy, tak więc wybór padł na słynne w owych czasach opactwo cystersów w Jędrzejowie. Drogę z Krakowa do Jędrzejowa Wincenty Kadłubek przemierzył pieszo, a na trakcie przed Jędrzejowem powitał zacnego gościa opat klasztoru wraz z braćmi. Na pamiątkę tego wydarzenia usypano kopiec, zwany Kopcem Spotkania, który wznosi się na skraju miasta po prawej stronie w drodze ze Szczekocin.
Zacznijmy więc bieg, wzorując się na tym, który pieszo przemierzył trasę z Krakowa do Jędrzejowa.