Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

PC090025Jak informuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, podczas tegorocznej Kampanii ONZ „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć” (tzw. Kampanii Białej Wstążki), w dniach 25 listopada – 10 grudnia,  na terenie naszego powiatu przeprowadzono następujące przedsięwzięcia:


1) DODATKOWE DYŻURY SPECJALISTÓW: w ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kielcach prowadzonym przez Caritas Diecezji Kieleckiej ( filia w Jędrzejowie ) w dniu 30 listopada br. - dodatkowy dyżur adwokata, w dniu 1 grudnia br. dodatkowy dyżur psychologa, w dniu 15 grudnia br. ( wtorek ) - dyżur adwokata i psychologa ( dodatkowa godzina ), w dniu 28 grudnia br. ( poniedziałek ) - dyżur adwokata i psychologa ( dodatkowa godzina )w godz. 10:00 – 13:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy. Ul. Okrzei 49B;
2) WSPÓLNE DYŻURY W INSTYTUCJACH - z inicjatywy PCPR-u w dniach 7, 8 i 9 grudnia br. w godzinach urzędowania pełnili dyżury oraz udzielali porad i informacji osobom pokrzywdzonym wskutek przemocy pracownicy następujących instytucji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie / pracownik socjalny, specjalista pracy z rodziną/, Sąd Rejonowy w Jędrzejowie - /kuratorzy/, Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie, Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie / prokurator/, Pogotowie Ratunkowe w Jędrzejowie /pielęgniarka koordynująca, lekarz dyżurujący/,Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jędrzejowie / psycholog, pedagog /,Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nagłowicach / pedagog, prawnik, psycholog /, 7, 8 i 11 grudnia - Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień przy Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie / terapeuta uzależnień, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie / oraz pracownicy socjalni wszystkich ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu: Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu i w Sędziszowie, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w: Oksie, Imielnie, Słupii, Sobkowie, Wodzisławiu i w Nagłowicach.
PC100027IMG 74473) AKCJA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA w postaci:
- rozpropagowania białych wstążek i ulotek dotyczących Kampanii oraz wsparcia realizowanego na terenie powiatu dla osób pokrzywdzonych wskutek przemocy w rodzinie i stosujących przemoc wśród pracowników Starostwa Powiatowego, PCPR-u, Urzędu Miejskiego, Komendy Powiatowej Policji, Prokuratury Rejonowej, Sądu Rejonowego i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ( w dniu 9 grudnia br. ) oraz wśród społeczności Jędrzejowa na placu targowym, w rynku, przed Domem Handlowym i przed sklepem Biedronka ( w dniu 10 grudnia br. ) przez pracowników PCPR-u, Straż Miejską, Policję i pracowników Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, celem zwrócenia uwagi na problem przemocy i pokazanie sprzeciwu wobec jej stosowania oraz poinformowania o Kampanii „Białej wstążki i i idei, która jej przyświeca;/ wstążki zostały wykonane nieodpłatnie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie i Mnichowie oraz przez pracowników PCPR-u /;
- oplakatowania samochodów służbowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz rozpropagowania plakatów, ogłoszeń i ulotek do wszystkich instytucji, urzędów, szkół, poradni i parafii w powiecie i gminach na temat „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”, Kampanii „Białej wstążki” oraz wsparcia realizowanego dla mieszkańców powiatu w postaci Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy, bezpłatnych dyżurów specjalistów: adwokata, psychologa i specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspólnych dyżurów w instytucjach;
- informacji i ogłoszeń w prasie lokalnej, na stronach powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego i mediach lokalnych / zamieszczanych nieodpłatnie /, w tym m. in. na temat przedmiotowej kampanii, rodzajów przemocy oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać oraz wspólnych dyżurów w instytucjach;
- spotkań z pracownikami służb i instytucji na temat współpracy w zakresie budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

PC090037Ogółem rozdano około 1500 białych wstążek i przekazano ponad 3.500 ulotek i ogłoszeń.
Patronat honorowy nad Akcją objął Starosta Jędrzejowski
Wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w Akcję Dyrektor PCPR w Jędrzejowie składa serdeczne podziękowania.

pcpr Już po raz trzeci przeprowadzono program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc z terenu powiatu jędrzejowskiego, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie. Dotację na to zadanie przekazało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Powiatowy program pomocy korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc z terenu powiatu jędrzejowskiego realizowany jest już od trzech lat. W tym roku na jego działanie ministerstwo przekazało kwotę 16 544 złotych, dzięki temu udało się zrealizować 50 zajęć indywidualnych oraz 80 grupowych dla mężczyzn stosujących przemoc wobec swoich najbliższych.

- Ogółem do programu zostały zgłoszone siedemdziesiąt cztery osoby, a dwadzieścia jeden w tym roku, a udział w zajęciach wzięło dziesięć osób, realizując wyznaczone zadania – mówi Urszula Abramowicz, koordynatorka programu.

- Uczę ludzi jak traktować drugiego człowieka, przede wszystkim kobiety, partnerki, matki w taki sposób, żeby nie były krzywdzone, nie miały poczucia krzywdy, nie odczuwały bólu, rozczarowania i cierpienia – mówi Grażyna Szot, specjalista terapii uzależnień.

Program przynosi efekty, a nad jego prawidłowym funkcjonowaniem czuwają pracownicy ośrodków pomocy społecznej.

- W zeszłym roku wśród trzynastu osób, które uczestniczyły w programie, odnotowano pozytywne efekty zajęć, a u siedmiu tych osób zamknięto „Niebieskie Karty” - mówi Urszula Abramowicz.

- Wymogi programu są takie, że ponad 70% czasu osoby muszą wypracować, żeby ten program ukończyć i dostać świadectwo. Widać efekty w zakresie rozmowy z rodzinami i samymi podopiecznymi – dodaje Grażyna Szot.

DSC03231Spotkania opłatkowe przed Świętami Bożego Narodzenia stanowią część polskiej tradycji. W Starostwie Powiatowym spotkali się członkowie Powiatowej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, zaś w Komendzie Powiatowej PSP – odbyła się wigilia dla strażaków i osób współpracujących ze strażą państwową i ochotniczą.

W spotkaniu kombatantów uczestniczyli goście: o. Wiesław Kundera – kapelan kombatantów w naszym powiecie, starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, przedstawiciele Starostwa Powiatowego. Po wspólnej modlitwie i składaniu sobie opłatkowych życzeń, rozmawiano o planach Rady ds. Kombatantów na przyszły rok, przewodniczący rady, Bernard Suchmiel, przedstawił kalendarium najważniejszych uroczystości patriotycznych i rocznicowych w 2016.
W Komendzie Powiatowej do wigilii wraz ze strażakami z Komendy Powiatowej PSP w Jędrzejowie zasiedli: zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st.bryg. Stanisław Woś,samorządowcy z powiatu jędrzejowskiego na czele ze starostą jędrzejowskim Edmundem Kaczmarkiem,  przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP z prezesem Krzysztofem Nowakiem, a także przedstawiciele innych służb mundurowych w powiecie jędrzejowskim.
Duchowieństwo reprezentowali: opat klasztoru cystersów w Jędrzejowie o. Edward Stradomski oraz dwaj kapelani jędrzejowskich strażaków. Ksiądz Kazimierz Wierkowicz, który przez wiele lat pełnił w naszym powiecie posługę kapelana, musiał z niej zrezygnować ze względów zdrowotnych. Biskup kielecki Jan Piotrowski powołał na jego miejsce o. Łukasza Borowieckiego z jędrzejowskiego klasztoru cystersów.
DSC03242Podczas spotkania ustępujący kapelan odebrał podziękowania za swoją służbę od przedstawicieli straży zawodowej - st. bryg. Stanisława Wosia oraz komendanta powiatowego PSP w Jędrzejowie st.bryg. Tomasza Witeckiego - i ochotniczej - druha Krzysztofa Nowaka oraz starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka.
Modlitwę wigilijną poprowadził już nowo mianowany kapelan, o. Łukasz Borowiecki.

Na zdjęciu od lewej: o. Edward Stradomski, starosta Edmund Kaczmarek, o. Łukasz Borowiecki, ks. Kazimierz Wierkowicz, st.bryg. Tomasz Witecki, st.bryg. Stanisław Woś, Krzysztof Nowak

DSC03185Po raz 21 wręczone zostały stypendia dla wyróżniających się uczniów szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie.

Stypendia wręczył starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, w towarzystwie przewodniczącej Rady Powiatu Ewy Kubas-Samociuk oraz wicestarosty Janusza Grabka. Otrzymało je dziewięcioro uczniów wytypowanych przez szkoły, którzy wyróżniają się wysoką średnia ocen, wzorowym zachowaniem, ale także – chęcią udzielania się społecznie i niesienia pomocy innym.
Stypendia – jak przypomniał starosta Edmund Kaczmarek – zostały ustanowione w roku 2005, jako „pomnik” Jana Pawła II. Do dzisiaj z pomocy stypendialnej, przyznawanej raz na semestr, skorzystało w sumie 188 młodych osób. Obecnie wysokość stypendium to kwota 700 złotych dla jednego ucznia.
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 stypendium otrzymali:
1. Kinga Ciosk– uczennica II klasy I LO w Jędrzejowie, średnia ocen 5,32.
W swoich zainteresowaniach koncentruje się na przedmiotach humanistycznych, a zwłaszcza historii i wiedzy o społeczeństwie. Biegle posługuje się językiem angielskim, już w gimnazjum uzyskała certyfikaty z tego języka, a obecnie przygotowuje się do zdobycia kolejnego potwierdzającego jej umiejętności językowe. W roku szkolnym 2014/2015 Kinga uzyskała tytuł finalistki w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Mediach – Warszawa 2015. Aktualnie przygotowuje pracę z zakresu historii średniowiecznej w ramach tegorocznej edycji Olimpiady Historycznej.

2. Celina Stępień – wzorowa uczennica klasy II I LO w Jędrzejowie, średnia 5,25. Celina jest uczennicą klasy o profilu matematyczno-politechnicznym. Chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach organizowanych na terenie szkoły, aktywnie współpracuje z Samorządem Uczniowskim. Jest osoba pilna, ambitna i bardzo pracowitą. Pomaga innym uczniom w nauce jest przy tym życzliwa i koleżeńska. We wrześniu bieżącego roku zajęła III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Ach, świętokrzyskie czaruje”.

3. Katarzyna Radomska – wzorowa uczennica III klasy II Liceum Ogólnokształcącego w ZSP nr 1 w Jędrzejowie, średnia ocen 5,33. Kasia jest uczennicą bardzo ambitną, odpowiedzialną i kreatywną o szerokich zainteresowaniach, zwłaszcza w dziedzinie muzyki i teatru. To „urodzona aktywistka”, angażuje się w różnorodne działania na rzecz szkoły a także środowiska lokalnego. Uczęszcza na lekcje do Akademii Śpiewu w Małogoszczu oraz na zajęcia teatralne „Per-Arte” do Jędrzejowskiego Centrum Kultury. Brała udział w projekcie gminnym „Międzyszkolny Pedagog Kultury”. Pełni funkcje przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, jest inicjatorką wielu imprez i uroczystości szkolnych. Poświęca swój czas i opiekuje się 91-letnią kombatantką. Jest wolontariuszką Fundacji „Progress”, pomaga odrabiać lekcje dzieciom w świetlicy „Caritas”, prowadzi z nimi zajęcia muzyczne i przygotowuje przedstawienia, zorganizowała i przeprowadziła akcję „Szlachetnej Paczki”, corocznie uczestniczy w akcji WOŚP-u. Oprócz osiągania corocznie wysokich not, Kasia bierze udział w konkursach szkolnych: w konkursie historycznym „Solidarność” została finalistką, w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim oraz konkursie „Wygraj sukces„ otrzymała wyróżnienie .

4. Dariusz Wachowicz – wzorowy uczeń IV klasy Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie, średnia ocen 5,25. Darek jest uczniem o wyjątkowej motywacji i zaangażowaniu , należy do uczniów którzy mają sprecyzowane plany na przyszłość. Bardzo interesuje Go świat ekonomii i procesów zachodzących w tej dziedzinie, swoje wiadomości i zainteresowania wykorzystuje podczas konkursów i olimpiad. Brał udział w Olimpiadzie Ekonomicznej, Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadzerskich, Olimpiadzie Wiedzy o Bankach, Konkursie Statystycznym zajmując III miejsc w województwie. Był bardzo aktywnym uczestnikiem projektu „Edukacja Zawodowa w Praktyce”. Dariusz pracuje w samorządzie szkolnym, bierze udział w prawie każdym przedstawieniu lub uroczystości szkolnej, doskonale sprawdza się w roli narratora oraz lektora. Swój wolny czas wykorzystuje na zajęcia teatralne w Jędrzejowskim Centrum Kultury oraz gra w piłkę nożną, jest członkiem Jędrzejowskiej Ligi „Futsal-u” . W turnieju sportowym z okazji nadania imienia szkole otrzymał statuetkę dla najlepszego bramkarza.

5.Gabriela Przybylska – wzorowa uczennica II klasy Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,6. Gabrysia jest uczennicą technikum w zawodzie technik hotelarstwa. Bardzo pilna uczennica, udziela się w zajęciach dodatkowych a jej zaangażowanie wykracza poza ramy programowe. Chętnie bierze udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Do jej sukcesów należy zajecie drugiego miejsca w konkursie matematycznym „Rachmistrz” oraz pierwsze w powiatowych zawodach strzeleckich, podczas których reprezentowała szkołę jako członek LOK-u. Angażuje się w działania na rzecz szkoły. Pomagała w organizacji szkolnych zawodów w piłkę nożną, brała udział w zawodach piłki siatkowej. Jako członek pocztu sztandarowego reprezentuje szkołę w uroczystościach szkolnych i środowiskowych, jest przewodnicząca samorządu klasowego. Bierze udział w akcjach charytatywnych, jest wolontariuszką WOŚP.

6. Dominik Łataś – wzorowy uczeń klasy II Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,5. Dominik jest uczniem technikum w zawodzie technik budownictwa. Od dawna interesuje się branżą budowlaną, począwszy od projektowania poprzez sam proces budowy, aż po wykończenie wnętrz. Jego zainteresowania przyszłym zawodem wykraczają poza program szkoły- w miarę możliwości Dominik stara się uczestniczyć w targach budowlanych, czyta fachowe czasopisma, przegląda strony internetowe w poszukiwaniu nowinek z branży budowlanej. Chętnie uczestniczy w konkursach przedmiotowych. Angażuje się w życie szkoły, pracując w samorządzie klasowym i szkolnym. Należy do Ligi Ochrony Przyrody, rokrocznie pracuje jako wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dominik jest osoba odpowiedzialna, sumienna i pracowita. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą i wzorowym zachowaniem.

7. Karol Wieczorek – wzorowy uczeń klasy II Technikum w Zespole Szkół CKP w Krzelowie, średnia ocen 5,1. Oprócz bardzo dobrych wyników w nauce Karol chętnie uczestniczy w działaniach pozalekcyjnych, angażuje się w pracę na rzecz klasy i szkoły. Brał udział w zbiórce pieniędzy podczas 23 Finału WOŚP pod hasłem ” Gramy dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów”. Gra w Orkiestrze Dętej przy Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie. Charytatywnie prowadził zabawę andrzejkową dla dzieci z Przedszkola Samorządowego i uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Warzynie Pierwszym. Karol to uczeń posiadający wyjątkowe walory: ambitny, kreatywny, obowiązkowy, pracowity a przy tym otwarty na potrzeby innych.

8.Karol Polak – bardzo dobry uczeń II klasy Technikum w ZSP w Sędziszowie, średnia ocen 4,63. Uczeń, którego wyróżnia kultura osobista, cechuje twórcze myślenie. Posiada właściwą motywację do nauki, co skutkuje bardzo dobrymi wynikami. Samodzielnie poszerza wiedzę, która wykracza poza zakres materiału programowego i chętnie uczestniczy w konkursach przedmiotowych. Pasjonuje się informatyką i stale rozwija i poszerza swoje zainteresowania w tej dziedzinie. Uczeń z zaangażowaniem włącza się w życie klasy i szkoły, chętnie podejmując dodatkowe zajęcia, które umiejętnie godzi z obowiązkami szkolnymi.

9.Sylwia Wylot – wzorowa uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego imienia M. Konopnickiej w ZSP w Wodzisławiu - średnia ocen 5,07. Sylwia jest wyróżniającą się, ambitną o wysokiej kulturze osobistej uczennicą osiągającą bardzo dobre wyniki w nauce. Bierze aktywny udział w organizacji uroczystości szkolnych i okolicznościowych jako inicjatorka i dobra organizatorka. Jako przewodnicząca Samorządu szkolnego potrafi motywować innych do podejmowania różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz klasy, szkoły oraz całej społeczności szkolnej. Chętnie pomaga innym, przez co cieszy się szacunkiem i sympatią wśród rówieśników oraz nauczycieli.

DSC03150

Współpraca pomiędzy placówkami opiekuńczymi a samorządem powiatu przed Świętami Bożego Narodzenia przybiera chyba najbardziej miłą formę.

 

Z okazji dnia św. Mikołaja w Domu Dziecka w Nagłowicach oraz placówkach rodzinnych w Małogoszczu i Miąsowej (na zdjęciu)  pojawili się przedstawiciele powiatu jędrzejowskiego - wicestarosta Janusz Grabek i zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Tomasz Kowalski. Przywieźli oni wychowankom prezenty - w imieniu św. Mikołaja. Spotkania z dziećmi i ich wychowawcami dały obu stronom wiele pozytywnych emocji.

Z kolei podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się 9 grudnia w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, wystąpili z jasełkami wychowankowie Domu Dziecka w Nagłowicach, czym sprawili radość radnym i innym uczestnikom posiedzenia samorządu powiatu.

DSC03169