Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

jar 01aKultura, edukacja, samorząd” - po takim hasłem odbyła się pierwsza z cyklu trzech wizyt marszałka województwa świętokrzyskiego, Adama Jarubasa, w powiecie jędrzejowskim. Na zaproszenie starosty, Edmunda Kaczmarka, marszałek zapoznał się z problemami mieszkańców powiatu oraz odwiedził lokalne muzea, szkoły oraz spotkał się z włodarzami gmin.

W czwartek, od godzin porannych gościem starosty jędrzejowskiego, Edmunda Kaczmarka, był marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas. To cześć cyklu spotkań władz województwa z władzami powiatu, która ma przybliżyć potrzeby oraz pokazać największe sukcesy ziemi jędrzejowskiej.

- To jest taka gospodarcza wizyta gospodarza województwa świętokrzyskiego, pana marszałka, na ziemi jędrzejowskiej. To pierwsze z cyklu zapowiadanych spotkań. Przynajmniej trzy takie odbędą się, ale tematycznie będą inne. Dzisiejsza jest zatytułowana „Kultura, edukacja, samorząd” - mówi Edmund Kaczmarek, starosta jędrzejowski.

DSC03730Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas odwiedził powiat jędrzejowski, na zaproszenie starosty Edmunda Kaczmarka.

Była to wizyta gospodarcza, w kontekście kultura-edukacja-samorząd. Planowane są kolejne takie wizyty, dotyczące innych sfer życia społecznego w naszym powiecie.
– Pan marszałek oczywiście wielokrotnie już odwiedzał ziemię jędrzejowską, ale częściej podczas uroczystości, czy ważnych wydarzeń – mówi starosta jędrzejowski. – Dla dobrej współpracy samorządów potrzebne są także wizyty o charakterze roboczym, dzięki którym łatwiej zdiagnozować konkretne potrzeby przy ustalaniu podziału środków zewnętrznych na inwestycje.
Wizyta marszałka rozpoczęła się od zwiedzania Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, gdzie zaprezentowana została m.in. kolekcja zegarów słonecznych, biblioteka starodruków oraz odnowione niedawno – przy współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Ryby – oryginalne założenie ogrodowe.
Marszałek odpowiadał też na pytania dziennikarzy na konferencji prasowej. Pytano m.in. o plany wobec jednej z najważniejszych atrakcji turystycznych regionu - jędrzejowskiej kolejki wąskotorowej, której sytuacja finansowa ciągle nie jest zadowalająca.
- Ciuchcia jest unikalną atrakcją w skali Polski, ale nie może funkcjonować w takiej formie jak obecnie, w oderwaniu od innych atrakcji. Trzeba skorzystać z dodatkowych możliwości, na przykład stworzyć więzi marketingowe z uzdrowiskiem Busko-Zdrój, gdzie przyjeżdża ponad sto tysięcy ludzi rocznie – mówił Adam Jarubas. – Żaden z udziałowców Ciuchci Expres Ponidzie nie wyobraża sobie, żeby przestała ona funkcjonować, również województwo na pewno nie wycofa się ze spółki, ale trzeba znaleźć rozwiązanie lepsze niż obecnie, bardziej nowoczesne na funkcjonowanie tej atrakcji turystycznej. Rozmawiamy z trzema organizacjami pozarządowymi, które zadeklarowały gotowość do wzięcia odpowiedzialności za działalność Ciuchci. Mają one bardzo ciekawe pomysły marketingowe. Mamy świadomość, że samorząd województwa będzie musiał dokładać więcej, ale nadal solidarnie dzieląc ten ciężar z innymi samorządami. Największych nakładów wymaga odcinek w gminie Imielno, gdzie znajduje się przeprawa przez Nidę, remont mostów pochłonie kilka milionów złotych - podreślał marszałek.
Adam Jarubas mówił też o planach województwa na najbliższe lata, jeśli chodzi m.in. o promocję turystyki w regionie, zwłaszcza pod kątem popularyzacji zasobów świętokrzyskiej przyrody oraz o planowanych naborach wniosków na projekty w zakresie kultury i turystyki.
Kolejnym punktem wizyty był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, gdzie młodzież z klas drugich i trzecich zapoznała się z prezentacjami na temat zawodów przyszłości oraz znaczeniu znajomości języków obcych. Prezentacje te przedstawili współpracownicy marszałka: Andrzej Łukasik – doradca ds. międzynarodowych oraz asystent Paweł Garbuzik.

DSC03765
Młodzież pytała m.in. o plany w zakresie walki z bezrobociem w regionie oraz o zamiary samorządu województwa względem problemu uchodźców.
Marszałek Adam Jarubas odwiedził jeszcze dwie gminy: Nagłowice i Oksę, w których spotkał się z samorządowcami. W Oksie w spotkaniu wziął także udział Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim. Rozmawiano o możliwościach wykorzystania środków unijnych w najbliższej perspektywie finansowej.
W Nagłowicach miało ponadto miejsce krótkie spotkanie z dziećmi i kadrą Centrum Administracyjnego Placówek dla Dzieci i Młodzieży.DSC03779

DSC036342 lutego 1944 roku w Jędrzejowie miała miejsce udana akcja odbicia pięciu żołnierzy Armii Krajowej z katowni gestapo. W tym roku uczczono już 72. rocznicę tego wydarzenia.


Uroczystość przy tablicy upamiętniającej akcję odbicia więźniów jest już coroczną lokalną tradycją. Biorą w niej udział kombatanci, poczty sztandarowe szkół i instytucji oraz władze samorządowe i młodzież szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku gościem specjalnym był p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie Jan Józef Kasprzyk.
Najpierw złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą tamto wydarzenie, która znajduje się obok I LO w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada, a następnie wszyscy zgromadzili się na ul. Okrzei, pod pomnikiem komendanta AK w obwodzie jędrzejowskim mjra Stefana Gądzio „Kosa”, który dowodził akcją. Straż przy pomniku pełniła młodzież z klas mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
Pod pomnikiem złożono kwiaty, wręczono też odznaczenia. Medalem „Pro Patria” został odznaczony sztandar Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, szkoły znanej z kultywowania tradycji historycznych i patriotycznych. Medale „Za zasługi dla Światowego Związku Żolnierzy AK” otrzymali też dwaj nauczyciele tej szkoły – Bernard Suchmiel, opiekun Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej i Paweł Kowalski, prezes (bez uprawnień kombatanckich) Koła Światowego Związku Żołnierzy AK.
Dwa odznaczenia otrzymał starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek: medal pamiątkowy 75-lecia Batalionów Chłopskich oraz medal 60-lecia powstania Państwa Podziemnego.
Wręczając staroście odznaczenie Piotr Kurek, członek Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK, mówił o zasługach Edmunda Kaczmarka w podtrzymywaniu na terenie powiatu tradycji patriotycznych. Przypomniał, że był on jednym z głównych inicjatorów budowy pomnika mjra Gądzio „Kosa” i wielu innych miejsc pamięci historycznej.

DSC03653
Medalem 60-lecia powstania Państwa Podziemnego został też wyróżniony Szkolny Klub Historyczny im. AK przy ZSP nr 2 w Jędrzejowie.
- Bądźcie naśladowcami tamtego wojennego pokolenia w umiłowaniu wolności i niepodległości – powiedział, zwracając się do młodzieży, licznie uczestniczącej w uroczystości, minister Jan Józef Kasprzyk.
- Pamiętajcie o tych wydarzeniach, kultywujcie pamięć o przeszłości, o bohaterstwie ludzi, którzy musieli walczyć i ginąć za ojczyznę – powiedział z kolei starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek.
Po uroczystości odprawiona została msza św. w klasztorze cysterskim, podczas której dziękowano Bogu za uratowanie życia pięciu żołnierzy 2 lutego 1944 r., modlono się też za poległych w czasie wojny oraz o zdrowie dla żyjących kombatantów.
Bernard Suchmiel, przewodniczący Powiatowej Rady ds. Kombatantów przypomniał o przebiegu akcji, odczytał też fragment wspomnień jednego z jej uczestników – ppor. Mieczysława Maludzińskiego „Walmiecza”.
Przeprowadzona bez strat własnych, trwająca kilka minut, akcja ta doprowadziła do uwolnienia pięciu żołnierzy Armii Krajowej z katowni gestapo, która znajdowała się w Jędrzejowie przy ul. 11 listopada 44 (budynek nie istnieje).
Uwolnieni zostali: Stanisław Białkiewicz „Zaremba”, kpr. pchor. Zbigniew Białkiewicz „Świerk”, Adam Grabowski „Mocny”, kpr. pchor. Zbigniew Grabowski „Czarny”, Stanisław Skowronek „Pniak”.
Akcją dowodził mjr Stefan Gądzio „Kos”, a jej uczestnicy to żołnierze z oddziału dywersyjnego AK z podobwodu Wodzisław, dowodzonego przez sierż. Józefa Maja „Balleta”. Wzięli w niej udział: kpr.pchor. Jan Stempkowski „Michał”, kpr. Zygmunt Szyksznian „Orzeł”, kpr. Jan Turek „Kokoto”, kpr. Stanisław Urban „Kuźmicz”, st.strz. Jerzy Ostrowski „Elza”, st.strz. Władysław Trątnowiecki „Sarna”, wraz z ubezpieczającymi akcję” ppor. Mieczysławem Karkowskim „Grabem”, ppor. Mieczysławem Maludzińskim „Walmieczem” i ppor. Hieronimem Piaseckim „Zolą”.

Organizatorami rocznicowych uroczystości byli: starosta jędrzejowski, burmistrz Jędrzejowa, Światowy Związek Żołnierzy AK Koło w Jędrzejowie, Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej przy ZSP nr 2 w Jędrzejowie.DSC03688

DSC035861 lutego w Starostwie Powiatowym przy ul. 11 Listopada w Jędrzejowie rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska, która będzie pracować do 2 marca. Przed komisją, w celu kwalifikacji wojskowej, stawi sie łącznie 544 osoby, w tym sześć kobiet.

Powiatowej Komisji Lekarskiej przewodniczy dr n.med. Waldemar Michalczak, sekretarzem jest Zbigniew Węglowski - inspektor w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie. Wojskową Komendę Uzupełnień w Busku Zdroju reprezentuje oficer Wydziału Rekrutacji kpt. Krzysztof Blicharski.

W bieżącym roku na kwalifikację wojskową są wzywani mężczyzźni urodzeni w roku 1997 (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Przed komisją staną również kobiety urodzone w latach 1992-1997 kończące w tym roku szkolnym naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić także ochotnicy - mężczyźni i kobiety - niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

- W czasie kwalifikacji wojskowej powiatowe komisje lekarskie określą stającym przed nimi kandydatom zdolność do czynnej służby wojskowej, zalożona im zostanie ewidencja wojskowa, wydane zostaną książeczki wojskowe - mówi kpt. Krzysztof Blicharski z WKU w Busku Zdroju. - Osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej z dniem, w którym orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej staje się ostateczne, zostaną przeniesione do rezerwy.

Kwalifikacja wojskowa jest również okazją do uzyskania wyczerpujących informacji od przedstawicieli WKU na temat ochotniczych form służby wojskowej: służby przygotowawczej, służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, zawodowej słuzby wojskowej oraz szkolnictwa wojskowego.

 

Na zdjęciu: Powiatowa Komisja Lekarska wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

 

premier dwwNie będzie zadań zleconych bez pokrycia finansowego. A administracja rządowa i samorządowa powinny się wspierać.

Takie deklaracje padły z ust premier Beaty Szydło, której przemówienie otworzyło pierwsze po wyborach parlamentarnych plenarne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Spotkanie odbyło się 26 stycznia br. w Sali Kolumnowej im. Anny Walentynowicz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Związek Powiatów Polskich reprezentowali na nim: Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński; Edmund Kaczmarek, członek Zarządu ZPP, starosta jędrzejowski oraz Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP.

Źródło: www.zpp.pl

 

 

kwrist dww sty 16