Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

f 12 15Kilka tysięcy przedmiotów, w tym książki, fotografie, meble, płyty i obrazy, trafiło do jędrzejowskiego Muzeum im. Przypkowskich. To dary przekazane w testamencie przez Ewę Makomaską – Mozer, wnuczkę założyciela muzeum. Powstała z nich wyjątkowa wystawa, którą można już zwiedzać.

W minioną sobotę w pawilonie wystawowym Muzeum in. Przypkowskich odbyły się trzy ważne wydarzenia. Jednym z nich był koncert Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego.

Miejski chór powstał przy Towarzystwie Muzycznym w Jędrzejowie blisko dwa lata temu. Jego dyrygentem jest chórmistrz Małgorzata Banasińska-Barszcz. W minioną sobotę chór uświetnił otwarcie dwóch wystaw w Muzeum im. Przypkowskich. Pierwsza to „Dary Ewy Makomaskiej-Mozer”, która zmarła w grudniu ubiegłego roku.

- Była moją cioteczną siostrą. Wnuczką Feliksa Przypkowskiego, założyciela muzeum. Przed śmiercią sporządziła testament, w którym wszystkie ruchomości przekazała naszemu muzeum – mówi Piotr Maciej Przypkowski, dyrektor.

Okazało się, że to kilka tysięcy pozycji. Sama biblioteka liczy ponad 3 tysiące tomów. W skład darów dla muzeum weszły również meble, fotografie, płyty i obrazy. Ich opracowywanie trwało kilka miesięcy. Tę wystawę będzie można zwiedzać mniej więcej do czerwca. Nieco krócej, bo prawdopodobnie do końca roku w muzeum oglądać można druga wystawę „Plakaty i grafika komputerowa” Zbigniewa Latały.

Jak mówi sam autor wystawy, zobaczyć można na niej przede wszystkim człowieka.

- Dokonałem wyboru postaci, które mnie zainspirowały, chciałem, by były to postaci, które miały wpływ na kształt mojej osobowości – przyznaje Zbigniew Latała.

Muzeum im. Przypkowskich mieści się przy Placu Tadeusza Kościuszki w Jędrzejowie.

 

 

Źródło: http://www.tvswietokrzyska.pl/jedrzejow/wiadomosci/jedrzejow/item/14812-plakaty-i-dary-w-jedrzejowskim-muzeum.html


wstazka

W związku z przypadającą w dniach 25 listopada – 10 grudnia kampanią ONZ „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że w ramach obchodów ogólnopolskiej Kampanii „Białej Wstążki”, na terenie naszego powiatu zaplanowano następujące przedsięwzięcia:
1) DODATOWE DYŻURY SPECJALISTÓW:
 w dniu 30 listopada br. - ( poniedziałek ) dyżur adwokata w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy. Ul. Okrzei 49B
 w dniu 1 grudnia br. ( wtorek ) - dyżur psychologa w godz. 16:00 – 18:00 w budynku przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie,
przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro )
 w dniu 15 grudnia br. ( wtorek ) - dyżur adwokata i psychologa - w godz. 15:00 – 18:00 w budynku przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro )
 w dniu 28 grudnia br. ( poniedziałek ) - dyżur adwokata i psychologa w godz. 10:00 – 13:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy. Ul. Okrzei 49B
2) WSPÓLNE DYŻURY W INSTYTUCJACH - z inicjatywy PCPR-u w dniach 7, 8 i 9 grudnia br. w godzinach urzędowania będą pełnić dyżury oraz udzielać porad i informacji osobom pokrzywdzonym wskutek przemocy pracownicy następujących instytucji:
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie – w godz. 7:30 do 15:30 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B i pod numerem tel. 41 3863600 / pracownik socjalny, specjalista pracy z rodziną/
 Sąd Rejonowy w Jędrzejowie - w godz. od 8:00 – 15:30 w siedzibie Sądu w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 74 i pod numerem tel. 41 3861441 /kuratorzy/
 Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie – w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 78, tel. 41 3860205
 Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie - w dniach 7- 8 w godz. 7:45 - 15:45 w siedzibie Prokuratury w Jędrzejowie, przy ul. Piłsudskiego 1 / prokurator/
 Pogotowie Ratunkowe w Jędrzejowie – w siedzibie Pogotowia, przy ul. 11-go Listopada 26 i pod numerem telefonu 41 3862340 w godz od 7:00 do 14:00 – pielęgniarka koordynująca, a w godz. 18:00 – 8:00 – lekarz dyżurujący.
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jędrzejowie – w godz. od 8:00 do 15:00 w siedzibie Poradni w Jędrzejowie, przy ul. Reymonta 1 lub pod numerem telefonu 41 3861722 / psycholog, pedagog /
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nagłowicach – w siedzibie Ośrodka, przy ul. Kacpra Walewskiego 6 lub pod numerem tel. 41 3814584 dyżur pełnią: 7 grudnia w godz. 15:00 – 19:00 – pedagog, 8 grudnia w godz. 15:00 – 18:00 – prawnik, 9 grudnia w godz 15:00 – 20:00 – psycholog.
 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień przy Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie – terapeuta uzależnień / specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
7 grudnia br. - w godz. 12:00 – 17:00, w siedzibie Punktu w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro );
8 grudnia br. – w godz. 14:30 – 19:00 w Centrum Rehabilitacji w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 113B ( budynek OPS MiG Jędrzejów );
11 grudnia br. - w godz. 15:00 – 19:00, w siedzibie Punktu w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro );
- pracownicy socjalni wszystkich ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu: Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu i w Sędziszowie, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w: Oksie, Imielnie, Słupii, Sobkowie, Wodzisławiu i w Nagłowicach będą udzielać informacji w swoich siedzibach lub pod numerami telefonów w godzinach urzędowania ośrodków.
3) AKCJA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA w postaci:
- rozpropagowania białych wstążek wśród społeczności Jędrzejowa na placu targowym, przed większymi sklepami i marketami oraz wśród pracowników Starostwa Powiatowego, PCPR-u, Urzędu Miejskiego, Komendy Powiatowej Policji, Prokuratury Rejonowej, Sądu Rejonowego i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przez pracowników PCPR-u, Straż Miejską, Policję i pracowników Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, celem zwrócenia uwagi na problem przemocy i pokazanie sprzeciwu wobec jej stosowania oraz poinformowania o Kampanii „Białej wstążki” i idei, która jej przyświeca;/ wstążki zostały wykonane nieodpłatnie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie i Mnichowie oraz przez pracowników PCPR-u /;
- oplakatowania samochodów służbowych jednostek powiatowych oraz rozpropagowania plakatów, ogłoszeń i ulotek do wszystkich instytucji, urzędów, szkół, poradni i parafii w powiecie i gminach na temat „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”, Kampanii „Białej wstążki” oraz wsparcia realizowanego dla mieszkańców powiatu w postaci Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy, bezpłatnych dyżurów specjalistów: adwokata, psychologa i specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspólnych dyżurów w instytucjach;
- informacji i ogłoszeń w prasie lokalnej, na stronach powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego i mediach lokalnych / zamieszczanych nieodpłatnie /, w tym m. in. na temat przedmiotowej kampanii, rodzajów przemocy oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać oraz wspólnych dyżurów w instytucjach; ;
- spotkań z pracownikami służb i instytucji na temat współpracy w zakresie budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Patronat honorowy nad Akcją objął Starosta Jędrzejowski

Kampania „Białej wstążki” to największa na świecie, międzynarodowa kampania prowadzona w ponad 55 krajach świata, skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Kampania ,,Białej Wstążki” została stworzona przez mężczyzn i jest głównie do nich adresowana. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Ma na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy, rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet i wspierania działań na rzecz jej przeciwdziałania. Ma na celu również uświadomienie, że prawa kobiet są prawami człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.


Akcja została zapoczątkowana przez kanadyjskich aktywistów po wydarzeniach tzw. masakry w Montrealu, kiedy to w dniu 6 grudnia 1989 roku na terenie tamtejszej politechniki 25-letni mężczyzna zamordował 14 kobiet, a 13 ranił. Oświadczył, że zrobił to, bo jego zdaniem kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych, ponieważ zabierają miejsca mężczyznom, którzy przez kobiety nie mogą ich ukończyć – tak jak to się stało w jego przypadku. Tradycja noszenia białej wstążki narodziła się dwa lata poźniej w 1991 roku - właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc przemoc stosowaną wobec kobiet. Dzień 6 grudnia – jako upamiętnienie tragicznych wydarzeń w budynku politechniki w Montrealu ogłoszony został Dniem Białej Wstążki. Noszenie jej, szczególnie przez mężczyzn, ma wyrażać ich sprzeciw wobec wszelkich form przemocy stosowanej wobec kobiet ( zarówno psychicznej, jak i fizycznej i seksualnej ). Wstążka symbolizuje osobiste zobowiązanie mężczyzny, że nigdy nie będzie stosował, akceptował lub milczał w kwestii przemocy, a często także jego zaangażowanie w działania podejmowane na rzecz walki z przemocą.


Kampania Białej wstążki odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć, zawiera się między 25 listopada a 10 grudnia. Nie są daty przypadkowe. Początek 16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet – 25 listopada został ogłoszony w 1999 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet dla upamiętnienia zamordowania w 1960 r. działaczek na rzecz praw człowieka 3 sióstr: Patrii, Minervy i Marii Teresy Mirabal w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany. 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć kończy 10 grudnia - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Data ta ma na celu podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka oraz zwrócenie uwagi na fakt, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.


Pierwsze w Polsce kampanie „Białej Wstążki” zostały przeprowadzone w Kielcach pod hasłem: "Prawdziwy mężczyzna nie bije", a w 2008 r. pod hasłem: "Kocham, lubię szanuję, nie biję". Od tamtej pory Akcja rozprzestrzeniła się na cały kraj. W ramach kampanii organizowane są różnego rodzaje akcje profilaktyczne i informacyjne na temat przemocy. Na ulicach miast i w urzędach rozdawane są skierowane do mężczyzn ulotki z informacjami o przemocy wobec kobiet, jej rodzajach, sposobach włączenia się do walki z przemocą oraz symboliczne białe wstążki. Ze względu na skalę zjawiska przemocy i jego złożoność, przeciwdziałanie przemocy wymaga interdyscyplinarnego współdziałania wielu instytucji i służb. Na co zwróciliśmy uwagę podczas ubiegłorocznej I Powiatowej Kampanii „Białej wstążki,” która została przeprowadzona na terenie naszego powiatu pod hasłem „Razem skuteczniej”.DSC03088Starosta Jędrzejowski był organizatorem powiatowego konkursu plastycznego „Odkrywamy piękno przyrody Powiatu Jędrzejowskiego”.

Celem konkursu było edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, odkrywanie piękna przyrody swojego najbliższego środowiska naturalnego oraz rozwijanie wśród nich zainteresowań problematyką ochrony środowiska. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat i przeprowadzony został w czterech kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat.
Komisja konkursowa zakwalifikowała 281 nadesłanych prac w czterech kategoriach wiekowych.

Na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2015r., po rozpatrzeniu zakwalifikowanych prac Komisja przyznała I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej.
Laureatom Konkursu w dniu 27 listopada 2015r. wręczono nagrody ufundowane przez Starostę Jędrzejowskiego.

1. W kategorii wiekowej od 6 do 9 lat:
I miejsce – Weronika Laskowska – Szkoła Podstawowa w Węgleszynie, gm. Oksa
II miejsce – Anna Kamińska – Zespół Szkół Ogólnokształcących, Szkoła Podstawowa
w Małogoszczu, gm. Małogoszcz
III miejsce – Anna Fatyga – Szkoła Podstawowa w Jasionnie, gm. Jędrzejów

2. W kategorii wiekowej od 10 do 12 lat:
I miejsce – Roksana Czarnecka – Zespół Szkół w Motkowicach, gm. Imielno
II miejsce – Dominika Gocel – Szkoła Podstawowa w Jasionnie, gm. Jędrzejów
III miejsce – Kamil Wąchała – Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach, gm. Sobków

3. W kategorii wiekowej od 13 do 15 lat:
I miejsce – Weronika Koszowska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jędrzejowie
II miejsce – Angelika Kałka – Gimnazjum Publiczne w Sobkowie, gm. Sobków
III miejsce – Karolina Niechciał – Gimnazjum Publiczne w Słupi , gm. Słupia

4. W kategorii wiekowej od 16 do 18 lat:
I miejsce – Justyna Gałecka – I Liceum Ogólnokształcące im. M.Reja w Jędrzejowie
II miejsce – Łukasz Makowski – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jędrzejowie
III miejsce –Anna Makulska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jędrzejowie

gosc dnia 2015Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek był gościem proramu Telewizji Świętokrzyskiej "Gość Dnia", w którym mówił o rozwoju  Powiatu Jędrzejowskiego. Zaprosił również turystów do odwiedzenia urokliwego regionu Ziemi Świękorzyskiej jakim jest Powiat Jędrzejowski, a szczególnie do perełki tego regionu jak również Polski i Europy - Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

 

 Źródło: http://www.tvswietokrzyska.pl/jedrzejow/wiadomosci/jedrzejow/item/14687-czwarta-kadencja-i-to-jeszcze-nie-wszystko.html

gryf 201521 listopada w Centrum Kultury w Jędrzejowie, po raz jedenasty wręczono wyróżnienia przyznawane przez powiat jędrzejowski. Statuetki "Złoty Gryf" otrzymują corocznie osoby i instytucje działające na rzecz lokalnej społeczności w różnych dziedzinach życia.

Podczas tegorocznej, jedenastej gali wręczenia statuetek „Złoty Gryf” poznaliśmy ośmiu laureatów w pięciu kategoriach. Co roku powiat jędrzejowski wyróżnia tą nagrodą osoby i instytucje za lokalny rozwój gospodarczy, działalność pożytku publicznego i integrację społeczności lokalnej, edukację, kulturę, pielęgnowanie tradycji kulturowych i historycznych, ochronę środowiska, rozwój turystycznego wykorzystania walorów powiatu oraz działalność samorządową i administracji publicznej.

- Myślałem kiedyś żeby, jako społeczność powiatu, znaleźć sposób, by wyróżnić ludzi, stowarzyszenia, osoby i tych, co chcą robić dla tej ziemi coś dobrego. To nie jest nagroda finansowa. To prestiżowa nagroda dla osób, które są ponadprzeciętne – mówi Edmund Kaczmarek, starosta jędrzejowski.

Podczas gali udało nam się porozmawiać z niektórymi nagrodzonymi, którzy opowiedzieli nam przed kamerami, czym jest dla nich ta nagroda.

- Jest to ogromne wyróżnienie, a zarazem motywacja do dalszego działania. Myślę, że wszystko jeszcze przed nami. Mamy młode pokolenie, któremu musimy otworzyć drogę, by też działało z całego serca – mówi Jolanta Bąk z Koła Gospodyń Wiejskich „Korytniczanki”.

- Ta nagroda jest uwieńczeniem naszej działalności społecznej wszystkich członków stowarzyszenia. Działamy od 1997 roku i na początku byliśmy filią stowarzyszenia z Kielc, a od 2010 roku wzięłyśmy sprawy w swoje ręce – mówi Karolina Jarosz z Jędrzejowskiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich „Ab Imo Pectore”.

- Chciałyśmy coś robić dla społeczności lokalnej. Coś, co wyciągnie ludzi z domu i pokaże, że można do Jędrzejowa zaprosić Małgorzatę Kożuchowską, Przemysława Babiarza czy profesor Annę Świderkówną – dodaje Ewa Fortunka z Jędrzejowskiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich „Ab Imo Pectore”.

Starosta jędrzejowski, Edmund Kaczmarek, nie ukrywał, że zawsze jest trudno wyłonić tych najlepszych.

- Niektórzy nominowani nie doczekali się nagrody, ale przyjdzie dla nich pora. To jest bardzo trudna rola dla kapituły, by wybrać kogoś, a przy okazji innych nie obrazić. Myślę, że w następnych edycjach będzie czas i pora, by im podziękować – mówi starosta.

Galę wręczenia statuetek „Złoty Gryf” uświetnił koncert Edwarda Hulewicza – polskiego piosenkarza estradowego, kompozytora, autora tekstów oraz założyciela grupy Tarpany. Swoje artystyczne zdolności zaprezentowały również wychowanki Rodzinnego Domu Dziecka z Miąsowej oraz zespół taneczny „Parada”.

 

 

Źródło: http://www.tvswietokrzyska.pl/jedrzejow/wiadomosci/jedrzejow/item/14686-statuetki-zloty-gryf-wreczone-po-raz-jedenasty.html