Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

wojskoSiły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej starają się o najlepszych ochotników do służby wojskowej, aby utrzymać niezbędny stan wyszkolonych żołnierzy stanowiących potencjał obronny Państwa.
Jeśli masz ukończone 18 lat i nie pełniłeś do tej pory służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, chcesz spełnić swoje aspiracje życiowe i zawodowe, podejmij wyzwanie zgłoś się do służby przygotowawczej.
W trakcie szkolenia wzmocnisz swoje cechy osobowe, odwagę, zdecydowanie i poczucie własnej wartości oraz zdobędziesz unikalne kwalifikacje, które pozwolą Ci w pełni wykorzystać swój potencjał kompetencyjny i zawodowy.
W trakcie pełnienia służby przygotowawczej otrzymasz uposażenie miesięczne w wysokości 870 zł, zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie wyposażenie oraz bezpłatną opiekę medyczną i stomatologiczną.
Jeśli posiadasz na wyłącznym utrzymaniu niepracującego małżonka, dzieci lub rodziców, otrzymasz miesięcznie w trakcie pełnienia służby zasiłek w kwocie
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego. Ponadto, przez cały okres pełnienia służby przygotowawczej będziesz podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu a po jej zakończeniu otrzymasz z budżetu armii odprawę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w danym roku, tj. ok. 1850 zł brutto.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku - Zdroju prowadzi nabór ochotników na li (04.05-26.08.2016 r.) i Ili (06.09-23.12.2016 r.) turnus służby przygotowawczej, która umożliwi Ci zdobycie dającego prestiż i cieszącego się dużym zaufaniem społecznym elitarnego zawodu żołnierza.

Więcej informacji możesz uzyskać w siedzibie WKU w Busku - Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 10, pod numerami telefonów: 261 174 764, 261 174 758 lub na stronie internetowej: http://www.buskozdro j.wku.wp.mil.pl

DSC03867W Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie podpisano wniosek o dofinansowanie projektu, którego celem jest pomoc osobom bezrobotnym i ich aktywizacja zawodowa.

Powiat jędrzejowski jako jeden z dwóch powiatów w naszym województwie zdecydował się na udział w projekcie firmy MTD Consulting z Poznania, która złożyła wniosek konkursowy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.


Projekt zakłada aktywizację osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, poprzez pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej. W projekcie preferowane będą kobiety i osoby z niskimi kwalifikacjami.


Jeśli uda się pozyskać pieniądze, 40 bezrobotnych z naszego powiatu przejdzie szkolenia i skorzysta z doradztwa w zakresie otwarcia i prowadzenia własnej firmy. Następnie 34 osoby, które stworzą najlepsze biznesplany, otrzymają bezzwrotną dotację w wysokości ponad 24 tysiące złotych na otwarcie i prowadzenie firmy, która trzeba prowadzić przez co najmniej rok. Ponadto osoby te otrzymają wsparcie pomostowe: 1850 zł przez pół roku, a osoby z niepełnosprawnością – przez 12 miesięcy.


Jak mówi starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej są najlepiej wydanymi pieniędzmi w walce z bezrobociem, dlatego nasz powiat zdecydował się na przystąpienie do tego projektu.

 

Na zdjęciu, od prawej: starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, Marcin Król z MTD Consulting, wicestarosta Janusz Grabek.

DSC03859Przy ulicy Przypkowskiego w Jędrzejowie pojawiły się młode drzewka, a na tych nieco starszych zamontowano budki lęgowe dla ptaków. W sumie przy drogach powiatowych zostaną nasadzone 172 drzewa.

Zarząd Dróg Powiatowych zakupił drzewa do nasadzeń przy drogach powiatowych, zgodnie z planem z 2015 roku. Nasadzenia rozpoczęto od Jędrzejowa – przy ul. Przypkowskiego zostały posadzone drzewa z gatunku jarząb pospolity – 28 sztuk.
Jak poinformował nas Paweł Błaszkiewicz z jędrzejowskiego ZDP, w sumie zakupiono 172 drzewa. Pozostałe zostaną posadzone przy drogach w gminach: Sędziszów – 122 sztuki, Imielno – 12 i w Sobkowie – 6.
Nasadzenia wykonują, na zlecenie ZDP, pracownicy Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych „Bór” z Boleścic.

Na rosnących już od dawna wzdłuż ulicy Przypkowskiego drzewach zamontowanych zostało pięć budek lęgowych dla ptaków. Wykonali je w ramach zajęć uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie. Takich budek WTZ ma zamiar wykonać jeszcze więcej.

Dziękujemy za tak pozytywny, proekologiczny pomysł. Mamy nadzieję, że ptaki szybko się zadomowią w budkach, których dotychczas w Jędrzejowie jest jDSC03849ak na lekarstwo.
Może inne instytucje, stowarzyszenia, a nawet prywatne osoby zechcą przyłączyć się do takiego działania i zaproszą ptaki do nowych, pięknych budek? Zachęcamy.

zsp sedzZespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie to placówka, która w rozstrzygniętym niedawno konkursie „Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły”, organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej została laureatem. Co jest w tej szkole, że wybija się ponad przeciętność? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Już na pierwszy rzut oka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie wzbudza zaufanie. Kameralne sale, usytuowanie szkoły, a także przyjazna dyrekcja, to wszystko wpływa na kapitalną atmosferę. Powstanie szkoły datuje się na rok 1945.

Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć szkoły. Jednak ostanie lata placówka może zaliczyć do szczególnie udanych. 

- W branży technik mechanik jesteśmy obecnie sklasyfikowani na dziewiątym miejscu w kraju. W ubiegłym roku szkoła została wyróżniona przez Ministra Gospodarki za efektywna współpracę z pracodawcami oraz środowiskiem lokalnym  - informuje TVŚ dyrektor szkoły, Leszek Szkliniarz.

Świętokrzyski Klaster Edukacji Zawodowej powstał między innymi z inicjatywy ZSP w Sędziszowie. 

I sto lat nau Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie powstało w latach dwudziestych minionego wieku. Początkowo gimnazjum żeńskie, wybudowane z pozostałości cerkwi, która stała w miejscu szkolnego boiska, a od końca lat czterdziestych w ramach centralnej reformy oświaty, w placówce wprowadzono jednolite liceum ogólnokształcące.

Od prawie stu lat I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie kształci młodzież, która z dużym powodzeniem zdaje maturę na bardzo wysokim poziomie. W ofercie edukacyjnej placówki znajdziemy klasy o profilu matematycznym, matematyczno-przyrodniczym, medyczno-przyrodniczym, językowo-medialnym, humanistyczno-prawnym oraz ogólnym.

- W zależności od kierunku, jaki mamy, poszerzone są przedmioty, czy to matematyka, czy biologia, chemia, fizyka. Staramy się spełniać zapotrzebowanie, jakiego oczekują od nas uczniowie, bo to oni mają największy wpływ na to, jakie te kierunki są – mówi Marek Zygan, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie.

Dużym sukcesem szkoły jest udział uczniów w wielu olimpiadach przedmiotowych oraz wysoki poziom zdawalności matematyki na poziomie rozszerzonym na egzaminach maturalnych. Na szczególną uwagę zasługuje bogato wyposażona biblioteka, w której znajdziemy ponad pięć i pół tysiąca tytułów.

- Mamy od ośmiu lat sponsora, naszego absolwenta, pana profesora Stanisława Gomułkę, który niezależnie od naszych możliwości finansowych i organu prowadzącego, jakim jest starostwo, bardzo nas wspomaga. Biblioteka, na przestrzeni ostatnich ośmiu lat, została zasilona kwotą ponad 150 tysięcy złotych. Ostatnio, w związku z nową postawą programową, Pan Profesor zadeklarował zakup wszystkich materiałów potrzebnych do przedmiotów zdawanych na maturze – mówi Marek Zygan.

W przyszłości placówka chce zwiększyć promocję szkoły oraz utrzymać wysoki poziom nauczania.

- Plany, to przede wszystkim, robić swoje. Robić to na jak najwyższym poziomie, ku zadowoleniu uczniów – mówi dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie.

W 2016 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie otrzymało tytuł „Wiarygodnej szkoły”, który jest wynikiem osiągnięcia wysokiego wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej.