Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

zamStowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych Pro Persona w Jędrzejowie zaprasza wszystkich pasjonatów fotografowania z powiatu jędrzejowskiego do udziału w konkursie „Środowisko w obiektywie”.

Konkursowi patronuje starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, zaś nagrody współfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Konkurs ma charakter otwarty, jest przeznaczony dla fotografików amatorów i profesjonalistów. Adresowany jest do mieszkańców powiatu jędrzejowskiego.

Cele konkursu:

- podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej w oparciu o aktywne formy edukacji;

- podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej na temat chronionych gatunków roślin oraz obszarów cennych przyrodniczo;

- promocja poprzez fotografię walorów przyrodniczo – krajobrazowych powiatu jędrzejowskiego;

- poznanie środowiska najbliższego regionu;

- rozwijanie zainteresowań społeczności lokalnej w dziedzinie fotografii i przyrody

ekaczmarek sesjaChoć prawie wszyscy się tego spodziewali, to do końca nigdy nie wiadomo, jak zachowają się radni. Chodzi o sesję Rady Powiatu w Jędrzejowie. Radni udzielili absolutorium staroście Kaczmarkowi i całemu zarządowi powiatu za wykonanie budżetu w 2015 roku.

Sesja Rady Powiatu przebiegała spokojnie i nawet głosowanie nad wykonaniem budżetu za 2015 roku nie podniosło ciśnienia. Starosta Edmund Kaczmarek zdaje sobie sprawę, że jednogłośnie absolutorium to duże zaufanie i zobowiązanie.

- Po raz drugi w swojej karierze otrzymałem absolutorium jednogłośnie. To duża satysfakcja, ale także zobowiązanie. Zrównoważony rozwój powiatu to jest zadanie, którym cały czas kieruję się w swoich poczynaniach – mówił bezpośrednio po głosowaniu starosta Edmund Kaczmarek.

Mariusz Piotrowski, radny powiatowy, zwraca uwagę na dobrą atmosferę podczas obrad, co skutkuje wydatna pracą i podejmowaniem rozsądnych uchwał.
Starosta Kaczmarek zapowiedział dalszą rzetelną pracę, której celem pozostaje w dalszym ciągu dobro powiatu.

Przed całym zarządem powiatu jędrzejowskiego dużo pracy, która jak co roku zostanie oceniona przez radnych. Czy będzie ocenione jednogłośnie? Poczekajmy do końca roku, wtedy będzie już wiadomo, w jakim stopniu udało się zrealizować budżet na 2016 rok. 

 

 

 

logoStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 będzie realizować następujące  cele i przedsięwzięcia:
Cel ogólny: Rozwój obszaru LGD w oparciu o aktywność lokalnej społeczności
Cel szczegółowy  1.1: Zwiększenie aktywności ekonomicznej mieszkańców obszaru LGD Przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej
Cel szczegółowy 1.2: Pobudzenie aktywności społecznej przedstawicieli grup dewaloryzowanych-
Przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych
Przedsięwzięcie 1.2.2 Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych
Przedsięwzięcie 1.2.3 Integracja międzypokoleniowa
Przedsięwzięcie 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy
Cel szczegółowy  1.3: Tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów
Przedsięwzięcie 1.3.1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i  rekreacyjnej
Przedsięwzięcie 1.3.2 Promocja obszaru LGD, w tym promocja produktów i  usług lokalnych-
Przedsięwzięcie  1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Przedsięwzięcie  1.3.4 Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD

Wszystkie te zadania zostaną zrealizowane w ramach naborów wniosków  organizowanych przez LGD. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z dofinansowania znajdują się w załączonym pliku.

 

Zadania -pdfprezentacja1.pdf

starosta tvs wywGościem Dnia w naszym studiu był starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek.

Rozmawialiśmy o sytuacji gospodarczej powiatu jędrzejowskiego. Przed powiatem jeszcze w tym roku duże wydatki. Starosta mówił także o umiejętności współpracy z opozycją w Radzie Powiatu. Zdaniem starosty Kaczmarka, taka sytuacja tylko ułatwia działanie na pożytek powiatu jędrzejowskiego.

Całość rozmowy poniżej.

 

 

 

 

 

 

 

startosta pgeWiele w ostatnim czasie mówi się w Jędrzejowie o ponownym otwarciu biura obsługi klienta PGE. Czy jest szansa, by taki punkt ponownie pojawił się Jędrzejowie? Dzisiaj przedstawiamy Państwu dwugłos. Starosta Edmund Kaczmarek jest dobrej myśli, jednak Agnieszka Szczekala, rzecznik prasowy PGE Obrót, studzi entuzjazm i mówi: „decyzja jeszcze nie została podjęta”.

- Taki punkt obsługi jest potrzebny w Jędrzejowie – mówi starosta Edmund Kaczmarek i dodaje -Dzisiaj jest tak, że Rada Powiatu i Rada Miasta opowiadają się za powstaniem punktu obsługi klienta. Wszystko po to, by nawiązać dobry kontakt klienta z dostawcą – kończy starosta.

Nastroje na powstanie punktu obsługi klienta PGE w Jędrzejowie studzi nieco Agnieszka Szczekala rzecznik PGE Obrót:

- Jesteśmy nowoczesną firmą, dlatego kładziemy nacisk na rozwój kontaktów poprzez media elektroniczne. Nie wykluczam jednak powstania takiego punktu w Jędrzejowie. Na pewno pochylimy się nad taką inicjatywą i podejmiemy decyzję.

Czy punkt obsługi klienta PGE w Jędrzejowie powstanie? Sprawa powinna się rozstrzygnąć w najbliższym czasie.