Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

DSC04992Umowę na blisko 27 milionów złotych podpisał właśnie powiat jędrzejowski z marszałkiem województwa świętokrzyskiego.

Umowa dotyczy pomocy finansowej przeznaczonej na prace scaleniowe i poscaleniowe w powiecie jędrzejowskim.
– To wynik naszych czteroletnich starań o pozyskanie środków finansowych na ten cel – mówi starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek. – Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i co bardzo ważne wsparcie wynosi 100 procent kosztów kwalifikowalnych.
W ramach wsparcia trzy wsie w naszym powiecie, w gminie Słupia Jędrzejowska, zostaną poddane procesowi scalenia gruntów. Celem tego procesu jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, dostosowanie granic działek do systemu melioracji wodnych oraz rzeźby terenu, wytyczenie i urządzenie sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych, leśnych i zabudowań gospodarczych.
Wszystkie prace związane z projektem mają być wdrożone do 2020 roku, wtedy zakończy się także wypłacanie kolejnych transz pomocy finansowej. Dofinansowanie wynosi 800 euro na hektar na prace scaleniowe i 2000 euro na hektar na zagospodarowanie gruntów poscaleniowych. Scaleniom zostanie poddanych ogółem 2330 hektarów pól, łąk i lasów w miejscowościach Słupia, Wielkopole i Raszków.
Bardzo ważną częścią projektu są tak zwane prace poscaleniowe, które polegają na rozbudowie infrastruktury związanej ze scalanymi gruntami. - Będą to drogi dojazdowe, których ma powstać w ramach tego projektu aż 50 km – mówił w czasie spotkania marszałek województwa Adam Jarubas. – Cały projekt to wielkie wyzwanie dla samorządu powiatowego, dlatego dziękuję, że je podjęliście.
- Być może zmniejszy się różnorodność krajobrazowa, szachownica pól jest piękna, ale z punktu widzenia nowoczesnego rolnictwa lepiej, kiedy grunty rolne nie są tak poszatkowane – podkreślał członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek.
W spotkaniu w Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim wzięli udział także wicestarosta Janusz Grabek oraz główny księgowy powiatu Ewa Gajos.
- Nasze starania zakończyły się sukcesem, który będzie z pożytkiem dla wszystkich, próg finansowania jest obecnie bardzo wysoki - dodaje wicestarosta Janusz Grabek.

DSC04984

dzien patrStefan Rowecki ps. „Grot” to niewątpliwie postać zasłużona dla naszego kraju. Wiedzą o tym również uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie, bo właśnie ta postać jest patronem ich szkoły. Aby uczcić pamięć „Grota” corocznie w połowie września szkoła prezentuje Roweckiego pierwszym klasom obchodząc Dzień Patrona szkoły.

To już tradycja, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie obchodzi Dzień Patrona. Jest to jednocześnie przypomnienie starszym uczniom sylwetki Stefana Roweckiego „Grota”, ale także zaprezentowanie pierwszym klasom człowieka, który w sposób szczególny zapisał się na kartach historii naszego kraju.

- Te wiadomości, które wiemy nt. Stefana Roweckiego świadczą o tym, że był wartościowym człowiekiem, można by nazwać bohaterem narodowym no i przede wszystkim patriotą - powiedziała Jolanta Jędrzejewska, dyrektor szkoły.

Dzień Patrona rozpoczął się Mszą Św., w której wzięli udział uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, a także starosta jędrzejowski. Podczas tych uroczystości dużo mówiono uczniom o tym, że należy być patriotą, bo nasz kraj ma wyjątkową historię. Ale patriotyzmu nie można mylić z nacjonalizmem, a nić pomiędzy jedną, a drugą postawą jest bardzo cienka.

- W czasie pokoju też można być patriotą, wystarczy dobrze pracować, uczyć się i być przyzwoitym człowiekiem i Polakiem - dodał Edmund Kaczmarek, starosta powiatu jędrzejowskiego.

Co ważne sama szkoła nie zaniedbuje sylwetki patrona szkoły, Stefana Roweckiego. Uczniowie sami przyznają, że na lekcjach historii i języka polskiego nauczyciele przybliżają im postać „Grota”, mówią w jaki sposób zasłużył się dla ojczyzny i jakich cech należy się w nim doszukiwać.

- Niewątpliwie Rowecki jest bohaterem – powiedziała Zuzanna, uczennica.

Na uroczystościach obecny był również żołnierz AK. Z dumą i łezką w oku patrzył na młodzież, która uczciła pamięć patrona szkoły.

- Dyrekcja potrafiła w tej szkole zaszczepić patriotyczny bakcyl. Co roku bywam na tych uroczystościach – powiedział ppor. Julian Wieliński, żołnierz AK.

Dzień Patrona to corocznie okazja do złożenia ślubowania przez uczniów klas pierwszych. Tak było również i tym razem.

 

14370269 1214696028603918 3476616522815975206 nKolejne dwie drogi powiatowe zostaną wyremontowane z udziałem środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Powiat jędrzejowski właśnie otrzymał promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z informacją o przyznaniu - na wniosek władz powiatu - środków w wysokości 840 tysięcy złotych.

Pieniądze pochodzą z puli na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i będą przeznaczone na remont i przebudowę dwóch dróg powiatowych: Lipno - Zalesie - długość 1540 metrów oraz Rożnica przez wieś - 595 metrów.

 

 

ukraina wizyta33 osobowa delegacja z Ukrainy odwiedziła we wtorek Jędrzejów. Mieli oni okazję zobaczyć między innymi Muzeum im. Przypkowskich i Powiatową Straż Pożarną. Wizyta ta miała na celu międzynarodową promocję, ale i wymianę doświadczeń oraz pokazanie, jak funkcjonuje jędrzejowski samorząd.

- Dziękuję panu staroście i wszystkim ludziom za wsparcie. Kiedy tu przyjechałam nie mieliśmy nic, a ludzie nam przynosili rzeczy. Tak dobrze jak tu, to ja jeszcze nigdy nie miałam – mówi Pani Ludmiła, mieszkanka Jędrzejowa.

Pani Ludmiła przyjechała do Polski z Charkowa 20 sierpnia 2015 roku. Choć wraz z mężem i czwórką dzieci są tu dopiero od roku, Jędrzejów to dla nich raj na Ziemi.

- Miasto jest nieduże, ale jest tu bardzo przyjemnie. Nie ma hałasu, dzieci mają dużo zajęć – dodaje mówi Pani Ludmiła, mieszkanka Jędrzejowa.

Pani Ludmiła chciała przyjechać tu ze względu na swoje polskie pochodzenie. Ma kartę polaka i wychowała się w duchu polskiej tradycji. Wraz z mężem, dwójką synów i dwiema córeczkami uciekała do lepszego życia. Jej starszy 23-letni syn jest niepełnosprawny. W Jędrzejowie ma możliwość chodzenia do specjalnej szkoły.

- Powiat jędrzejowski ma zawarte porozumienie z Ukrainą od 2005 roku – wyjaśnia starosta jędrzejowski, Edmund Kaczmarek.

DSC04951Na zaproszenie marszałka województwa Adama Jarubasa, świętokrzyskie odwiedzili nowi przewodniczący rad rejonowych w obwodzie winnickim na Ukrainie. Jednym z punktów w programie pobytu był powiat jędrzejowski.


Współpraca województwa świętokrzyskiego z obwodem winnickim trwa już 58 lat i jej zakres zmieniał się zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami obu regionów i obu krajów. Obecnie Ukraina znajduje się w momencie wielu przemian ustrojowych, dążących do decentralizacji władzy i do reformy Konstytucji. Doświadczenia Polski są dla społeczeństwa ukraińskiego bardzo cenne: jesteśmy dla Ukraińców wzorcem tego, jak stworzyć dobrze funkcjonujące samorządy.
W związku z tym najważniejszą częścią kilkudniowej wizyty przedstawicieli administracji państwowej były szkolenia z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej wszystkich szczebli w Polsce, m.in. systemu administracyjnego, relacji między poszczególnymi szczeblami samorządu, kompetencji, zadań i systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego, a także procesu formowania się obecnego systemu. Szkolenia na te tematy prowadzili pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.
Oddzielne szkolenie poświęcone było działalności powiatów, zarówno zadań i kompetencji, finansów, jednostek podległych, jak i zrzeszeń samorządów powiatowych – czyli konwentu starostów oraz Związku Powiatów Polskich. Tę część szkolenia prowadził starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, który przewodniczy świętokrzyskiemu konwentowi starostów, a także zasiada w Zarządzie Związku Powiatów Polskich.

DSC04946
30-osobowej delegacji ukraińskiej zaprezentowano także projekty realizowane z funduszy Unii Europejskiej. Goście z Ukrainy zwiedzali Kielce, Święty Krzyż, Świętokrzyski Park Narodowy, gminy Bieliny i Morawica.
Odwiedzili też powiat jędrzejowski, gdzie oglądali zbiory Muzeum im. Przypkowskich, Archiopactwo Cystersów, a także – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.

Spotkali się także z przedstawicielami samorządu powiatowego i jednostek podległych Starostwu Powiatowemu. W spotkaniu uczestniczył również burmistrz Jędrzejowa, Marcin Piszczek.

 

 

DSC04968