Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

gryfW tym roku po raz dwunasty zostaną przyznane statuetki „Złotych Gryfów”. Termin zgłaszania kandydatów do wyróżnienia upływa 31 października. Uroczysta gala z wręczeniem wyróżnień odbędzie się 25 listopada.

Wyróżnienie statuetką „Złotego Gryfa” jest przyznawane na mocy uchwały Rady Powiatu w Jędrzejowie z 20 kwietnia 2005 roku dla osób i instytucji, które w szczególny sposób zasłużyły się dla samorządowej wspólnoty powiatu jędrzejowskiego. Nawiązująca swą symboliką do herbu powiatu jędrzejowskiego statuetka przyznawana jest w następujących dziedzinach (kategoriach) życia publicznego społeczności powiatowej:
1. lokalny rozwój gospodarczy;
2. działalność pożytku publicznego i integracja społeczności lokalnej;
3. edukacja i kultura, pielęgnowanie tradycji kulturowych i historycznych;
4. ochrona środowiska, rozwój turystycznego wykorzystania walorów powiatu;
5. działalność samorządowa i administracja publiczna.
O tym, kto zostanie uhonorowany „Złotym Gryfem” decyduje Kapituła Honorowa, w skład której wchodzą: przewodniczący – z urzędu funkcję tę pełni przewodniczący Rady Powiatu, zastępca przewodniczącego – z urzędu starosta jędrzejowski, przewodniczący stałych komisji Rady Powiatu.
Kapituła Honorowa przyjmuje zgłoszenia o przyznaniu wyróżnienia, dokonuje ich ocen, podejmuje uchwałę w sprawie przyznania wyróżnienia w poszczególnych kategoriach, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Zgłoszenia kandydatów do wyróżnienia mogą być składane przez: stałe Komisje Rady Powiatu, Zarząd Powiatu, organy wykonawcze gmin tworzących powiat jędrzejowski, stowarzyszenia i organizacje społeczne działające w powiecie, grupy stałych mieszkańców w ilości nie mniejszej niż 100 osób.
Wniosek-zgłoszenie należy adresować na ręce przewodniczącego Kapituły Honorowej (przewodniczącego Rady Powiatu).
Informacje, które powinno zawierać zgłoszenie to: dane osobowe bądź nazwa kandydata do wyróżnienia; uzasadnienie wyróżnienia ze szczególnym uwzględnieniem zasług w danej kategorii wpływających na rozwój i promocję powiatu; podpisy podmiotów zgłaszających; zgodę kandydata na wszczęcie procedury wyróżnienia.
Laureat otrzymuje statuetkę „Złotego Gryfa” oraz dyplom stanowiący potwierdzenie wyróżnienia.

Uchwała_Rady_Powiatu.doc

DSC04992Umowę na blisko 27 milionów złotych podpisał właśnie powiat jędrzejowski z marszałkiem województwa świętokrzyskiego.

Umowa dotyczy pomocy finansowej przeznaczonej na prace scaleniowe i poscaleniowe w powiecie jędrzejowskim.
– To wynik naszych czteroletnich starań o pozyskanie środków finansowych na ten cel – mówi starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek. – Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i co bardzo ważne wsparcie wynosi 100 procent kosztów kwalifikowalnych.
W ramach wsparcia trzy wsie w naszym powiecie, w gminie Słupia Jędrzejowska, zostaną poddane procesowi scalenia gruntów. Celem tego procesu jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, dostosowanie granic działek do systemu melioracji wodnych oraz rzeźby terenu, wytyczenie i urządzenie sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych, leśnych i zabudowań gospodarczych.
Wszystkie prace związane z projektem mają być wdrożone do 2020 roku, wtedy zakończy się także wypłacanie kolejnych transz pomocy finansowej. Dofinansowanie wynosi 800 euro na hektar na prace scaleniowe i 2000 euro na hektar na zagospodarowanie gruntów poscaleniowych. Scaleniom zostanie poddanych ogółem 2330 hektarów pól, łąk i lasów w miejscowościach Słupia, Wielkopole i Raszków.
Bardzo ważną częścią projektu są tak zwane prace poscaleniowe, które polegają na rozbudowie infrastruktury związanej ze scalanymi gruntami. - Będą to drogi dojazdowe, których ma powstać w ramach tego projektu aż 50 km – mówił w czasie spotkania marszałek województwa Adam Jarubas. – Cały projekt to wielkie wyzwanie dla samorządu powiatowego, dlatego dziękuję, że je podjęliście.
- Być może zmniejszy się różnorodność krajobrazowa, szachownica pól jest piękna, ale z punktu widzenia nowoczesnego rolnictwa lepiej, kiedy grunty rolne nie są tak poszatkowane – podkreślał członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek.
W spotkaniu w Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim wzięli udział także wicestarosta Janusz Grabek oraz główny księgowy powiatu Ewa Gajos.
- Nasze starania zakończyły się sukcesem, który będzie z pożytkiem dla wszystkich, próg finansowania jest obecnie bardzo wysoki - dodaje wicestarosta Janusz Grabek.

DSC04984

dzien patrStefan Rowecki ps. „Grot” to niewątpliwie postać zasłużona dla naszego kraju. Wiedzą o tym również uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie, bo właśnie ta postać jest patronem ich szkoły. Aby uczcić pamięć „Grota” corocznie w połowie września szkoła prezentuje Roweckiego pierwszym klasom obchodząc Dzień Patrona szkoły.

To już tradycja, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie obchodzi Dzień Patrona. Jest to jednocześnie przypomnienie starszym uczniom sylwetki Stefana Roweckiego „Grota”, ale także zaprezentowanie pierwszym klasom człowieka, który w sposób szczególny zapisał się na kartach historii naszego kraju.

- Te wiadomości, które wiemy nt. Stefana Roweckiego świadczą o tym, że był wartościowym człowiekiem, można by nazwać bohaterem narodowym no i przede wszystkim patriotą - powiedziała Jolanta Jędrzejewska, dyrektor szkoły.

Dzień Patrona rozpoczął się Mszą Św., w której wzięli udział uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, a także starosta jędrzejowski. Podczas tych uroczystości dużo mówiono uczniom o tym, że należy być patriotą, bo nasz kraj ma wyjątkową historię. Ale patriotyzmu nie można mylić z nacjonalizmem, a nić pomiędzy jedną, a drugą postawą jest bardzo cienka.

- W czasie pokoju też można być patriotą, wystarczy dobrze pracować, uczyć się i być przyzwoitym człowiekiem i Polakiem - dodał Edmund Kaczmarek, starosta powiatu jędrzejowskiego.

Co ważne sama szkoła nie zaniedbuje sylwetki patrona szkoły, Stefana Roweckiego. Uczniowie sami przyznają, że na lekcjach historii i języka polskiego nauczyciele przybliżają im postać „Grota”, mówią w jaki sposób zasłużył się dla ojczyzny i jakich cech należy się w nim doszukiwać.

- Niewątpliwie Rowecki jest bohaterem – powiedziała Zuzanna, uczennica.

Na uroczystościach obecny był również żołnierz AK. Z dumą i łezką w oku patrzył na młodzież, która uczciła pamięć patrona szkoły.

- Dyrekcja potrafiła w tej szkole zaszczepić patriotyczny bakcyl. Co roku bywam na tych uroczystościach – powiedział ppor. Julian Wieliński, żołnierz AK.

Dzień Patrona to corocznie okazja do złożenia ślubowania przez uczniów klas pierwszych. Tak było również i tym razem.

 

14370269 1214696028603918 3476616522815975206 nKolejne dwie drogi powiatowe zostaną wyremontowane z udziałem środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Powiat jędrzejowski właśnie otrzymał promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z informacją o przyznaniu - na wniosek władz powiatu - środków w wysokości 840 tysięcy złotych.

Pieniądze pochodzą z puli na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i będą przeznaczone na remont i przebudowę dwóch dróg powiatowych: Lipno - Zalesie - długość 1540 metrów oraz Rożnica przez wieś - 595 metrów.

 

 

ukraina wizyta33 osobowa delegacja z Ukrainy odwiedziła we wtorek Jędrzejów. Mieli oni okazję zobaczyć między innymi Muzeum im. Przypkowskich i Powiatową Straż Pożarną. Wizyta ta miała na celu międzynarodową promocję, ale i wymianę doświadczeń oraz pokazanie, jak funkcjonuje jędrzejowski samorząd.

- Dziękuję panu staroście i wszystkim ludziom za wsparcie. Kiedy tu przyjechałam nie mieliśmy nic, a ludzie nam przynosili rzeczy. Tak dobrze jak tu, to ja jeszcze nigdy nie miałam – mówi Pani Ludmiła, mieszkanka Jędrzejowa.

Pani Ludmiła przyjechała do Polski z Charkowa 20 sierpnia 2015 roku. Choć wraz z mężem i czwórką dzieci są tu dopiero od roku, Jędrzejów to dla nich raj na Ziemi.

- Miasto jest nieduże, ale jest tu bardzo przyjemnie. Nie ma hałasu, dzieci mają dużo zajęć – dodaje mówi Pani Ludmiła, mieszkanka Jędrzejowa.

Pani Ludmiła chciała przyjechać tu ze względu na swoje polskie pochodzenie. Ma kartę polaka i wychowała się w duchu polskiej tradycji. Wraz z mężem, dwójką synów i dwiema córeczkami uciekała do lepszego życia. Jej starszy 23-letni syn jest niepełnosprawny. W Jędrzejowie ma możliwość chodzenia do specjalnej szkoły.

- Powiat jędrzejowski ma zawarte porozumienie z Ukrainą od 2005 roku – wyjaśnia starosta jędrzejowski, Edmund Kaczmarek.

Go to top