Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

kom poboZ początkiem miesiąca rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa określająca zdolność do czynnej służby wojskowej. Przed Powiatową Komisją Lekarską w Jędrzejowie stanie 538 mężczyzn i 6 kobiet. Postanowiliśmy sprawdzić, czy poborowi chętnie zgłaszają się na badania.

Od 1 lutego do 2 marca w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie działa Powiatowa Komisja Lekarska dla poborowych urodzonych w latach 1992-1997. Przez miesiąc kwalifikacji poddanych zostanie ponad pół tysiąca mężczyzn i sześć kobiet z terenu powiatu jędrzejowskiego.

- Polega to na tym, że mężczyźni i kobiety z rocznika 1997 lub starsze, którzy nie mają orzeczonej kategorii zdrowia zgłaszają się do nas na komisję. Są rejestrowani, a następnie przechodzą badania lekarskie. Zostaje im przyznana kategoria, po czym udają się do przedstawiciela WKU, w tym przypadku w Busku, ponieważ powiat jędrzejowski podlega pod buski i otrzymują książeczki wojskowe – mówi Arkadiusz Chyla, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

Przez prawie pół miesiąca działalności komisji nie odnotowano większych problemów z frekwencją.

Czytaj więcej...

star jedrzeZnamy już szczegółowe plany budżetowe gminy i powiatu jędrzejowskiego na rok 2016. Miasto chce przeprowadzić wiele inwestycji drogowych i rewitalizacyjnych, natomiast starostwo chce mocno wesprzeć edukację.

Budżet miasta i powiatu to jeden z istotniejszych czynników rozwojowych regionu, które władze uchwalają z początkiem każdego roku. O tym na co gmina i starostwo przeznaczy środki w roku bieżącym opowiedział nam burmistrz Jędrzejowa, Marcin Piszczek, oraz starosta jędrzejowski, Edmund Kaczmarek.

- Dochody gminy planowane są na poziomie 74 milionów, a wydatki to 76 milionów. 2 miliony 400 tysięcy złotych jest deficytu, aczkolwiek tak jak co roku staramy się by tego deficytu było jak najmniej lub w ogóle go nie było, tak jak było do tej pory przez ostanie lata. Inwestycje sięgną 10 milionów złotych. Nie ruszyły jeszcze środki unijne na które liczyliśmy na ten rok, aczkolwiek my już się do pewnych rzeczy przygotowujemy – mówi Marcin Piszczek, burmistrz Jędrzejowa.

Czytaj więcej...

jar 01aKultura, edukacja, samorząd” - po takim hasłem odbyła się pierwsza z cyklu trzech wizyt marszałka województwa świętokrzyskiego, Adama Jarubasa, w powiecie jędrzejowskim. Na zaproszenie starosty, Edmunda Kaczmarka, marszałek zapoznał się z problemami mieszkańców powiatu oraz odwiedził lokalne muzea, szkoły oraz spotkał się z włodarzami gmin.

W czwartek, od godzin porannych gościem starosty jędrzejowskiego, Edmunda Kaczmarka, był marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas. To cześć cyklu spotkań władz województwa z władzami powiatu, która ma przybliżyć potrzeby oraz pokazać największe sukcesy ziemi jędrzejowskiej.

- To jest taka gospodarcza wizyta gospodarza województwa świętokrzyskiego, pana marszałka, na ziemi jędrzejowskiej. To pierwsze z cyklu zapowiadanych spotkań. Przynajmniej trzy takie odbędą się, ale tematycznie będą inne. Dzisiejsza jest zatytułowana „Kultura, edukacja, samorząd” - mówi Edmund Kaczmarek, starosta jędrzejowski.

Czytaj więcej...

DSC03730Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas odwiedził powiat jędrzejowski, na zaproszenie starosty Edmunda Kaczmarka.

Była to wizyta gospodarcza, w kontekście kultura-edukacja-samorząd. Planowane są kolejne takie wizyty, dotyczące innych sfer życia społecznego w naszym powiecie.
– Pan marszałek oczywiście wielokrotnie już odwiedzał ziemię jędrzejowską, ale częściej podczas uroczystości, czy ważnych wydarzeń – mówi starosta jędrzejowski. – Dla dobrej współpracy samorządów potrzebne są także wizyty o charakterze roboczym, dzięki którym łatwiej zdiagnozować konkretne potrzeby przy ustalaniu podziału środków zewnętrznych na inwestycje.
Wizyta marszałka rozpoczęła się od zwiedzania Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, gdzie zaprezentowana została m.in. kolekcja zegarów słonecznych, biblioteka starodruków oraz odnowione niedawno – przy współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Ryby – oryginalne założenie ogrodowe.
Marszałek odpowiadał też na pytania dziennikarzy na konferencji prasowej. Pytano m.in. o plany wobec jednej z najważniejszych atrakcji turystycznych regionu - jędrzejowskiej kolejki wąskotorowej, której sytuacja finansowa ciągle nie jest zadowalająca.
- Ciuchcia jest unikalną atrakcją w skali Polski, ale nie może funkcjonować w takiej formie jak obecnie, w oderwaniu od innych atrakcji. Trzeba skorzystać z dodatkowych możliwości, na przykład stworzyć więzi marketingowe z uzdrowiskiem Busko-Zdrój, gdzie przyjeżdża ponad sto tysięcy ludzi rocznie – mówił Adam Jarubas. – Żaden z udziałowców Ciuchci Expres Ponidzie nie wyobraża sobie, żeby przestała ona funkcjonować, również województwo na pewno nie wycofa się ze spółki, ale trzeba znaleźć rozwiązanie lepsze niż obecnie, bardziej nowoczesne na funkcjonowanie tej atrakcji turystycznej. Rozmawiamy z trzema organizacjami pozarządowymi, które zadeklarowały gotowość do wzięcia odpowiedzialności za działalność Ciuchci. Mają one bardzo ciekawe pomysły marketingowe. Mamy świadomość, że samorząd województwa będzie musiał dokładać więcej, ale nadal solidarnie dzieląc ten ciężar z innymi samorządami. Największych nakładów wymaga odcinek w gminie Imielno, gdzie znajduje się przeprawa przez Nidę, remont mostów pochłonie kilka milionów złotych - podreślał marszałek.
Adam Jarubas mówił też o planach województwa na najbliższe lata, jeśli chodzi m.in. o promocję turystyki w regionie, zwłaszcza pod kątem popularyzacji zasobów świętokrzyskiej przyrody oraz o planowanych naborach wniosków na projekty w zakresie kultury i turystyki.
Kolejnym punktem wizyty był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, gdzie młodzież z klas drugich i trzecich zapoznała się z prezentacjami na temat zawodów przyszłości oraz znaczeniu znajomości języków obcych. Prezentacje te przedstawili współpracownicy marszałka: Andrzej Łukasik – doradca ds. międzynarodowych oraz asystent Paweł Garbuzik.

DSC03765
Młodzież pytała m.in. o plany w zakresie walki z bezrobociem w regionie oraz o zamiary samorządu województwa względem problemu uchodźców.
Marszałek Adam Jarubas odwiedził jeszcze dwie gminy: Nagłowice i Oksę, w których spotkał się z samorządowcami. W Oksie w spotkaniu wziął także udział Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim. Rozmawiano o możliwościach wykorzystania środków unijnych w najbliższej perspektywie finansowej.
W Nagłowicach miało ponadto miejsce krótkie spotkanie z dziećmi i kadrą Centrum Administracyjnego Placówek dla Dzieci i Młodzieży.DSC03779

DSC036342 lutego 1944 roku w Jędrzejowie miała miejsce udana akcja odbicia pięciu żołnierzy Armii Krajowej z katowni gestapo. W tym roku uczczono już 72. rocznicę tego wydarzenia.


Uroczystość przy tablicy upamiętniającej akcję odbicia więźniów jest już coroczną lokalną tradycją. Biorą w niej udział kombatanci, poczty sztandarowe szkół i instytucji oraz władze samorządowe i młodzież szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku gościem specjalnym był p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie Jan Józef Kasprzyk.
Najpierw złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą tamto wydarzenie, która znajduje się obok I LO w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada, a następnie wszyscy zgromadzili się na ul. Okrzei, pod pomnikiem komendanta AK w obwodzie jędrzejowskim mjra Stefana Gądzio „Kosa”, który dowodził akcją. Straż przy pomniku pełniła młodzież z klas mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
Pod pomnikiem złożono kwiaty, wręczono też odznaczenia. Medalem „Pro Patria” został odznaczony sztandar Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, szkoły znanej z kultywowania tradycji historycznych i patriotycznych. Medale „Za zasługi dla Światowego Związku Żolnierzy AK” otrzymali też dwaj nauczyciele tej szkoły – Bernard Suchmiel, opiekun Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej i Paweł Kowalski, prezes (bez uprawnień kombatanckich) Koła Światowego Związku Żołnierzy AK.
Dwa odznaczenia otrzymał starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek: medal pamiątkowy 75-lecia Batalionów Chłopskich oraz medal 60-lecia powstania Państwa Podziemnego.
Wręczając staroście odznaczenie Piotr Kurek, członek Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK, mówił o zasługach Edmunda Kaczmarka w podtrzymywaniu na terenie powiatu tradycji patriotycznych. Przypomniał, że był on jednym z głównych inicjatorów budowy pomnika mjra Gądzio „Kosa” i wielu innych miejsc pamięci historycznej.

DSC03653
Medalem 60-lecia powstania Państwa Podziemnego został też wyróżniony Szkolny Klub Historyczny im. AK przy ZSP nr 2 w Jędrzejowie.
- Bądźcie naśladowcami tamtego wojennego pokolenia w umiłowaniu wolności i niepodległości – powiedział, zwracając się do młodzieży, licznie uczestniczącej w uroczystości, minister Jan Józef Kasprzyk.
- Pamiętajcie o tych wydarzeniach, kultywujcie pamięć o przeszłości, o bohaterstwie ludzi, którzy musieli walczyć i ginąć za ojczyznę – powiedział z kolei starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek.
Po uroczystości odprawiona została msza św. w klasztorze cysterskim, podczas której dziękowano Bogu za uratowanie życia pięciu żołnierzy 2 lutego 1944 r., modlono się też za poległych w czasie wojny oraz o zdrowie dla żyjących kombatantów.
Bernard Suchmiel, przewodniczący Powiatowej Rady ds. Kombatantów przypomniał o przebiegu akcji, odczytał też fragment wspomnień jednego z jej uczestników – ppor. Mieczysława Maludzińskiego „Walmiecza”.
Przeprowadzona bez strat własnych, trwająca kilka minut, akcja ta doprowadziła do uwolnienia pięciu żołnierzy Armii Krajowej z katowni gestapo, która znajdowała się w Jędrzejowie przy ul. 11 listopada 44 (budynek nie istnieje).
Uwolnieni zostali: Stanisław Białkiewicz „Zaremba”, kpr. pchor. Zbigniew Białkiewicz „Świerk”, Adam Grabowski „Mocny”, kpr. pchor. Zbigniew Grabowski „Czarny”, Stanisław Skowronek „Pniak”.
Akcją dowodził mjr Stefan Gądzio „Kos”, a jej uczestnicy to żołnierze z oddziału dywersyjnego AK z podobwodu Wodzisław, dowodzonego przez sierż. Józefa Maja „Balleta”. Wzięli w niej udział: kpr.pchor. Jan Stempkowski „Michał”, kpr. Zygmunt Szyksznian „Orzeł”, kpr. Jan Turek „Kokoto”, kpr. Stanisław Urban „Kuźmicz”, st.strz. Jerzy Ostrowski „Elza”, st.strz. Władysław Trątnowiecki „Sarna”, wraz z ubezpieczającymi akcję” ppor. Mieczysławem Karkowskim „Grabem”, ppor. Mieczysławem Maludzińskim „Walmieczem” i ppor. Hieronimem Piaseckim „Zolą”.

Organizatorami rocznicowych uroczystości byli: starosta jędrzejowski, burmistrz Jędrzejowa, Światowy Związek Żołnierzy AK Koło w Jędrzejowie, Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej przy ZSP nr 2 w Jędrzejowie.DSC03688

Go to top