Starostwo Powiatowe

Starosta Jędrzejowski serdecznie zaprasza Państwa Burmistrzów i Wójtów do współorganizacji i udziału w konkursie „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Jędrzejowska”. Konkurs ma na celu m.in. promowanie walorów przyrodniczych wsi z terenu naszego powiatu, a także podniesienie świadomości w zakresie estetyki otoczenia i znaczenia walorów środowiskowych.

W związku z powyższym w załączeniu przekazujemy materiały dotyczące konkursu. Deklarację udziału Gminy w konkursie wypełnia Burmistrz/Wójt  zgłaszając  uczestnictwo jednej Wsi w Konkursie.

Czytaj więcej...

Zarząd Powiatu w Jędrzejowie informuję, że w dniu 2 grudnia 2015 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na realizację zadania pn: "Prowadzenie 2 punktów pomocy prawnej na terenie miasta Jędrzejowa w 2016 r.: wyłoniono wykonawców:

1. Caritas Dziecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach, ul. Jana Pawła II 3

2. Fundacja Miśka Zdziśka "Błękitny Promyk Nadziei" z siedzibą w Sędziszowie ul. Dworcowa 31, 28-340 Sędziszów.

 

Pobierz załącznik

 

Zarząd Powiatu w Jędrzejowie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia na terenie miasta Jędrzejowa dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

Pobierz załącznik

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu  prowadzenia na terenie miasta Jędrzejowa dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Pobierz Załącznik

Jędrzejów, 2015-06-17

Znak: BA. 6740.1.219.2015

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r.poz.1235 z późn. zm./ Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że na wniosek Inwestora Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Jędrzejów, ul. Wilanowska 2, 28-300 Jędrzejów, w dniu 16.06.2015r wydana została decyzja Nr 241/2015 znak: BA.6740.1.219.2015. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę drogi leśnej gruntowej w leśnictwie Łysaków na działkach oznaczonych w ewidencji gruntu numerami 524, 520, 521, 525, 522, 526, 527, 528/6, 523/7, położonych w miejscowości Łączyn, gmina Jędrzejów.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej Nr 9 (I piętro pokój Nr 15) w godz. od 730 do 1530.

Starosta Jędrzejowski

mgr inż. Edmund Kaczmarek

Starosta Jędrzejowski informuje, że wzorem roku ubiegłego ogłosił konkurs „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Jędrzejowska", do którego serdecznie zaprasza.
I. CEL KONKURSU
- podniesienie świadomości w zakresie estetyki otoczenia i znaczenia walorów środowiskowych,
- promowanie walorów przyrodniczych wsi,
- promowanie walorów turystyczno-wypoczynkowo-rekreacyjnych miejscowości,
- rozwój infrastruktury wsi,
- rozwój gospodarczy,
- zachowanie dziedzictwa kulturowego,
- integracja mieszkańców wsi.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie funkcjonuje w dwóch budynkach:

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 83; 28-300 Jędrzejów
tel. 41 386 37 41 fax. 41 386 37 42
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.jedrzejow.pl
BIP: www.powiatjedrzejow.pl
e-skrzynka (PeUP) - pzjedrzejow.peup.pl

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów
tel./fax 41 386 58 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.jedrzejow.pl
BIP: www.powiatjedrzejow.pl
e-skrzynka (PeUP) - pzjedrzejow.peup.pl

 

 


Pokaż Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie na większej mapie

Symbol wydziału: EKZS
Nazwa: Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych
Telefon: 41 386 58 05, 41 386 58 00 Faks: 41 386 58 00
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Miejsce urzędowania: ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Symbol wydziału: BA
Nazwa: Wydział Budownictwa i Architektury
Telefon: 41 386 58 01 Faks: 41 386 58 00
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Miejsce urzędowania: ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: Poniedziałek - Piątek od 7.30 do 15.30

 

Symbol wydziału: KTD
Nazwa: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
Telefon: 41 386 62 91 Faks: 41 386 58 00
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Miejsce urzędowania: ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: Poniedziałek - Piątek od 7.30 do 15.00

 

Symbol wydziału: GKN
Nazwa: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Telefon: 41 3867510, 3863347, 3863238, 3863751 Faks: 41 3867511
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Miejsce urzędowania: ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
serwis geodezyjny: geo2602.pl

  • Symbol wydziału: REGiK
   Nazwa: Referat Ewidencji Gruntów i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej
   Telefon: 41 3863228 Faks: 41 3867510
   E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Miejsce urzędowania: ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów
   Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
  • Symbol wydziału: RGN
   Nazwa: Referat Gospodarki Nieruchomościami
   Telefon: 41 3862138 Faks: 41 3862138
   emaill: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Miejsce urzędowania: ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów
   Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

    

Symbol wydziału: OŚRL
Nazwa: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Telefon: 41 386 58 02 Faks: 41 386 58 02
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Miejsce urzędowania: ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Symbol wydziału: BRZ
Nazwa: Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Telefon: 41 386 37 41 Faks: 41 386 37 42
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Miejsce urzędowania: ul. 11 Listopada 83; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: Poniedziałek - Piątek od 7.30 do 15.30

 

Symbol wydziału: OKSO
Nazwa: Wydział Organizacji, Kontroli i Spraw Obywatelskich
Telefon: 41 386 37 41 Faks: 41 386 37 42
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Miejsce urzędowania: ul. 11 Listopada 83; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: Poniedziałek - Piątek od 7.30 do 15.30

 

Symbol wydziału: FnB
Nazwa: Wydział Finansowo-Budżetowy
Telefon: 41 386 37 41 Faks: 41 386 37 42
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Miejsce urzędowania: ul. 11 Listopada 83; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: Poniedziałek - Piątek od 7.30 do 15.30

 

Symbol wydziału: SKS
Nazwa: Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej
Telefon: 41 386 37 41, 41 386 37 42 Faks: 41 386 37 41
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Miejsce urzędowania: ul. 11 Listopada 83; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Symbol wydziału: PRK
Nazwa: Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Telefon: 41 386 58 00 Faks: 41 386 58 00
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Miejsce urzędowania: ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: Wtorek od 9.00 do 14.00, Czwartek od 9.00 do 14.00

 

Symbol wydziału: PFZ
Nazwa: Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Telefon: 41 386 37 41 Faks: 41 386 37 42
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Miejsce urzędowania: ul. 11 Listopada 83; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: Poniedziałek - Piątek od 7.30 do 15.30

 

Symbol wydziału: BZK
Nazwa: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Telefon: 41 3863741 Faks: 41 3863742
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Miejsce urzędowania: ul. 11 Listopada 83; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

foto starosta

Edmund Kaczmarek - Starosta Jędrzejowski

foto wicestarosta

Janusz Grabek - Wicestarosta