Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że od dnia 6 marca 2017 r. na terenie Powiatu Jędrzejowskiego są realizowane:

BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW:

PSYCHOLOGA i ADWOKATA

W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog i adwokat udzielają bezpłatnych porad osobom doznającym przemocy, pokrzywdzonym lub zagrożonym przestępstwem, którzy są mieszkańcami naszego powiatu.

Dyżury w/w specjalistów są realizowane: w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B oraz w budynku Ogniska Wychowawczego „Caritas” w Jędrzejowie, przy ul. Jana Pawła II 3.

Poniżej zamieszczamy grafik dyżurów specjalistów w miesiącu sierpniu 2017 r.

- 8 sierpnia 2017 r.  ( wtorek  )-  dyżur adwokata w godz. 16:00 – 18:00 - w budynku Ogniska Wychowawczego „Caritas”

- 21 sierpnia 2017 r. ( poniedziałek )- dyżur psychologa w godz. 8:00 – 10:00 -w siedzibie PCPR   

 

Osoby zainteresowane bezpłatnymi poradami w/w specjalistów oraz dodatkowo poradami specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu 41 3863600, bezpośrednio w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie,             przy ul. Okrzei 49B albo do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.