Kierownictwo urzędu

foto starosta

Edmund Kaczmarek - Starosta Jędrzejowski

foto wicestarosta

Janusz Grabek - Wicestarosta