Turystyka

Istnienie parafii w Mieronicach źródła historyczne poświadczają już w XIV wieku (wykazy świętopietrza z 1326 roku). Kościół pw. św. Jakuba jest najstarszym zabytkiem na terenie gminy. Miejscowa legenda mówi że w miejscu gdzie później postawiono kościół znaleziono małą dziewczynkę, córkę rycerza czy też możnowładcy, która zagubiła się w lesie. Uszczęśliwiony ojciec w podzięce Bogu wybudował kaplicę,4która z czasem przekształciła się w kościół. Prezbiterium kościoła jest starsze niż nawa, pochodzi z drugiej połowy XIII wieku, jest wczesnogotyckie, murowane z cegły. Nawa murowana i tynkowana, pochodzi z XV wieku, została wzniesiona na miejscu wcześniejszej, drewnianej. W II połowie XVI wieku kościół był przejęty przez różnowierców. Po tym okresie był rekonsekrowany.

Czytaj więcej...

Kościół jest późnogotycki, należy do najciekawszych zabytków sztuki sakralnej na Ziemi Jędrzejowskiej. W 2 poł. XVI wieku kościół pełnił funkcję zboru kalwińskiego, później był konsekrowany w 1670 r. przez biskupa Mikołaja Oborskiego, sufragana krakowskiego. Pierwsza wzmianka źródłowa o kościele i parafii pochodzi z 1326 r. Pierwotny kościół był drewniany, obecny murowany wzniesiono w latach 1531-1542 z fundacji Jerzego Niemsty Kuli. Kościół jest późnogotycki, należy do najciekawszych zabytków sztuki sakralnej na Ziemi Jędrzejowskiej. Wewnątrz kościoła uwagę zwraca sklepienie gwiaździste o dekoracyjnym układzie kamiennych żeber w nawie, prezbiterium, kaplicach bocznych i kruchcie. W zwornikach żeber znajdują się herby Jastrzębiec i Topór. Do kruchty zachodniej i z kruchty do nawy prowadzą kamienne portale renesansowe z XVI w., z drewnianymi drzwiami o gotyckich okuciach. W kaplicy bocznej, na ścianie wschodniej, znajduje się renesansowy nagrobek fundatora kościoła, Jerzego Niemsty Kuli, wystawiony w 1542 r. Nagrobek ma postać kamiennej, płaskorzeźbionej płyty z leżącą postacią rycerza. W kościele znajdują się organy pochodzące z 2 poł. XVII wieku. Na parapecie chóru znajduje się seria malowideł ukazujących żywot św. Prokopa. Przy kościele wznosi się modrzewiowa dzwonnica z XVIII w.

Kościół drewniany pw. św. Szczepana Diakona, wzniesiony prawdopodobnie w latach 1765-1770. Jest to prawdopodobnie jedyny ocalały w Europie kościół drewniany z wystrojem rokokowym. Podając daty powstania kościoła wymienia się rok 1731 i 1754, choć akt fundacji pochodzi dopiero z 13 lutego 1770 r. Za fundatora kościoła uważa się księdza Macieja Łubieńskiego (późniejszy archidiakon krakowski oraz dziekan gnieźnieński), który był właścicielem dóbr ziemskich w Mnichowie w tamtych czasach. Inne źródła podają jako fundatora Stefana Dunin Wąsowicza ze Smogorzowa. Pierwsze zachowane dokumenty to pochodząca z 1819 r. wzmianka o powstaniu cmentarza. Kościół św. Szczepana w Mnichowie jest wykonany z drewna modrzewiowego. Jest zwrócony ścianą ołtarzową w stronę wschodnią i ma plan krzyża łacińskiego. Wewnątrz kościoła znajduje się rokokowy ołtarz wykonany z drewna modrzewiowego. Zachowała się również XVIII-wieczna zasuwa ołtarzowa. W jej górnej części przedstawiona jest Święta Trójca, na dolnej zaś Święci Męczennicy: Maciej oraz patron Kościoła Święty Szczepan. Wyposażenie kościoła rokokowe. Znajduje się tu m.in. kapitel kruchty wykonany w XII wieku, a wykorzystywany obecnie jako kropielnica. Z drzewa lipowego wykonane są: ambona, chrzcielnica, konfesjonał oraz zdobiące barokowy chór figury. Kolumny, które podpierają chór, mają stylizowane głowice korynckie. Organy świątyni ozdobione są rokokowym ornamentem. Pod murami świątyni znajdują się murowane podziemia, w których jeszcze kilkanaście lat temu odbywały się nabożeństwa.

las1Na terenie powiatu znajduje się kilka ciekawych zespołów krajobrazowych, które zostały włączone do Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego i Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Czytaj więcej...

muz ogrodyPiękna pogoda sprzyja spacerom. Zachęcamy Państwa podczas letnich przechadzek do odwiedzenia muzealnych ogrodów w Jędrzejowie. Oprócz pokaźnej kolekcji zegarów słonecznych można także poobcować w bezpośrednim sąsiedztwie z przyrodą.

Do wspaniałej kolekcji zegarów słonecznych znajdujących się w ogrodach Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie zdążyliśmy się już przyzwyczaić. My jednak chcielibyśmy dzisiaj zaprosić Państwa do odwiedzenia wyremontowanego ogrodu. Letni czas do tego zachęca.

- Zapraszam serdecznie do naszego ogrodu. Rzeczywiście, ogród wygląda imponująco – mówi dyrektor muzeum Piotr Maciej Przypkowski.

Do efektownych basenów, które swoim szumem potrafią ukoić skołatane nerwy każdego, dochodzi jeszcze zabytkowa altana, w której również znajdziemy odpoczynek.

Jak przyznaje dyrektor muzeum, najważniejszą częścią ogrodu jest tzw. „ogród czasu”.

Czytaj więcej...