Zarząd Powiatu

Skład Zarządu Powiatu w Jędrzejowie:

foto starosta

Edmund Kaczmarek - Starosta Jędrzejowski

 

foto wicestarosta

Janusz Grabek - Wicestarosta

 

Członkowie zarządu:

Mariusz Zieliński

Czesław Barański

Wojciech Zwierzchowski